Advertisement
Guest User

LsA

a guest
Apr 13th, 2019
225
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //  main.swift
 3. //  test
 4. //
 5. //  Created by Vratislav Holub on 24/03/2019.
 6. //  Copyright © 2019 Vratislav Holub. All rights reserved.
 7. //
 8.  
 9. import Foundation
 10.  
 11. var pokracovat : Bool = true
 12. var pokracovat2 : Bool = true
 13.  
 14. var jidlo = [String]()
 15. var produkty = [String]()
 16.  
 17.  
 18. while(pokracovat){
 19.     print("Zadej produkt: ")
 20.     let produkt : String = readLine()!
 21.     pokracovat2=true
 22.     while(pokracovat2){
 23.         print("Jedná se o jídlo? a/n")
 24.         let jidl : String = readLine()!
 25.        
 26.         if (jidl.lowercased() == "a"){
 27.             jidlo.append(produkt)
 28.             pokracovat2=false
 29.         }
 30.            
 31.         else if (jidl.lowercased() == "n"){
 32.             produkty.append(produkt)
 33.             pokracovat2=false
 34.         }
 35.            
 36.         else{
 37.             print("Chybná volba, opakuj akci")
 38.             pokracovat2=true
 39.         }
 40.     }
 41.    
 42.     pokracovat2=true
 43.    
 44.     while(pokracovat2){
 45.         print("----------------------------\nPřeješ si zadat další produkt? a/n\n----------------------------")
 46.         var volba : String = readLine()!
 47.         volba = volba.lowercased()
 48.        
 49.         if (volba=="a"){
 50.             pokracovat=true
 51.             pokracovat2=false
 52.         }
 53.         else if (volba=="n"){
 54.             pokracovat=false
 55.             pokracovat2=false
 56.         }
 57.         else{
 58.             print("Chybná volba, opakuj akci")
 59.             pokracovat2 = true
 60.         }
 61.     }
 62. }
 63.  
 64. pokracovat = true
 65. while(pokracovat){
 66.     print("\n1. Výpis všech produktů\n2. Výpis jídla\n3. Výpis nejedlých produktů")
 67.     var volba : String = readLine()!
 68.     volba = volba.lowercased()
 69.    
 70.     if (volba=="1"){
 71.         for hodnota in produkty{
 72.             print(hodnota, terminator: " ")
 73.             pokracovat=false
 74.         }
 75.         for hodnota in jidlo{
 76.             print(hodnota, terminator: " ")
 77.             pokracovat=false
 78.         }
 79.     }
 80.     else if (volba=="2"){
 81.         for hodnota in jidlo{
 82.             print(hodnota, terminator: " ")
 83.             pokracovat=false
 84.         }
 85.     }
 86.     else if (volba=="3"){
 87.         for hodnota in produkty{
 88.             print(hodnota, terminator: " ")
 89.             pokracovat=false
 90.         }
 91.     }
 92.     else{
 93.         print("Špatná volba, opakuj akci")
 94.     }
 95. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement