Vienzz

Check Array If Same or Not - in jquery

Jan 8th, 2021
1,419
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. success: function(data) {
 2.     var myObj = [];
 3.     for ( var i = 0; i < data.length; i++ ) {
 4.         myObj.push(data[i]['status']);
 5.     }
 6.     var join = myObj.join(",").split(',').map(Number);
 7.  
 8.     var eq = join.every( (val, i, arr) => val === 0 );
 9.     if (eq == true) {
 10.         console.log("tidak ada notif");
 11.     } else {
 12.         $.each(data, function(key, value) {
 13.             if (value.status == 1) {
 14.                 console.log(value.nama);
 15.             }
 16.         });
 17.     }
 18. }
RAW Paste Data