Guest User

Untitled

a guest
Jan 7th, 2021
23
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. /**
 3. *
 4. * @ This file is created by http://DeZender.Net
 5. * @ deZender (PHP7 Decoder for ionCube Encoder)
 6. *
 7. * @ Version : 4.1.0.1
 8. * @ Author : DeZender
 9. * @ Release on : 29.08.2020
 10. * @ Official site : http://DeZender.Net
 11. *
 12. */
 13.  
 14. function license()
 15. {
 16. $HIRSIZ_0 = 'Bu script www.sahiplen.com tarafından koruma altına alınmıştır. izinsiz kullanılması kanunen suç teşkil etmektedir. Aksi taktirde yasal haklarımız işletilecektir. ';
 17. $HIRSIZ_1 = 'EĞER BİRAZCIK KARAKTERLİ İNSAN OLSAYDINIZ BÖYLE EMEK HIRSIZLIĞI YAPMAK İÇİN UĞRAŞMAZDINIZ. ' . "\r\n\r\n" . ' MAALESEF SİZLE İLGİLİ HAYSİYET VE ŞEREFTEN BAHSEDEMEYİZ. ÇALMAYI VE KUL HAKKI YEMEĞİ BİR MESLEK HALİNE GETİRMİŞSİNİZ.' . "\r\n\r\n" . ' BU ŞEKİLDE HIRSIZLIK YAPMANIZA RIZA GÖSTERMİYORUM VE HAKKIMIDA HELAL ETMİYORUM !!!!!';
 18. $HIRSIZ_2 = ' KUL HAKKI NE DEMEK?' . "\r\n\r\n" . ' Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hatâ ve günahları affettiği hâlde kul hakkını bunun dışında tutmuştur. ' . "\r\n\r\n" . ' Kul hakkını affetmeyi, zulme uğrayan kulunun irâdesine bırakmıştır. ' . "\r\n\r\n" . ' Dolayısıyla, herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin, evvelâ hakkını yediği kimseden helâllik alması şart koşulmuştur.';
 19. $HIRSIZ_3 = 'KUL HAKKI YEMENİN AKIBETİ' . "\r\n\r\n" . ' Kul hakkı yemenin, Âhiretteki acıklı âkıbetini haber veren Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:' . "\r\n\r\n" . ' “Bir kısım insanlar, Allâh’ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler. ' . "\r\n\r\n" . ' Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil.” (Buhârî, Humus, 7)' . "\r\n\r\n" . ' “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin. ' . "\r\n\r\n" . ' Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktârınca sevaplarından alınır, (hak sâhibine verilir.)' . "\r\n\r\n" . ' Şayet iyilikleri yoksa, zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikâk 48)';
 20. }
 21.  
 22. ob_start();
 23. session_start();
 24. error_reporting(0);
 25. echo '<!doctype html>' . "\r\n" . '<html lang="en">' . "\r\n";
 26. include 'admin/function/baglan.php';
 27. global $codexrio;
 28. $codexrio = 'riov2demobu';
 29. include 'admin/function/rix.php';
 30. $ayarsor = $db->prepare('SELECT * from ayar where ayar_id=:ayar_id');
 31. $ayarsor->execute(['ayar_id' => 0]);
 32. $ayarcek = $ayarsor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 33.  
 34. if ($ayarcek['ayar_bakimmod'] == 1) {
 35. header('Location:yakinda');
 36. exit();
 37. }
 38.  
 39. if ($_SESSION['language'] == NULL) {
 40. $langvarsay2sor = $db->prepare('SELECT dil_id FROM dil ORDER BY dil_sira ASC LIMIT 1');
 41. $langvarsay2sor->execute();
 42. $langvarsay2cek = $langvarsay2sor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 43. $_SESSION['language'] = $langvarsay2cek['dil_id'];
 44. }
 45.  
 46. $languageid = $_SESSION['language'];
 47. $langsabitsor = $db->prepare('SELECT dil_sitesabit FROM dil WHERE dil_id=:dilid');
 48. $langsabitsor->execute(['dilid' => $languageid]);
 49. $langsabitcek = $langsabitsor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 50. $sabityazilar = $langsabitcek['dil_sitesabit'];
 51. $geciciad = tempnam(sys_get_temp_dir(), 'site' . time() . '.php');
 52. $dsy = fopen($geciciad, 'w');
 53. fwrite($dsy, $sabityazilar);
 54. fclose($dsy);
 55. include $geciciad;
 56. unlink($geciciad);
 57. $iletisimsor = $db->prepare('SELECT * from iletisim where iletisim_dil=:iletisim_dil');
 58. $iletisimsor->execute(['iletisim_dil' => $_SESSION['language']]);
 59. $iletisimcek = $iletisimsor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 60. $modulfoosor = $db->prepare('SELECT * FROM modul WHERE modul_id=:id');
 61. $modulfoosor->execute(['id' => 0]);
 62. $modulfoocek = $modulfoosor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 63. .........................................................................
 64. ......................................
 65. ................
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×