SHARE
TWEET

Find_13_Key_Model

pabloducato Dec 1st, 2018 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Funkcja znajdująca dźwięk wskazywany na wirtualnej klawiaturze z wykorzystaniem modelu barwy obiektu.
 2. %
 3. %   dzwiek = ZnajdzKlawisz13model(obraz, model, szer_wsk)
 4. %
 5. %obraz - obraz z wirtualną klawiaturą i obiektem wskazującym klawisz,
 6. %model - model barwy obiektu (wskaźnika),
 7. %szer_wsk - szerokość wskaźnika w pikselach; jeżeli <= 0 to wartość
 8. %           parametru wyliczna jest automatycznie
 9. %
 10. %dzwiek - dźwięk przypisany wskazywanemu klawiszowi.
 11. %
 12. %UWAGA:
 13. %Jeżeli żaden z klawiszy nie jest aktualnie wskazywany, w zmiennej 'dzwiek'
 14. %znajduje się pusty napis (3 spacje).
 15. %
 16. function dzwiek = ZnajdzKlawisz13model(obraz, model, szer_wsk)
 17.  
 18. dzwiek = '   ';
 19. obrazBW = bwmorph(ZnajdzObiekt(obraz, model),'dilate');
 20. %figure(3); imshow(obrazBW); title('Wykryty obiekt');
 21.  
 22. palec = bwdist(1-obrazBW);
 23. figure(3); imagesc(palec);
 24. [maxw, imaxw] = max(palec);
 25. [maxk, imaxk] = max(maxw);
 26. if imaxk == 1,
 27.     return;
 28. end;
 29. if imaxk == size(obraz, 2),
 30.     imaxk = imaxk-1;
 31. end;
 32.  
 33. if size(obraz, 2) == 320,
 34.     w0is = size(obraz, 1) - 80;
 35.     w1is = size(obraz, 1) - 36;
 36.     polszis = 14;
 37. elseif size(obraz, 2) == 160,
 38.     w0is = size(obraz, 1) - 40;
 39.     w1is = size(obraz, 1) - 18;
 40.     polszer = 7;
 41. else
 42.     error('Nieznana klawiatura');
 43. end;
 44.    
 45. if imaxw(imaxk) < w0is,
 46.     return;
 47. end;
 48. %Klaw13 =  ['C  ';'Cis';'D  ';'Dis';'E  ';'F  ';'Fis';'G  ';'Gis';'A  ';'Ais';'H  ';'C  '];
 49. Klaw8 = ['C  ';'D  ';'E  ';'F  ';'G  ';'A  ';'H  ';'C2 '];
 50. maska_isow = [1 1 0 1 1 1 0 0];
 51.  
 52. szerokosc_klawisza = size(obraz, 2)/8;
 53. if szer_wsk <= 0,
 54.     szer_wsk = szerokosc_klawisza/10;
 55. end;
 56. if maxk >= szer_wsk/2,
 57.     klawisz = floor(imaxk/szerokosc_klawisza);
 58.     if imaxw(imaxk) <= w1is && imaxw(imaxk) >= w0is,
 59.         dklawisz = rem(imaxk, szerokosc_klawisza);
 60.         if dklawisz <= szerokosc_klawisza/3,
 61.             if klawisz > 0
 62.                 if maska_isow(klawisz) == 1,
 63.                     dzwiek = [deblank(Klaw8(klawisz)) 'is'];
 64.                 end;
 65.             else
 66.                 dzwiek = Klaw8(klawisz+1);
 67.             end;
 68.         elseif dklawisz >= 2*szerokosc_klawisza/3,
 69.             if maska_isow(klawisz+1) == 1,
 70.                 dzwiek = [deblank(Klaw8(klawisz+1)) 'is'];
 71.             else
 72.                 dzwiek = Klaw8(klawisz+1);
 73.             end;
 74.         else
 75.             dzwiek = Klaw8(klawisz+1,:);
 76.         end;
 77.     else
 78.         dzwiek = Klaw8(klawisz+1,:);
 79.     end
 80.     disp([dzwiek '(' num2str(klawisz) '): [' num2str(imaxk) ', ' num2str(imaxw(imaxk)) ']; ' ]);
 81.     disp(['Maksymalna odleglosc od tla: ' num2str(maxk)]);
 82. end;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top