SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Mi smo poslali Nūha narodu njegovu: “Upozoravaj narod svoj prije nego što ga stigne patnja bolna!” /1/ “O narode moj”, govorio je on, “ja sam vam zbilja upozoritelj jasni! /2/ Allahu u ibadetu budite, Njega se bojte i meni poslušni budite. /3/ On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do Određenog časa ostaviti, a kada Allahov Određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi.” /4/ On reče: “Gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju, doista, pozivao, /5/ ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. /6/ I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali – bili su uporni i pretjerano oholi. /7/ Zatim sam ih ja otvoreno pozivao, /8/ a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao, /9/ i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost. On, doista, mnogo prašta; /10/ On će vam kišu obilatu slati /11/ i mnogo vam imanja i sinova dati. I dat će vam bašče, a i rijeke će vam dati. /12/ Šta vam je, pa se Allahove veličine ne bojite,1614 /13/ a On vas postepeno stvara?! /14/ Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio, /15/ i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?! /16/ Allah vas od zemlje poput bilja stvara, /17/ zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. /18/ Allah vam je Zemlju učinio ravnom, /19/ da biste po njoj hodili putevima prostranim.”’ /20/ Nūh reče: “Gospodaru moj, oni me ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju /21/ i spletke velike snuju. /22/ I govore: ’Nikako božanstva svoja ne ostavljajte, i nikako, ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte!’,1615 /23/ a već su mnoge u zabludu doveli, pa Ti zulumćarima samo zabludu povećaj!” /24/ I oni su zbog grijeha svojih potopljeni i u Vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, mimo Allaha, kao pomagače neće naći. /25/ I Nūh reče: “Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika, /26/ jer ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će grešnika i nevjernika rađati! /27/ Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a zulumćarima samo propast povećaj!” /28/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top