SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. def formaterNavn(names):
 4.     """ Tar ei liste med navn som parameter,
 5.     returnerer string versjon av listen, komma-separert med 'og' mellom siste element.
 6.     :param names: List object containing String names.
 7.     :return string: Names from list, concatenated to one string. """
 8.     string = ""  # Tom String som skal bli concatinated (string+string=concatenation)
 9.     for enum, name in enumerate(names):
 10.         if enum == len(names)-1:  # Enum begyner på 0, men len(names) begyner på 1. Dvs dette sjekker om enum er siste iterasjon i forhold til mengden items i listen.
 11.             string += ' og ' + name
 12.         elif enum == len(names)-2: string += name
 13.         else: string += name + ', '
 14.     return string  # Returner den konstruerte stringen til slutt
 15.  
 16.  
 17. navn = ['Henrik', 'Birk', 'Andrea', 'Eirik', 'Hilja']  # Liste med navn
 18. string = formaterNavn(navn)  # Kalle på funksjonen med navn-listen som parameter, og den returnerer en string verdi som me kobler til variablen "string". Så printer vi string til slutt.
 19. print(string)
 20. #print(formaterNavn(navn))  # Dette gjer det samme, men lagrer ikkje verdien i ein variabel først
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top