Advertisement
drakon-firestone

Gra RPG

Mar 19th, 2023
777
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 9.18 KB | None | 0 0
 1. # zaimportuj funkcje randint oraz choice z biblioteki random
 2. from random import randint, choice
 3.  
 4. # ----------------------- POSTAC ----------------------------
 5.  
 6. # stwórz klasę Postac
 7. class Postac:
 8. # niech posiada ona konstruktor z zmiennymi w klasie:
 9. #   - nazwa
 10. #   - życie
 11. #   - max życie
 12.     def __init__(self, nazwa, zycie, max_zycie):
 13.         self.nazwa = nazwa
 14.         self.zycie = zycie
 15.         self.max_zycie = max_zycie
 16.  
 17.  
 18. # dodaj do klasy Postac metode atakuj() przyjmujaca jako parametr przeciwnika
 19. # niech metoda korzystając z losowania - funkcja randint(min, max) ustali siłę ataku
 20. # w przedziale 0-3. Jeśli wylosowano 0 oznacza to że przeciwnik uniknął ataku (trzeba
 21. # wyświetlić odpowiedni komunikat) - w przeciwnym przypadku zadajemy obrażenia i wypisujemy
 22. # odpowieni komunikat
 23.     def atakuj(self, przeciwnik):
 24.         atak = randint(0,3)
 25.  
 26.         # unik
 27.         if atak == 0:
 28.             print(f'{przeciwnik.nazwa} unika ataku {self.nazwa}')
 29.         else:
 30.             print(f'{self.nazwa} atakuje {przeciwnik.nazwa}, zadając {atak} obrażeń')
 31.             # przeciwnik.zycie = max(przeciwnik.zycie-atak, 0)
 32.             przeciwnik.zycie -= atak
 33.             if przeciwnik.zycie < 0:
 34.                 przeciwnik.zycie = 0
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39. # ----------------------- PRZECIWNIK ---------------------------
 40.  
 41. # stwórz klasę Przeciwnik dziedziczącą z klasy Postac
 42. class Przeciwnik(Postac):
 43.  
 44. # niech konstruktor przyjmuje jako argument postać gracza i losuje swoje życie w przedziale
 45. # między 1 a aktualne życie gracza
 46. # ponadto uruchom na początku konstruktor klasy bazowej
 47. # nazwa przeciwnika ma być również wylosowana z określonej listy przeciwników, np.
 48. # ['goblin', 'szkielet', 'zombie']
 49.     def __init__(self, gracz):
 50.         zycie = randint(1, gracz.zycie)
 51.         nazwa = choice(['goblin', 'szkielet', 'zombie'])
 52.         super().__init__(nazwa, zycie, zycie)
 53.  
 54.  
 55.  
 56. # ---------------------- GRACZ ----------------------------------
 57.  
 58. # stwórz klasę Gracz dziedziczącą z klasy Postac
 59. class Gracz(Postac):
 60.  
 61. # konstruktor niech uruchamia na początku konstruktor klasy bazowej
 62. # oraz niech ustala jakieś początkowe wartości max życia oraz życia
 63. # nazwa ma być podawana przez uzytkownika z konsoli (metoda input())
 64.     def __init__(self):
 65.         zycie = 10
 66.         nazwa = input('Podaj nazwę dla gracza: ')
 67.         super().__init__(nazwa, zycie, zycie)
 68.  
 69.  
 70. # stwórz metodę odpoczynek() umożliwiającą odzyskanie nieco życia (np. +1HP)
 71. # ogranicz życie gracza do maksymalnego (jeśli odpoczynek zwiększy życie powyżej
 72. # max zmniejszamy je do maksymalnego)
 73.     def odpoczynek(self):
 74.         # self.zycie = min(self.zycie+1, self.max_zycie)
 75.         self.zycie += 1
 76.         if self.zycie > self.max_zycie:
 77.             self.zycie = self.max_zycie
 78.         print(f'{self.nazwa} opoczywa, życie {self.zycie}/{self.max_zycie}')
 79.  
