makispaiktis

Texnikes_Ergasia2_Thema2_ZitoumenoA

Nov 29th, 2020 (edited)
621
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. clc
 3.  
 4. elaxistoMeGammaStathero(-1, -1, 0.2);
 5.  
 6. function elaxistoMeGammaStathero(x0, y0, gamma)
 7.    
 8.     % 1. Ορίζω το ε της συνθήκης τερματισμού ως το 1/100 για παράδειγμα
 9.     % της τιμής που δίνω στο γκ = σταθερό εδώ
 10.     epsilon = gamma / 100;
 11.     syms x y
 12.     f = x^3 * exp(-x^2-y^4);
 13.     klisi = gradient(f, [x,y]);
 14.    
 15.     % 2. Ορίζω τις λίστες που θα τοποθετήσω τα xi, yi. Τις ονομάζω xList,
 16.     % yList, θα βάζω επίσης και τις τιμές της f και του μέτρου της κλίσης
 17.     % της σε άλλες 2 λίστες
 18.     k = 1;
 19.     xList = [];             yList = [];
 20.     xList(1) = x0;          yList(1) = y0;
 21.     fList = [];             normKlisisList = [];
 22.     fList(1) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 23.     normKlisisList(1) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 24.  
 25.    
 26.     while normKlisisList(length(normKlisisList)) > epsilon
 27.         k = k + 1;
 28.         dk = -subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 29.         % Το dk είναι 2*1 διάνυσμα, το 1ο στοιχείο του αφορά τον υπολογισμό
 30.         % του x και το 2ο τον υπολογισμό του y
 31.         % xk+1 = xk + γk*dk = xk - γk * grad(f(xk))
 32.         xList(k) = xList(k-1) + gamma * dk(1);
 33.         yList(k) = yList(k-1) + gamma * dk(2);
 34.         fList(k) = subs(f, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))});
 35.         normKlisisList(k) = norm(subs(klisi, {x,y}, {xList(length(xList)), yList(length(yList))}));
 36.     end
 37.    
 38.    
 39.     xList
 40.     yList
 41.     fList
 42.     normKlisisList
 43.     k
 44.     % Τα τελευταία xk, yk κάθε λίστας τα ονομάζω εν συντομία xx και yy
 45.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 46.     display('~~~~~~~~ About the last found xk (xx) and yk (yy) ~~~~~~~~')
 47.     display('~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~')
 48.     xx = xList(length(xList))
 49.     yy = yList(length(yList))
 50.     F_xx_yy = fList(length(fList))
 51.     NORM_KLISIS = normKlisisList(length(normKlisisList))
 52.     display('**********************************************************')
 53. end
RAW Paste Data