Advertisement
akocius

laboras

Nov 4th, 2021
912
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %% RLE kodavimas
 2. clear all
 3. clc
 4. j = 1;
 5. i = 1;
 6. load('Temperature.mat');
 7.  
 8. %Paleidžiamas ciklas per visas temp. reikšmes
 9. while i <= length(Temperature)
 10.     val = Temperature(i);
 11.     rleEncodedTemp(j) = val;
 12.     repeat = 1;
 13.    
 14.     %Tikrinama ar sekanti reikšmė yra tokia pati
 15.     while i < length(Temperature) && val == Temperature(i + 1)
 16.         repeat = repeat + 1; %pasikartojimų skaičius
 17.         i = i + 1; %pereinama prie kitos temp. reikšmės
 18.     end
 19.    
 20.     %Kitu elementu masyve įrašomas pasikartojimų skaičius
 21.     j = j + 1;
 22.     rleEncodedTemp(j) = repeat;
 23.  
 24.     j = j + 1;
 25.     i = i + 1;
 26. end
 27.  
 28. %Pirminės sekos dydis bitais
 29. sizeOrig = length(dec2bin(max(Temperature))) * length(Temperature);
 30.  
 31. maxEncodedValue = max(rleEncodedTemp(1:2:end));
 32. minEncodedValue = min(rleEncodedTemp(1:2:end));
 33. if minEncodedValue < 0
 34.     encodedValueLength = length(dec2bin(maxEncodedValue - minEncodedValue));
 35. else
 36.     encodedValueLength = length(dec2bin(maxEncodedValue))
 37. end
 38.  
 39. maxEncodedRepetition = max(rleEncodedTemp(2:2:end));
 40. repetitionLength = length(dec2bin(maxEncodedRepetition))
 41.  
 42. %Užkoduotos RLE koduote sekos dydis bitais
 43. encodedSize = (encodedValueLength + repetitionLength) * (length(rleEncodedTemp) / 2);
 44.  
 45. %Duomenų dydžio sumažėjimas
 46. sizeOrig
 47. encodedSize
 48. compression = (sizeOrig - encodedSize) / sizeOrig
 49. %% Delta kodavimas
 50. clear all
 51. clc
 52. load('Temperature.mat');
 53.  
 54. deltaTemp(1) = Temperature(1);
 55.  
 56. for i = 2:length(Temperature)
 57.     deltaTemp(i) = Temperature(i) - Temperature(i-1);
 58. end
 59.  
 60. %Pirminės sekos dydis bitais
 61. sizeOrig = length(dec2bin(max(Temperature))) * length(Temperature);
 62.  
 63. %Užkoduotos sekos dydis bitais
 64. firstValueSize = length(dec2bin(deltaTemp(1)));
 65. differenceValuesSize = length(dec2bin(max(deltaTemp(2:end)) - min(deltaTemp(2:end))));
 66. encodedSize = differenceValuesSize * (length(Temperature) - 1) + firstValueSize;
 67.  
 68. %Duomenų dydžio sumažėjimas
 69. sizeOrig
 70. encodedSize
 71. compression = (sizeOrig - encodedSize) / sizeOrig
 72. %% RLE kodu užkoduotos Delta vertės
 73. clear all
 74. clc
 75. load('Temperature.mat');
 76.  
 77. %Delta užkodavimas
 78. deltaTemp(1) = Temperature(1);
 79.  
 80. for i = 2:length(Temperature)
 81.     deltaTemp(i) = Temperature(i) - Temperature(i-1);
 82. end
 83.  
 84. %RLE kodavimas
 85. j = 1;
 86. i = 1;
 87. while i <= length(deltaTemp)
 88.     val = deltaTemp(i);
 89.     rleEncodedTemp(j) = val;
 90.     repeat = 1;
 91.    
 92.     while i < length(deltaTemp) && val == deltaTemp(i + 1)
 93.         repeat = repeat + 1;
 94.         i = i + 1;
 95.     end
 96.    
 97.     %Kitu elementu masyve įrašomas pasikartojimų skaičius
 98.     j = j + 1;
 99.     rleEncodedTemp(j) = repeat;
 100.  
 101.     j = j + 1;
 102.     i = i + 1;
 103. end
 104.  
 105. %Užkoduotos Delta sekos dydis bitais
 106. firstValueSize = length(dec2bin(deltaTemp(1)));
 107. differenceValuesSize = length(dec2bin(max(deltaTemp(2:end)) - min(deltaTemp(2:end))));
 108. deltaEncodedSize = differenceValuesSize * (length(Temperature) - 1) + firstValueSize;
 109.  
 110. %RLE - delta kodo dydis bitais
 111. rleFirstValSize = length(dec2bin(rleEncodedTemp(1)))
 112.  
 113. maxEncodedValue = max(rleEncodedTemp(3:2:end));
 114. minEncodedValue = min(rleEncodedTemp(3:2:end));
 115. if minEncodedValue < 0
 116.     encodedValueLength = length(dec2bin(maxEncodedValue - minEncodedValue));
 117. else
 118.     encodedValueLength = length(dec2bin(maxEncodedValue));
 119. end
 120.  
 121. maxEncodedRepetition = max(rleEncodedTemp(2:2:end));
 122. repetitionLength = length(dec2bin(maxEncodedRepetition));
 123.  
 124. %Užkoduotos RLE koduote sekos dydis bitais
 125. sizeEncodedRle = ((encodedValueLength + repetitionLength) * (length(rleEncodedTemp) / 2)) + rleFirstValSize;
 126.  