 80. # stwórz metodę walka() która przyjmie jako argument przeciwnika
 81. # niech walka trwa do tak długo aż nie nastąpi jeden z warunków:
 82. #   - gracz pokona przeciwnika
 83. #   - gracz zginie
 84. #   - gracz wybierze akcję ucieczki
 85. # metoda powinna dać graczowi dwie możliwości wyboru: (atak, uciekaj)
 86. #   - jeśli gracz wybierze akcję ucieczki tylko przeciwnik atakuje gracza
 87. #     a następnie walka natychmiastowo się kończy
 88. #   - jeżeli gracz wybierze akcję walki wówczas gracz najpierw atakuje przeciwnika
 89. #     sprawdzamy czy przecwinik został pokonany - jeśli tak to walka się kończy,
 90. #     jeśli nie - przeciwnik atakuje gracza
 91. # Po zakończeniu jednej rundy musimy sprawdzić czy gracz przetrwał ostatni atak wroga.
 92. # dodaj informacje o nieznanej akcji (nie 'atak' i nie 'uciekaj')
 93.     def walka(self, przeciwnik):
 94.         walka_trwa = True
 95.         while walka_trwa:
 96.             print(f'życie gracza: {self.zycie}')
 97.             print(f'życie {przeciwnik.nazwa}: {przeciwnik.zycie}')
 98.             akcja_walki = input('Akcja: (atak, uciekaj): ')
 99.             if akcja_walki == 'atak':
 100.                 #kod ataku
 101.                 self.atakuj(przeciwnik)
 102.                 if przeciwnik.zycie == 0:
 103.                     print(f'{self.nazwa} pokonuje {przeciwnik.nazwa}')
 104.                     return True
 105.                 przeciwnik.atakuj(self)
 106.                 pass
 107.             elif akcja_walki == 'uciekaj':
 108.                 #kod ucieczki
 109.                 print(f'Gracz {self.nazwa} próbuje uciec')
 110.                 przeciwnik.atakuj(self)
 111.                 walka_trwa = False
 112.                 pass
 113.             else:
 114.                 print('Niepoprawna akcja')
 115.            
 116.             if self.zycie == 0:
 117.                 print(f'{self.nazwa} ginie')
 118.                 # walka zakończona porażką
 119.                 return False
 120.         return True # ucieczka
 121.  
 122. # stwórz program testujący powyższe klasy
 123. # stwórz obiekt Gracz
 124. # dodaj pętlę gry
 125. # gra toczy się tak długo aż gracz nie zginie
 126. # dajemy graczowi do wyboru dwie akcje (zwiedzaj, odpocznij)
 127. #   - jeśli gracz wybrał opcję 'odpocznij' uruchamiamy jego metodę odpoczynek()
 128. #   - jeśli gracz wybrał opcję zwiedzaj losujemy jedną z dwóch opcji:
 129. #       -> jaskinia - piszemy tylko komunikat żę gracz odnalazł jaskinię
 130. #       -> walka - tworzymy nowego przeciwnika, informujemy o tym
 131. #          gracza i przeprowadzamy z nim walkę
 132. # dodaj zabezpieczenie z informacją o wyborze nieznanej opcji
 133.  
 134. gracz = Gracz()
 135.  
 136. gra_trwa = True
 137. while gra_trwa:
 138.     akcja_gry = input('akcja (zwiedzaj, odpocznij): ')
 139.     if akcja_gry == 'zwiedzaj':
 140.         # kod zwiedzania
 141.         los = randint(0,1)
 142.         if los == 0:
 143.             print(f'{gracz.nazwa} zwiedza jaskinię')
 144.         else:
 145.             przeciwnik = Przeciwnik(gracz)
 146.             print(f'{gracz.nazwa} trafia na {przeciwnik.nazwa}')
 147.             gra_trwa = gracz.walka(przeciwnik)
 148.         pass
 149.     elif akcja_gry == 'odpocznij':
 150.         # kod odpoczynku
 151.         gracz.odpoczynek()
 152.         pass
 153.     else:
 154.         print('Niepoprawna akcja')
 155.  
 156.  
 157.  
 158. # ZADANIA DODATKOWE
 159.  
 160. # ===== ZAD 1. Statystyka Szybkosc =====
 161. #
 162. # Dodaj do klasy Postac statystyke Szybkosc
 163. # ustaw ja w klasie gracza
 164. # klasa Przeciwnika ma losowac swoją Szybkosc
 165. # - niech bedzie w przedziale od 50% do 150% szybkosci gracza
 166. # szybkosc decyduje kto pierwszy zaatakuje w danej rundzie podczas walki
 167. # pierwsza atakuje postac z wieksza szybkoscia
 168. # w przypadku remisu w kazdej rundzie bedzie losowane kto pierwszy zaatakuje
 169. # szybkosc ma rowniez wplyw na ucieczke - jesli Gracz ma wieksza szybkosc niz Przeciwnik
 170. # ma szanse uciec bez obrazen. Szansa w% wynosi (1-szybkosc_przeciwnika/szybkosc_gracza)*100
 171. # (czyli tyle ile procentowo gracz ma wiecej szybkosci od przeciwnika).
 172.  
 173.  
 174.  
 175. # ===== ZAD 2. Klasa Lochy =====
 176. #
 177. # Zamień konstruktor Przeciwnika aby przyjmował swoją nazwę jako argument.
 178. #
 179. # Stwórz klasę Loch (Dungeon)
 180. #
 181. # Niech w konstruktorze będzie przekazywana w parametrze nazwa
 182. # oraz lista nazw przyciwników, których możemy spotkać w danym lochu.
 183. #
 184. # Dodaj metodę zwiedzaj(), która będzie zwiedzała dany loch. Jeśli loch nie ma
 185. # żadnego przeciwnika (lista jest pusta do spotkania niech wyświetla się
 186. # informacja o zwiedzaniu lochu.
 187. # Jeśli występują jacyś przeciwnicy, mamy wylosować nazwę jednego z nich,
 188. # stworzyć obiekt Przeciwnik z wybraną nazwą oraz zawalczyć z nim.
 189. #
 190. # W programie testowym dodaj liste lochow i przypisz im kilkoro przeciwników.
 191. # Niektore lochy moga okazać się puste (nie mają przeciwników - tak jak wcześniej jaskinia).
 192. # W glownej petli programu zamien akcje zwiedzania tak aby korzystala z listy dostepnych
 193. # lochow niech korzysta ona z metody zwiedzaj wybranego losowo z listy Lochu.
 194.  
 195.  
 196.  
 197. # ===== ZAD 3. Zloto/loot z mobów =====
 198. #
 199. # Dodaj do klasy Postac zmienna Zloto (Gold).
 200. # Niech w klasie przeciwnika bedzie ono oznaczalo liczbe zlota do zdobycia po jego pokonaniu
 201. # - niech wartość złota Przeciwnika będzie losowana w jego konstruktorze - niech będzie
 202. # proporcjonalne do życia przeciwnika.
 203. # W klasie Gracz niech zmienna Zloto oznacza ile gracz ma obecnie złota. Liczba zlota będzie
 204. # zwiększana po pokonaniu przeciwnika o tyle ile przeciwnik miał
 205. # ustawione w swojej zmiennej Zloto.
 206. #
 207. # W glownym programie podczas dopoczynku możliwość wyboru odpoczynku w stajni na sianie (darmowe)
 208. # który odnawia +1HP oraz pokoju dla VIP-ów, który odnawia całe życie i kosztuje 50 sztuk złota.
 209.  
 210.  
 211. # ===== ZAD 4. Akcja sklepu =====
 212. # Dodaj do akcji w grze (poza odpoczynkiem i zwiedzaniem) odwiedzenia sklepu.
 213. # Niech sklep oferuje Pióro Feniksa (niech będzie to zmienna bool - True/False, w klasie
 214. # Gracza) która będzie służyła jako pojedyncze odrodzenie w przypadku przegranej walki.
 215. # Jeśli gracz zginie posiadając pióro Feniksa, gra nie kończy się ale gracz trafia do "miasta"
 216. # (walka po prostu się kończy) a gracz przeżywa z 1HP.
 217. # Niech sklep oferuje także Miksturę lecznia - niech gracz może nosić przy sobie do
 218. # max 3 fiolek mistury leczenia (pole do dodania w klasie Gracz). Niech mikstura leczy
 219. # 30% życia gracza i będzie dodatkową opcją w czasie walki (poza ucieczką lub walką).
 220. # Pióro Feniksa niech kosztuje 100sztuk złota, a mistury leczenia po 15 sztuk złota każda.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement