Advertisement
TristanSld

module

Feb 22nd, 2014
107
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.99 KB | None | 0 0
 1. #/usr/bin/env python
 2. #-*-coding:utf-8-*-
 3.  
 4. def collatz(sayi):
 5.     """
 6.    Collatz Kuramı:
 7.    Eğer sayı çift ise defalarca 2'ye böldüğümüzde,
 8.    tek ise 3 katını alıp 1 ekleyerek defalarca 2'ye böldüğümüzde,
 9.    sonunda elde edeceğimiz sayı 1 olacaktır.
 10.    Arguments:
 11.    - `sayi`:
 12.    """
 13.     sayi = int(sayi)
 14.     if sayi % 2 == 0:
 15.         while sayi != 1:
 16.             sayi /= 2
 17.         return sayi
 18.     elif sayi % 2 != 0:
 19.         sayi = 3*sayi + 1
 20.         while sayi != 1:
 21.             sayi /= 2
 22.         return sayi
 23.     return sayi
 24.  
 25.  
 26. def aralik(ilk_sayi,ikinci_sayi):
 27.     """Sayı aralığı girilirken ilk sayının ikinci sayıdan büyük girildiği
 28.    durumlarda ilk sayı ile ikinci sayının yerini değiştir.
 29.    Arguments:
 30.    - `ilk_sayi`:
 31.    - `ikinci_sayi`:
 32.    """
 33.     ilk_sayi, ikinci_sayi = int(ilk_sayi), int(ikinci_sayi)
 34.    
 35.     if ilk_sayi > ikinci_sayi:
 36.         return ikinci_sayi, ilk_sayi
 37.    
 38.     return ilk_sayi, ikinci_sayi
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement