gurumutant

JQuery - Penjumlahan Bilangan

Nov 23rd, 2020
1,228
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4.     <title>JQuery Value</title>
 5.     <script src="lib/jquery.min.js"></script>
 6.     <script type="text/javascript">
 7.         // memastikan dokumen selesai dimuat
 8.         $(function(){
 9.            $('#hitung').click(function(){
 10.                var b1, b2, hasil;
 11.                // penggunaan val() utk mengambil nilai
 12.                b1 = $('#bil1').val();
 13.                b2 = $('#bil2').val();
 14.                // parsing nilai dari string ke float
 15.                hasil = parseFloat(b1) + parseFloat(b2);
 16.                // val() untuk mengeset nilai
 17.                $('#hasil').val(hasil);
 18.            });
 19.    
 20.         });
 21.     </script>
 22. </head>
 23. <body>
 24. <h1>JQuery Value</h1>
 25.     Bilangan 1
 26. <input type="text" id="bil1"><br>
 27.     Bilangan 2
 28. <input type="text" id="bil2"><br>
 29.     Hasil
 30. <input type="text" id="hasil" readonly>
 31. <button id="hitung">Hitung</button><br><br>    
 32.    
 33. </body>
 34. </html>
RAW Paste Data