Raizekas

Untitled

Mar 3rd, 2021
692
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package org.datareading;
 2.  
 3. import java.io.*;
 4. import java.lang.reflect.Array;
 5. import java.util.ArrayList;
 6. import java.util.Scanner;
 7.  
 8. public class NuskaitymasIsFailo
 9. {
 10.     public static void main(String[] args)
 11.     {
 12.         // Pavyzdziai kitu erroru
 13.       /*  ArrayList<String> tempArray = new ArrayList<>();
 14.         int x = 4;
 15.         while (x < 6)
 16.         {
 17.             tempArray.add("sasdasdasd");
 18.         }
 19.  
 20.         int[] masyvas = {1, 2, 3, 4, 5};
 21.         for (int i = 0; i < 6; i++)
 22.         {
 23.             System.out.println(masyvas[i]);
 24.         }*/
 25.  
 26.  
 27.         ArrayList<String> katalogoEilutes = new ArrayList<>();
 28.         ArrayList<String> prekiuPav = new ArrayList<>();
 29.         ArrayList<Double> prekiuKaina = new ArrayList<>();
 30.         ArrayList<Integer> prekiuKiekis = new ArrayList<>();
 31.  
 32.         String ieskomaPreke;
 33.         ArrayList<Integer> ieskomuPrekiuIndeksai = new ArrayList<>();
 34.  
 35.         boolean arIsvestiNesanciasPrekes;
 36.         String arIsvestiNesanciasPrekesStr;
 37.  
 38.         try
 39.         {
 40.             nuskaitymasIsFailo(katalogoEilutes);
 41.         }
 42.         catch (FileNotFoundException e)
 43.         {
 44.             System.out.println("Nėra tokio failo");
 45.             e.printStackTrace();
 46.         }
 47.         catch (IOException e)
 48.         {
 49.             System.out.println("Nepavyko nuskaityti iš failo. Bandykite vėliau");
 50.             e.printStackTrace();
 51.         }
 52.  
 53.         System.out.println(katalogoEilutes.toString());
 54.  
 55.         isskaidytiEilutes(prekiuPav, prekiuKaina, prekiuKiekis, katalogoEilutes);
 56.  
 57.         System.out.println(prekiuPav.toString());
 58.         System.out.println(prekiuKaina.toString());
 59.         System.out.println(prekiuKiekis.toString());
 60.  
 61.  
 62.         System.out.println("Įveskite prekės pavadinimą, kurios ieškote: ");
 63.         ieskomaPreke = nuskaitytiVartotojoPaieska();
 64.        // System.out.println(ieskomaPreke);
 65.  
 66.         System.out.println("Ar norite, jog išvestų ir sandėlyje nesančias prekes ar tik esančias (rinktis true / false): ");
 67.         arIsvestiNesanciasPrekesStr = nuskaitytiVartotojoPaieska();
 68.         arIsvestiNesanciasPrekes = Boolean.parseBoolean(arIsvestiNesanciasPrekesStr);
 69.  
 70.  
 71.         rastiPrekes(ieskomaPreke, prekiuPav, ieskomuPrekiuIndeksai);
 72.         isvestiIeskomasPrekes(ieskomuPrekiuIndeksai, prekiuPav, prekiuKaina, prekiuKiekis, arIsvestiNesanciasPrekes);
 73.     }
 74.  
 75.     /**
 76.      * Metodas nuskaito duomenis iš tekstinio failo "prekiu_katalogas.csv" ir sudeda į ArrayList struktūrą eilutes
 77.      * @param katalogoEilutes   - ArrayList, į kurį dėsime nuskaitytas eilutes iš tekstinio failo.
 78.      * @throws IOException      - Vienas IOException būtų FileNotFound, jį gali išmesti kuriant failą, kai jo neras.
 79.      *                            Kitas IOException būtų kai bando nuskaityti, tai tiesiog general IOException, jei kas nepavyktų su nuskaitymu
 80.      */
 81.     public static void nuskaitymasIsFailo(ArrayList<String> katalogoEilutes) throws IOException
 82.     {
 83.         File prekiuKatalogoFailas = new File("prekiu_katalogas.csv");
 84.         FileReader failoReaderioObjektas;
 85.         BufferedReader failoSkaitytuvas;
 86.  
 87.         failoReaderioObjektas = new FileReader(prekiuKatalogoFailas);
 88.         failoSkaitytuvas = new BufferedReader(failoReaderioObjektas);
 89.  
 90.         String pirmaEilute = failoSkaitytuvas.readLine();
 91.  
 92.         String eilute;
 93.         eilute = failoSkaitytuvas.readLine();
 94.  
 95.         while (eilute != null)
 96.         {
 97.             katalogoEilutes.add(eilute);
 98.             eilute = failoSkaitytuvas.readLine();
 99.         }
 100.     }
 101.  
 102.  
 103.     /**
 104.      * Išskaido nuskaitytas eilutes iš tekstinio failo į atskirus ArrayList
 105.      * @param prekiuPav - prekių pavadinimai (pirmasis eilutės kintamasis)
 106.      * @param prekiuKaina   - prekių kainos (antrasis eilutės kintamasis)
 107.      * @param prekiuKiekis  - prekių kiekis (trečiasis eilutės kintamasis)
 108.      * @param katalogoEilutes   - tekstinio failo nuskaitytos eilutės
 109.      */
 110.     public static void isskaidytiEilutes(ArrayList<String> prekiuPav, ArrayList<Double> prekiuKaina, ArrayList<Integer> prekiuKiekis, ArrayList<String> katalogoEilutes)
 111.     {
 112.         for (int i = 0; i < katalogoEilutes.size(); i++)
 113.         {
 114.             String[] isskaidytaEilute;
 115.             isskaidytaEilute = katalogoEilutes.get(i).split(",");
 116.  
 117.             String laikinasPav = isskaidytaEilute[0];
 118.             String laikinaKainaStr = isskaidytaEilute[1];
 119.             String laikinasKiekisStr = isskaidytaEilute[2];
 120.  
 121.             double laikinaKaina = Double.parseDouble(laikinaKainaStr);
 122.             int laikinasKiekis = Integer.parseInt(laikinasKiekisStr);
 123.  
 124.             prekiuPav.add(laikinasPav);
 125.             prekiuKaina.add(laikinaKaina);
 126.             prekiuKiekis.add(laikinasKiekis);
 127.         }
 128.     }
 129.  
 130.  
 131.  
 132.     public static String nuskaitytiVartotojoPaieska()
 133.     {
 134.         String ieskomasZodis;
 135.         Scanner konsolesSkaitytuvas = new Scanner(System.in);
 136.         ieskomasZodis = konsolesSkaitytuvas.next();
 137.         return ieskomasZodis;
 138.     }
 139.  
 140.  
 141.     public static void rastiPrekes(String ieskomaPreke, ArrayList<String> prekiuPav, ArrayList<Integer> rastuPrekiuIndeksai)
 142.     {
 143.         for (int i = 0; i < prekiuPav.size(); i++)
 144.         {
 145.             if (prekiuPav.get(i).equals(ieskomaPreke))
 146.             {
 147.                 rastuPrekiuIndeksai.add(i);
 148.             }
 149.         }
 150.  
 151.     }
 152.  
 153.  
 154.     /**
 155.      *
 156.      * @param prekiuIndeksai
 157.      * @param prekiuPav
 158.      * @param prekiuKaina
 159.      * @param prekiuKiekis
 160.      */
 161.     public static void isvestiIeskomasPrekes(ArrayList<Integer> prekiuIndeksai, ArrayList<String> prekiuPav, ArrayList<Double> prekiuKaina, ArrayList<Integer> prekiuKiekis)
 162.     {
 163.         for (int i = 0; i < prekiuIndeksai.size(); i++)
 164.         {
 165.             int dabartinesPrekesIndeksas = prekiuIndeksai.get(i);
 166.             System.out.println("Prekės pavadinimas: " + prekiuPav.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 167.             System.out.println("Prekės kaina: " + prekiuKaina.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 168.             System.out.println("Prekės kiekis sandėlyje: " + prekiuKiekis.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 169.             System.out.println("--------------------------------------");
 170.         }
 171.     }
 172.  
 173.     /**
 174.      * Overloadintas metodas išvedantis ieškomas prekes
 175.      * @param prekiuIndeksai    - ieškomų prekių indeksai arraylist
 176.      * @param prekiuPav - prekių pavadinimai arraylist
 177.      * @param prekiuKaina   - prekių kainos arraylist
 178.      * @param prekiuKiekis  - prekių kiekių arraylist
 179.      * @param arIsvestiNesanciasPrekes - ar išvesti prekes, kurių kiekis sandėlyje yra nulis, ar neišvesti (true - išveda, false - neišveda)
 180.      */
 181.     public static void isvestiIeskomasPrekes(ArrayList<Integer> prekiuIndeksai, ArrayList<String> prekiuPav, ArrayList<Double> prekiuKaina, ArrayList<Integer> prekiuKiekis, boolean arIsvestiNesanciasPrekes)
 182.     {
 183.         for (int i = 0; i < prekiuIndeksai.size(); i++)
 184.         {
 185.             if (arIsvestiNesanciasPrekes)
 186.             {
 187.                 int dabartinesPrekesIndeksas = prekiuIndeksai.get(i);
 188.                 System.out.println("Prekės pavadinimas: " + prekiuPav.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 189.                 System.out.println("Prekės kaina: " + prekiuKaina.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 190.                 System.out.println("Prekės kiekis sandėlyje: " + prekiuKiekis.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 191.                 System.out.println("--------------------------------------");
 192.             }
 193.             else
 194.             {
 195.                 int dabartinesPrekesIndeksas = prekiuIndeksai.get(i);
 196.                 int dabartinesPrekesKiekis = prekiuKiekis.get(dabartinesPrekesIndeksas);
 197.                 if (dabartinesPrekesKiekis > 0)
 198.                 {
 199.                     System.out.println("Prekės pavadinimas: " + prekiuPav.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 200.                     System.out.println("Prekės kaina: " + prekiuKaina.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 201.                     System.out.println("Prekės kiekis sandėlyje: " + prekiuKiekis.get(dabartinesPrekesIndeksas));
 202.                     System.out.println("--------------------------------------");
 203.                 }
 204.             }
 205.         }
 206.     }
 207. }
 208.  
RAW Paste Data