 127. %Duomenų dydžio sumažėjimas
 128. deltaEncodedSize
 129. sizeEncodedRle
 130. compression = (deltaEncodedSize - sizeEncodedRle) / deltaEncodedSize
 131.  
 132. %% Hafmano kodavimas
 133. clear all
 134. clc
 135. load('Temperature.mat');
 136. tempOrig = Temperature;
 137.  
 138. tempValues = [];
 139.  
 140. %Sudaromas visų esamų temp. verčių masyvas (be pasikartojimų)
 141. for i = 1:length(tempOrig)
 142.     valueExist = 0;
 143.     for j = 1:length(tempValues)
 144.         if tempValues(j) == tempOrig(i)
 145.             valueExist = 1;
 146.         end
 147.     end
 148.  
 149.     if valueExist == 0
 150.         tempValues(end + 1) = tempOrig(i);
 151.     end
 152. end
 153.  
 154. valuesProbability = [];
 155.  
 156. %Nustatoma kiekvienos vertės atsiradimo tikimybė
 157. for i = 1:length(tempValues)
 158.     repeatCount = 0;
 159.    
 160.     %Tam tikros vertės pasikartojimų skaičius
 161.     for j = 1:length(tempOrig)
 162.         if tempValues(i) == tempOrig(j)
 163.             repeatCount = repeatCount + 1;
 164.         end
 165.     end
 166.    
 167.     %Pasikartojimo tikimybė
 168.     valuesProbability(i) = repeatCount / length(tempOrig);
 169. end
 170.  
 171.  
 172. %Hafmano žodynas
 173. dict = huffmandict(tempValues, valuesProbability);
 174.  
 175.  
 176. %Hafmano būdu užkoduota temp. verčių seka
 177. tempEncoded = huffmanenco(tempOrig, dict);
 178.  
 179. %Neužkoduotos sekos dydis bitais
 180. sizeOrig = length(dec2bin(max(tempOrig))) * length(tempOrig)
 181.  
 182. %Užkoduotos Hafmano būdu sekos dydis bitais
 183. sizeEncoded = length(tempEncoded)
 184. %% Pasikartojantys kodai
 185. clear all
 186. clc
 187. load('Temperature.mat');
 188. tempOrig = Temperature;
 189.  
 190. %Funkcija, užkoduojanti seką pasikartojančio kodo būdu
 191. %kai įvesties sekos elemento dydis 8 bitai, o pasikartojimų skaičius 3
 192. tempEncoded = my_repetition(tempOrig, 3)
 193.  
 194. %Neužkoduotos sekos dydis bitais
 195. sizeOrig = 8 * length(tempOrig)
 196.  
 197. %Užkoduotos sekos dydis bitais
 198. sizeEncoded = length(tempEncoded)
 199.  
 200. %Duomenų padidėjimas
 201. dataIncrease = (sizeEncoded - sizeOrig) / sizeOrig
 202.  
 203. %% Hemingo kodavimas
 204. clear all
 205. clc
 206. load('Temperature.mat');
 207.  
 208. %Hemingo kodavimas, kai neužkoduoto dvejetainio pavidalo sekos elemento
 209. %dydis - 11, užkoduoto - 15
 210. m = 4;
 211. n = 2^m -1; %15
 212. k = n - m; %11
 213.  
 214. tempOrig = Temperature;
 215.  
 216. %Funkcija kodavimui Hemingo būdu
 217. tempEncoded = my_hamming_encode(tempOrig, n, k);
 218.  
 219. %Neužkoduotos sekos dydis bitais
 220. sizeOrig = 11 * length(tempOrig)
 221.  
 222. %Užkoduotos sekos dydis bitais
 223. sizeEncoded = length(tempEncoded)
 224.  
 225. %Duomenų padidėjimas
 226. dataIncrease = (sizeEncoded - sizeOrig) / sizeOrig
 227.  
 228.  
 229. %------------FUNKCIJOS (ATSKIRI FAILAI)------------------------
 230.  
 231. %Funkcija grąžina dvejetainę seką su pasikartojimais
 232. function out = my_repetition (in, numOfRep)
 233.     out = '';
 234.     out_idx = 1;
 235.     %Algoritmas skirtai kiekvienai temperatūros vertei sekoje
 236.     for i = 1:length(in)
 237.         %Temp. vertės konvertavimas į 8 skaitmenų dvejetainį pavidalą
 238.         b = dec2bin(in(i), 8);
 239.        
 240.         %Kiekvieno skaitmens pasikartojimas
 241.         k = 1;  
 242.         for j = 1:8
 243.             c(k:k + numOfRep - 1) = b(j);
 244.             k = k + numOfRep;
 245.         end
 246.        
 247.         %Skaitmens pridėjimas prie visos užkoduotos sekos masyvo
 248.         out(out_idx:out_idx + 8 * numOfRep - 1)  = c(1:8 * numOfRep);
 249.         out_idx = out_idx + 8 * numOfRep;
 250.     end
 251. end
 252.  
 253. %--------------
 254.  
 255. function encoded_data = my_hamming_encode (in, n, k)
 256.     ind = 1;
 257.     for i = 1:length(in)
 258.         value = dec2bin(in(i), k);
 259.        
 260.         for j = 1:k
 261.             bin_data(j) = str2num(value(j));
 262.         end
 263.        
 264.         encoded_word = encode(bin_data, n, k, 'Hamming');
 265.        
 266.         encoded_data(ind:ind + n - 1) = encoded_word(1:n);
 267.         ind = ind + n;
 268.     end
 269. end
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement