Advertisement
tnli

Untitled

Jun 23rd, 2015
603
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.17 KB | None | 0 0
 1. http://www.lapinkansa.fi/lappi/miehelle-yli-2-vuotta-ehdotonta-vankeutta-lasten-hyvaksikaytosta/
 2.  
 3. "Sodankyläläinen pelintekijä ja teknologiayrityksen toimitusjohtaja Timo Heikki Multamäki on tuomittu 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisista hyväksikäytöistä.
 4.  
 5. Multamäki hyväksikäytti 15- ja 16-vuotiaita lapsia olemalla heidän kanssaan useasti sukupuoliyhteydessä ja tekemällä seksuaalisia tekoja, jotka oikeuden mukaan olivat omiaan vahingoittamaan lasten kehitystä.
 6.  
 7. Multamäki käytti teoissaan hyväkseen 16-vuotiaan alisteista suhdetta häneen. Teot tapahtuivat Espoossa, Kuhmoisessa ja Nummi-Pusulassa vuosina 2008–2011.
 8.  
 9. Vankeuden lisäksi Multamäki tuomittiin maksamaan uhreilleen kärsimyksestä yhteensä 15 250 euroa ja tilapäisestä haitasta 500 euroa. Multamäki velvoitettiin myös suorittamaan oikeudenkäyntikuluina uhreille 3 865,65 euroa ja valtiolle 3 214,57 euroa.
 10.  
 11. Multamäki tunnetaan pelintekijänä ja huipputeknologiayrityksen toimitusjohtajana. Hänen yrityksensä sai viime vuonna 140 371 euroa avustusta Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesiltä."
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement