Advertisement
idevpas

Nejde o pandémiu ani epidémiu

Aug 27th, 2020 (edited)
246
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.38 KB | None | 0 0
 1. Nejde o pandémiu ani epidémiu
 2. -------------------------
 3. Nejde ani o pandémiu a ani o klasickú epidémiu, ako sme ju poznali pred "koróňou" napr. pri každoročnej sezónnej chrípke.
 4. Skôr by sa dalo povedať, že ide predovšetkým o účelovo vytvorenú globálnu mas-mééédiálnu PCR hystériu, lebo značná časť z týchto verejne ohlasovaných PCR pozitívnych jedincov nie je ani reálne/aktívne nakazená údajne novým korona-vírusom SARS-2, a ani nemocná na chrípke podobnú a vágne definovanú chorobnú jednotku COW-ID-19 (ktorú údajne môže spôsobovať iba práve spomínaný údajne nový korona-vírus SARS-2 a údajne žiaden iný/ďalší či už vírus alebo korona-vírus, alebo ich nejaký kmeň alebo ich mutácia).
 5. V minulosti, keď sa objavili nové (korona)vírusy (prípadne ich novšie kmene či mutácie - v podstate ako každý rok), tak sa štandardne pridali do zoznamu ostatných (korona)vírusov, ktoré potenciálne spôsobujú buď ARO (Akútne Respiračné Ochorenie) alebo SARI (ťažké akútne respiračné ochorenie) a vec bola vybavená.
 6. Lenže tento rok zámerne vymysleli novú chorobnú jednotku na strašenie celého sveta s názvom COW-ID-19 a vyrobili špeciálne upravené PCR testy, ktoré údajne spoľahlivo dokážu odhaliť iba údajne nový korona-vírus SARS-2 (presnejšie určitú časť jeho genetickej informácie).
 7. Hlavným znakom PCR metódy (prípadne typu qPCR) je jej veľmi vysoká citlivosť detegovať určitú genetickú informáciu nejakého (korona)vírusu aj z veľmi malej vzorky (vďaka namnoženiu/amplifikácii určitého úseku DNA molekuly).
 8. To v praxi znamená, že súčasní zberači ľudského genetického materiálu systematicky každý deň odhaľujú vo svete veľké množstvo PCR pozitívnych ľudí bez zdravotných komplikácií (nehľadiac na kvalitu testov a chybovosť testovania), ktorí už dávno prekonali chorobu COW-ID-19 (nehľadiac na formu jej priebehu), avšak keďže je PCR test veľmi citlivý, tak dokáže zachytiť aj mŕtve/neaktívne zostatkové častice údajne nového koronavírusu SARS-2.
 9. Prípadne PCR pozitívny jedinec má v sebe tak malú vírusovú nálož údajne nového korona-vírusu SARS-2 (napr. niekde vdýchol vírusové častice - každý, aj zdravý človek má v sebe kopec kadejakých cudzorodých patogénov, ktoré imunitný systém zdravého človeka systematicky likviduje), že sa vôbec v jeho prípade nedá hovoriť o normálnej nákaze, pretože daný jedinec nie je infekčný, nemá zdravotné problémy a ani sa u neho následne nerozvinie choroba COW-ID-19.
 10. Avšak oba prípady sa "kreatívne" zarátajú do celkovej "koróňa" štatistiky, pretože sa pokladajú za plnohodnotnú nákazu spôsobenú údajne novým korona-vírusom SARS-2, pričom šikovne s dodatkom "bez príznakov", čo je skrátka lož.
 11.  
 12. "Aby výskyt nemocí bylo možné označit za epidemický, je nutné, aby počet případů začal prudce růst v porovnání se svým dosavadním výskytem v dané oblasti (růst incidence). Jedno z kritérií, které vypovídá o počínající epidemii, je počet nemocných na 100 000 obyvatel. Například u chřipky jde v ČR o hranici 1600 – 1800 případů. Nemocnost je však nutno hodnotit v souvislostech, hodnotí se trend nemocnosti a ne jednorázový nárůst. Při dosažení epidemického prahu 1600 – 1800 případů je vyhlašována chřipková epidemie."
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement