Advertisement
S_Madanska

WEEK7-условия

Nov 5th, 2021 (edited)
521
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 4.60 KB | None
 1.     --------------------------------------------------------------------------
 2.     ----------------------------HOMEWORK check--------------------------------
 3.     --------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5.     --ЗАД 0.6
 6.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за служителите,
 7.     --които са и мениджъри и по колко починени имат.
 8.    
 9.  
 10.     --ЗАД 0.7
 11.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за отделите, в които не работят
 12.     --никакви служители.
 13.  
 14.     --------------------------------------------------------------------------
 15.     ----------------------------СЕДМИЦА 7-------------------------------------
 16.     --------------------------------------------------------------------------
 17.  
 18.     --Пример 5-4.
 19.     --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 20.     --поръчките, които той е обработил.
 21.  
 22.  
 23.     --Пример 5-5.
 24.     --Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 25.     --служители с най-висока заплата.
 26.  
 27.     --------------------------------------------------------------------------
 28.     ------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед ------------------
 29.     --------------------------------------------------------------------------
 30.     --Пример 5-6.1
 31.     --Създай изглед базиран на JOIN между таблиците COUNTRIES и CUSTOMERS
 32.  
 33.  
 34.  
 35.     -----------------5.4.1. Добавяне на данни чрез изглед---------------------
 36.  
 37.     --Пример 5-6.2
 38.     --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа от Пр. 5-6.1.
 39.  
 40.  
 41.  
 42.     -------------------5.4.2. Променяне на данни през изглед------------------
 43.    
 44.     ---Пример 5-7.
 45.     -- Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 46.  
 47.  
 48.  
 49.     -----------------5.4.3. Изтриване на данни през изглед -------------------   
 50.     --Пример 5-8.
 51.     --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 52.  
 53.  
 54.  
 55.     ----------------5.5.Задачи------------------------------------------------
 56.    
 57.  
 58.     --Задача 5-1.
 59.     --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 60.     --количество от продукт.
 61.  
 62.  
 63.     --Задача 5-2.
 64.     --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 65.     --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти,
 66.     --те също да участват в изгледа.
 67.  
 68.     --------------------------------------------------------------------------------
 69.     -------------------------------- ТРАНЗАКЦИИ ------------------------------------
 70.     --------------------------------------------------------------------------------
 71.     --6.4.Примери
 72.  
 73.     --Пример 6-1.
 74.     --Да се създаде транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него,
 75.     --включваща два продукта.
 76.  
 77.     --------------------------------------------------------------------------------
 78.     --------------------------------   HOMEWORK     --------------------------------
 79.     --------------------------------------------------------------------------------
 80.     --Задача 0.4*
 81.     --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
 82.  
 83.     --Задача 0.5*
 84.     --Да се създаде транзакция, която променя фамилията на служител с
 85.     --идентификатор 103 на 'Гочева', променя фамилията на служител с
 86.     --идентификатор 114 на 'Петрова', както и фамилията на служител с
 87.     --идентификатор 118 на 'Маринова'.
 88.     --Нека след това извлече в резултат им и фамилия само за горепосочените
 89.     --променени служители. Като промените от транзакцията останат постоянни.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement