Advertisement
idevpas

Mejnstrímové pressTitútky pomaly otáčajú

Feb 12th, 2022 (edited)
30
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.82 KB | None | 0 0
 1. Mejnstrímové pressTitútky pomaly otáčajú, aby nepôsobili až tak mimo realitu
 2. -----------------------------
 3. Prečo si Ukrajinci myslia, že si Putin netrúfne na rozsiahly útok:
 4. https://www.youtube.com/watch?v=EISO3lvYnkU
 5.  
 6. Mejnstrímové proti-ruské štetky ešte stále nepochopili, že to nie je o Putinovi, ale o Rusku ako takom, a že svet sa už zásadným spôsobom zmenil, ďalej mení a bude meniť - a to výrazne v neprospech západu s USA na čele a tiež aj v neprospech ich poskokov (resp. pod-pindosov) vo svete (viď napr. Afganistan).
 7. Teraz tí blbci z debilných "Aktualít" naopak/zase tvrdia, že Putin si vraj už netrúfne, no ešte pred týždňom si podľa nich trúfol.
 8. Predsa každému človekovi so zdravým rozumom musí byť už dnes jasné, že vyvolať vojnu medzi Ruskom a západnou "ukrorujnou" sa snažia iba pindosi z USA, ich pod-pindosi v (západnej) Európe, prípadne aj v Rusku, a pindosmi dosadená kyjevská banderovská chamraď v západnej "ukrorujne" (kyjevskej chunte ide o jej holé prežitie a vojna s následným oficiálnym rozdelením Ukrajiny na západnú a východnú časť, je pre ňu príležitosť, ako v západnej "ukrorujne" zabrániť nastoleniu aspoň takého právneho stavu a poriadku ako pred "mejdánom"), aby na tej vojne tratilo akurát Rusko (počas aktuálne prebiehajúcej zásadnej transformácie súčasného bipolárneho svetového ne-poriadku založeného na vysoko nákladnej ideológii/doktríne "Pax Americana").
 9. Jasné musí byť aj to, že USA a západnej Európe v skutočnosti nezáleží na západnej "ukrorujne", a že hlavne americké zbrojárske koncerny sa na nej snažia ešte naposledy priživiť.
 10. Avšak v skutočnosti ide viac-menej o mystifikáciu (resp. divadlo a "dymovú clonu") globalistov, ktorou sa zakrývajú dôležité globálne riadiace procesy; a pútajú sily, zdroje a pozornosť pindosov a ich európskych pod-pindosov.
 11. Globalisti prostredníctvom tejto aktuálnej hystérie okrem iného aj diskreditujú USA, pindosov a ich európskych pod-pindosov v očiach svetovej verejnosti.
 12. Ruskí patrioti ako Putin a spol. vedia, že keď zo západnej "ukrorujny" zdrhne americká a západo-európska okupačná správa (na vlne hystérie z údajného chystaného útoku Ruska proti západnej "ukrorujne" - viď aj nedávny veľký útek amíkov z Afganistanu) a utne sa aj podpora pre kyjevskú bandu zo strany pro-americký síl pôsobiacich v Rusku, tak že pindosmi dosadená kyjevskej chunta padne na hubu aj sama (Rusko sa postará len o to, aby na západnej "ukrorujne" nedošlo k totálnemu sociálnemu výbuchu, ktorý Rusi pochopiteľne nepotrebujú, ale amíkom by istotne zahral do karát).
 13. A následne v západnej "ukrorujne" začne prebiehať zdĺhavý "sanitárny" proces v podobe likvidácie banderovských "besných psov" a banderovského fašizmu.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement