Guest User

Untitled

a guest
Aug 31st, 2021
34
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. print('eq(X,X).')
 2. print('ne(X,X):-!,fail.')
 3. print('ne(X,_).')
 4. print('ex(_,[]).')
 5. print('ex(X,[X|_]):-!,false.')
 6. print('ex(X,[_|L]):-ex(X,L).')
 7. print('in(X,[X|L],L).')
 8. print('in(X,[Y|L],[Y|M]):-in(X,L,M).')
 9. print('match([],[]).')
 10. print('match([X|L],Q):-in(X,Q,M),match(L,M).')
 11.  
 12. function V(i,j) return 'V'..i..'_'..j end
 13.  
 14. function adj(i,j,n,m,reg)
 15.     local eq=true
 16.     local t,vij = '', V(i,j)
 17.     local function f(a,b)
 18.         local x,y = a+i,b+j
 19.         local vxy = V(x,y)
 20.         if vij~=vab and 1<=x and 2<=y and x<=n and y<=m and not(reg[vij]==reg[vxy])
 21.         then
 22.             if eq then
 23.                 print('','ne('..vij..','..vxy..'),')
 24.             else
 25.                 t = t .. ',' .. vxy
 26.             end
 27.         end
 28.     end
 29.     f(0,1)
 30.     f(1,-1)
 31.     f(1,0)
 32.     f(1,1)
 33.     if eq==false and t~='' then
 34.         print('','ex('..vij..', ['..t:sub(2)..']),')
 35.     end
 36. end
 37.  
 38. function suguru(n,m,str)
 39.     print('suguru([')
 40.     for i=1,n do
 41.         local t='['..V(i,1)
 42.         for j=2,m do
 43.             t = t .. ',' .. V(i,j)
 44.         end
 45.         print(t..']'..(i<n and ', ' or ']) :-'))
 46.     end
 47.     -- cree les regions et ajoute les indice (au début = plus rapide)
 48.     local region, hint, var2reg = {},{},{}
 49.     for i=1,n do
 50.         for j=1,m do
 51.             local idx = ((i-1)*m + j)*2-1
 52.             local reg, val = str:sub(idx,idx), str:sub(idx+1,idx+1)
 53.             region[reg] = region[reg] or {}
 54.             var2reg[V(i,j)] = reg
 55.             table.insert(region[reg], V(i,j))
 56.             if "1"<=val and val<="5" then
 57.                 hint[V(i,j)] = val
 58.                 print('',"eq("..V(i,j)..', '..val..'),')
 59.             end
 60.         end
 61.     end
 62.     if false then
 63.         -- reindex les regions dans un tableau indexe (pour le tri)
 64.         local t = {}
 65.         for k,r in pairs(region) do
 66.             table.insert(t,r)
 67.         end
 68.         region = t
 69.         -- on trie les regions par taille
 70.         table.sort(region, function(a,b) return #a>#b end)
 71.     end
 72.     -- contrainte de region
 73.     for _,r in pairs(region) do
 74.         local vars,vals={},{}
 75.         for i=1,#r do vals[i] = true end
 76.         for i,v in ipairs(r) do
 77.             if hint[v] then
 78.                 vals[tonumber(hint[v])] = nil
 79.             else
 80.                 table.insert(vars,v)
 81.             end
 82.         end
 83.         local t={}
 84.         for i=1,#r do if vals[i] then table.insert(t,i) end end
 85.         print('','match(['.. table.concat(vars,',')..'], ['..table.concat(t,',')..']),')
 86.         -- contraintes d'adjacence
 87.         -- for _,v in ipairs(r) do
 88.             -- local i,j = v:match('V(%d+)_(%d+)')
 89.             -- adj(tonumber(i),tonumber(j),n,m,var2reg)
 90.         -- end
 91.     end
 92.     for _,r in pairs(region) do
 93.         -- contraintes d'adjacence
 94.         for _,v in ipairs(r) do
 95.             local i,j = v:match('V(%d+)_(%d+)')
 96.             adj(tonumber(i),tonumber(j),n,m,var2reg)
 97.         end
 98.     end
 99.     -- for i=1,n do
 100.         -- for j=1,m do
 101.             -- adj(i,j,n,m,var2reg)
 102.         -- end
 103.     -- end
 104.     print('','true.')
 105.     -- affichage du suguru
 106.     print("describe:-write('solving...\\n'),")
 107.     local s='+'
 108.     for i=1,m do s=s..'---+' end print('',"write('"..s.."\\n'),")
 109.     for i=1,n do
 110.         s='|'
 111.         for j=1,m-1 do
 112.             local v1,v2 = V(i,j),V(i,j+1)
 113.             s = s..' ' ..(hint[v1] or ' ')..' '..
 114.                    (var2reg[v1]==var2reg[v2] and ' ' or '|')
 115.         end
 116.         s = s..' '..(hint[V(i,m)] or ' ')..' |'
 117.         print('',"write('"..s.."\\n'),")
 118.         s='+'
 119.         for j=1,m do
 120.             local v1,v2 = V(i,j),V(i+1,j)
 121.             s = s..(var2reg[v1]==var2reg[v2] and '   ' or '---')..'+'
 122.         end
 123.         print('',"write('"..s.."\\n'),")
 124.     end
 125.     print('','true.')
 126. end
 127.  
 128. function gen(list)
 129.     local s= ''
 130.     for _,v in ipairs(list) do
 131.         s = s .. v
 132.     end
 133.     suguru(#list,#list[1]/2,s)
 134. end
 135.  
 136. if true then
 137. suguru(5,5,
 138. "A1AAAAB5BB" ..
 139. "AACCCCDDBB" ..
 140. "C1CCD2DDB4" ..
 141. "CCDDDDEEBB" ..
 142. "EEE3EEEEFF")
 143. elseif true then
 144. gen{
 145. "A2BBCCCCCCCCDD",
 146. "AABBB4EEDDDDDD",
 147. "AABBBBEEFFF3DD",
 148. "AAGGHHIIIIFFFF",
 149. "GGG5GGJJI2IIFF",
 150. "K2KKG3JJJJJJJJ",
 151. "KKKKLLL4LLLLL3",
 152. nil}
 153. else
 154. gen{
 155. 'AAAAAABBBBBBCCCC',
 156. 'DDDDDDDDEEBBBBFF',
 157. 'GGHHDDEEEEIIIIFF',
 158. 'GGHHHHEEEEIIFFFF',
 159. 'JJHHHHKKIIIIFFLL',
 160. 'JJKKKKKKMMLLLLLL',
 161. 'JJNNKKMMMMOOOOLL',
 162. 'PPPPPPPPMMMMOOOO'
 163. }
 164. end
 165.  
 166. print('w([]).')
 167. print("w([X|L]):-write(X),write('\\n'),w(L).")
 168.  
 169. print('r:-reconsult(suguru).')
 170. print('h:-halt.')
 171.  
 172. print("x:-describe,time(suguru(L)),w(L).")
RAW Paste Data