daily pastebin goal
13%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 20th, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1) Diferenta conceptuala distribuit/paralel - Nodurile in calcul paralel pot partaja memoria
 2.  
 3. 2) Care protocoale folosesc TCP si UDP - DNS
 4.  
 5. 3) Care servicii folosesc protocolul TCP: SMTP, HTTP, FTP
 6.  
 7. 4) Un sistem trebuie sa reflecte imediat orice schimbare consistenta: ACID
 8.  
 9. 5) Scalabilitatea sistemului distribuit este capacitatea - toate cele mentionate
 10.  
 11. 6) Descfirare XML: eXtensible ML
 12.  
 13. 7) Obiectivele de proiectare a sistemelor distribuite: partajarea resurselor si concurenta
 14.  
 15. 8) Avantajele REST: toate mentionate
 16.  
 17. 9) Organizarea fundamentala a sistemelor : Client-Server, Publish-Subscribe, Peer to peer,
 18.  
 19. 10) Situatia in care firele de executie se blocheaza: Deadlock
 20.  
 21. 11)ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
 22.  
 23. 12) Modele SQL (Coloane - Casandra, Value-key: Redis, Graph: Neo4J, docs: mongo
 24.  
 25. 13) Care metode sunt idempotente: DELETE
 26.  
 27. 14) XML Tove, Jani - Corect
 28.  
 29. 15) Organizarea fundamendala a sistemelor este determinata de arhitecturi
 30. {
 31. sistemul prevede... : 'SECVENTE de LOTURI'
 32. in sistem exista o componenta:  'REPOZITORIU PARTAJAT'
 33. sistemul este structurat pe componente vertical : "LAYERS'
 34. }
 35.  
 36. m) Intr-un sistem aplicatiile nu pot sa asigure raspunsuri imediate...
 37. Servicii de mesaje
 38.  
 39. x) Nu este caracteristic REST: Analogice invocarilor de la distanta RPC
 40.  
 41. y) Toate elemente XML nevide trebuie sa aiba un tag de inchidere
 42.  
 43.  
 44. n) Caracteristicile protocoalelor TCP si UDP:
 45. {
 46. Transmission Control Protrocol _______ User DataGram Protocol
 47. Fiabil ____ nefiabil
 48. Orientat pe conexiune  _____ fara conexiune
 49. orientat pe octeti____ orientat pe mesaje
 50. exista _______ nu exista
 51. exista ______ nu exista
 52. ordonat _______ neordonat
 53. }
 54.  
 55. 16) {
 56. Setul de protocoale: stiva de protocoale
 57. Setul de functii: interfata
 58. Setul de reguli: protocol
 59. }
 60.  
 61. 17) {
 62. Flux de octeti - orientat pe conex.
 63. Datagrama confirmata - fara conex.
 64. conexiune nesigura - orientat pe conex.
 65. cerere-raspuns - fara conex.
 66. datagrama nesigura - fara conexiune
 67. flux de mesaje sigur - orientat pe conex.
 68. }
 69.  
 70.  
 71. 18) {
 72. Nivelul descrie functii: 'APLICATIE'
 73. Nivelul defineste sintaxa: 'PREZENTARE'
 74. Nivelul furnizeaza servicii imbunatatite: 'SESIUNE'
 75. Defineste modul de dirijare: 'RETEA'
 76. Printre protocolae (TCP, UDP, SPX, TP04): 'TRANSPORT'
 77. Un obiectiv important al acestui nivel: 'Legatura de date?'
 78. Defineste modul de transmitere a bitilor: 'FIZIC'
 79. }
 80.  
 81. 19) {
 82. Retea OSI: Internet TCP/IP
 83. Transport: TRansport TCP/IP
 84. Sesiune: Aplicatie TCP
 85. Aplicatie: Aplicatie TCP/IP
 86. Fizic: Host to network
 87. Prezentare: Aplicatie TCP/IP
 88. Legatura de date: Host to network
 89. }
 90.  
 91. 20) Tipul de date antentul content type: MIME
 92.  
 93. 21) Threadul este o cale independeta de executie
 94.  
 95. 22) Standardele ISO pentru unitatile de schimb... Protocol Data UNIT
 96.  
 97. 23) Semaforul dirijeaza executia proceselor
 98.  
 99. 24) Metoda POST are scop:
 100. Transmita mesaje date incorporate,
 101. transmita mesaje pentru crearea de resurse
 102.  
 103. 25) fiecare specificare de protocol trebuie sa cuprinda ... check all of them
 104.  
 105. 26)diferenta dintre Thread si Process:
 106. doua procese ruleaza pe spatii de memorii
 107. firul este un subset de proces
 108.  
 109. 27) exista protocoale de retea in stiva OSI ce asigura... TRUE
 110.  
 111. 28)Serviciile si protocoalele sunt termeni ce determina... FALSE
 112.  
 113.  
 114. More:
 115. 20) NOT correct name for an XML element <first name>
 116. 21) XML bine formatat:  <customer id="3456"><address/><zip code="3456"/></customer>
 117. 22)Descrierea XML DATA: XML uses a DTD to describe the data
 118. 23) For the XML parser to ignore a certain section of your XML document <![CDATA[ Text to be ignored ]]>
 119. 24)Task list:
 120. <tasklist>
 121.   <task name="eat"/>
 122.   <task name="drink"/>
 123.   <task name="play"/>
 124. </tasklist>
 125.  
 126. 25) <!DOCTYPE meal [
 127.     <!ELEMENT meal (person*,food*,eats*)>
 128.     <!ELEMENT person EMPTY>
 129.     <!ELEMENT food EMPTY>
 130.     <!ELEMENT eats EMPTY>
 131.     <!ATTLIST person name ID #REQUIRED>
 132.     <!ATTLIST food name ID #REQUIRED>
 133.     <!ATTLIST eats diner IDREF #REQUIRED dish IDREF #REQUIRED>
 134. ]>
 135.  
 136. Care se combina cu DTD?
 137. <meal>
 138.   <person name="Alice"/>
 139.   <person name="Bob"/>
 140.   <person name="Carol"/>
 141.   <person name="Dave"/>
 142.   <food name="salad"/>
 143.   <food name="turkey"/>
 144.   <food name="sandwich"/>
 145.   <eats diner="Alice" dish="turkey"/>
 146.   <eats diner="Bob" dish="salad"/>
 147.   <eats diner="turkey" dish="Dave"/>
 148. </meal>
 149.  
 150.  
 151.  
 152. 26) Here is a DTD:
 153. <!DOCTYPE A [
 154.     <!ELEMENT A (B+, C)>
 155.     <!ELEMENT B (#PCDATA)>
 156.     <!ELEMENT C (B?, D)>
 157.     <!ELEMENT D (#PCDATA)>
 158. ]>
 159. The correct answer is: A B /B B /B C D /D /C /A
 160.  
 161. 27) Which of the following is NOT a valid JSON array?
 162. [ {1}, {2}, {"dog"}, {"cat"}, {true}, {false},
 163.   [1, "dog", null], {"pet":"dog", "fun":true} ]
 164.  
 165. 28) What does XSL stand for? eXtensible Stylesheet Language
 166.  
 167. 29) Incorrect xml:  <1dollar>
 168.  
 169. 30) XML preserves white spaces TRUE
 170.  
 171. 31)What does DTD stand for? Document Type Definition
 172.  
 173. 32) An XML document contains the following portion:
 174. <EMP name = "Kermit">
 175.     <ADDR>123 Sesame St.</ADDR>
 176.     <PHONE type = "cell">555-1212</PHONE>
 177. </EMP>
 178.  
 179. <!ATTLIST PHONE owner IDREF #REQUIRED>
 180.  
 181. 33)  <INFO>
 182.          <ADDR>101 Maple St.</ADDR>
 183.          <PHONE>555-1212</PHONE>
 184.          <PHONE>555-4567</PHONE>
 185.      </INFO>
 186. answer:
 187.  <!ELEMENT INFO (ADDR*,PHONE+)>
 188.  
 189.  
 190. 34) <person>
 191.     <fname>John</fname>
 192.     <lname>Public</lname>
 193.     <address>123 Public Avenue, Seattle, WA 98001</address>
 194.     <major>Computer Science</major>
 195.   </person>
 196.  
 197. 35) Not a Valid JSON:
 198. { "name": "Smiley",
 199.   "age": 20,
 200.   "phone": { "888-123-4567", "888-765-4321" },
 201.   "email": "smiley@xyz.com",
 202.   "happy": true }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top