SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2020 86 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Cykliczne przesunięcie w prawo o 1
 2. ```
 3. int A[P] = {1, 2, 3, 4, 5};
 4. int tmp = A[P - 1];
 5. for (int i = P - 1; i > 0; --i) {
 6.     A[i] = A[i - 1];
 7. }
 8. A[0] = tmp;
 9. ```
 10. Napisać program wczytujący wprowadzane przez użytkownika znaki aż do momentu wprowadzenia kolejno 3 liter tworzących napis "end".
 11. Przydatne gdy mamy zatrzymać program po wpisaniu kolejno jakichś znaków.
 12. ```
 13. int main()  
 14. {  
 15.   char zn, znp, znpp;  
 16.   zn = znp = '\0';  
 17.  
 18.   do {  
 19.     znpp = znp;  
 20.     znp = zn;  
 21.     zn = cin.get();  
 22.   } while (znpp != 'e' || znp != 'n' || zn != 'd');  
 23.  
 24.   return 0;  
 25. }
 26. ```
 27. Wczytywać kolejne znaki aż do napotkania dwóch kropek po sobie.
 28. ```
 29. int main() {
 30.     char a, b;
 31.     a = '\0';
 32.     do {
 33.         b = a;
 34.         cin >> a;
 35.     } while (!(a == '.' && b == '.'));
 36.  
 37.     return 0;
 38. }
 39. ```
 40. Odwrócenie tablicy
 41. ```
 42. int odwroc(int A[n]) {
 43.     for(int i=0; i<n/2; i++) {
 44.         int tmp = A[i];
 45.         A[i] = A[n-i-1];
 46.         A[n-i-1] = tmp;
 47.     }
 48. }
 49. ```
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top