MeehoweCK

Untitled

Apr 16th, 2021
463
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*Napisz program, który pyta użytkownika o liczby naturalne i kończy wczytywanie gdy użytkownik poda liczbę zero.
 6. Na koniec program ma wyświetlić na ekran ile liczb było parzystych, a ile nieparzystych (zera nie liczymy).*/
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     unsigned liczba, parzyste = 0, nieparzyste = 0;
 11.  
 12.     do
 13.     {
 14.         cin >> liczba;
 15.         if(liczba % 2 == 0)
 16.             ++parzyste;
 17.         else
 18.             ++nieparzyste;
 19.     } while(liczba != 0);
 20.     --parzyste;
 21.  
 22.     cout << "Wczytano " << nieparzyste << " liczb nieparzystych i " << parzyste << " liczb parzystych.\n";
 23.     return 0;
 24. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×