toMiXgaming

FRST

Jul 16th, 2017
49
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 15-07-2017
 2. Uruchomiony przez Admin (administrator) ADMIN-ROOT (16-07-2017 11:58:32)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Admin\Downloads
 4. Załadowane profile: Admin (Dostępne profile: Admin & ROOT)
 5. Platform: Windows 7 Home Premium (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
 15. (ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\SmartLogon\smartlogon.exe
 16. (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
 17. (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 19. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
 20. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
 21. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
 22. (SlimWare Utilities, Inc.) C:\Program Files\SlimService\SlimServiceFactory.exe
 23. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
 24. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 25. (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
 26. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 27. (Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
 28. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorUI.exe
 29. (Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_26_0_0_137.exe
 30. (Adobe Systems, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_26_0_0_137.exe
 31.  
 32. ==================== Rejestr (filtrowane) ====================
 33.  
 34. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 35.  
 36. HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-11-21] (Intel Corporation)
 37. HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
 38. HKLM-x32\...\RunOnce: [SlimCleaner Plus] => cmd /c "start "" "C:\Program Files\SlimCleaner Plus\SlimCleanerPlus.exe" /delay=5 /mode=toaster "
 39. Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
 40. HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9818328 2017-06-30] (Piriform Ltd)
 41. HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\...\Policies\system: [EnableLUA] 1
 42. HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\...\Policies\Explorer: [NolowDiskSpaceChecks] 1
 43. HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\...\MountPoints2: {c2331147-fc06-11e6-859a-f46d044ae841} - F:\autorun.exe
 44. GroupPolicy: Ograniczenia <==== UWAGA
 45.  
 46. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 47.  
 48. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 49.  
 50. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 51. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 52. Tcpip\..\Interfaces\{AFC5E4F7-1AD0-4087-9F95-848B6CFCECAD}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 53.  
 54. Internet Explorer:
 55. ==================
 56. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus.msn.com
 57. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus.msn.com
 58. HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://asus.msn.com
 59. HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://asus.msn.com
 60. SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=ASUTDF&pc=MAAU&src=IE-SearchBox
 61. SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=ASUTDF&pc=MAAU&src=IE-SearchBox
 62. SearchScopes: HKLM-x32 -> {67A2568C-7A0A-4EED-AECC-B5405DE63B64} URL = hxxp://www.google.com/search?sourceid=ie7&q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&rlz=1I7ASUT
 63. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\ssv.dll [2016-11-27] (Oracle Corporation)
 64. BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-22] (Microsoft Corp.)
 65. BHO: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2016-12-08] (Google Inc.)
 66. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\jp2ssv.dll [2016-11-27] (Oracle Corporation)
 67. BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-22] (Microsoft Corp.)
 68. BHO-x32: Windows Live Messenger Companion Helper -> {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2010-09-23] (Microsoft Corporation)
 69. BHO-x32: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2016-12-08] (Google Inc.)
 70. Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2016-12-08] (Google Inc.)
 71. Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2016-12-08] (Google Inc.)
 72. Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
 73. Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
 74. Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
 75. Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-12-21] (Microsoft Corporation)
 76.  
 77. FireFox:
 78. ========
 79. FF DefaultProfile: oneq2956.default
 80. FF ProfilePath: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oneq2956.default [2017-07-16]
 81. FF Extension: (AdF.ly Skipper ★WORKING: 6/1/2017★) - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oneq2956.default\Extensions\jid0-hyjN250ZzTOOX3evFwwAQBxE4ik@jetpack.xpi [2017-06-03]
 82. FF Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oneq2956.default\Extensions\uBlock0@raymondhill.net.xpi [2017-07-03]
 83. FF Extension: (Stylish) - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oneq2956.default\Extensions\{46551EC9-40F0-4e47-8E18-8E5CF550CFB8}.xpi [2017-05-03]
 84. FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\oneq2956.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-06-08]
 85. FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_26_0_0_137.dll [2017-07-12] ()
 86. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.111.2 -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-11-27] (Oracle Corporation)
 87. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.111.2 -> C:\Program Files (x86)\java 2\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-11-27] (Oracle Corporation)
 88. FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 89. FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_26_0_0_137.dll [2017-07-12] ()
 90. FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
 91. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
 92. FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-09-23] (Microsoft Corporation)
 93. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-07-15] (Google Inc.)
 94. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-07-15] (Google Inc.)
 95. FF Plugin-x32: ZEON/PDF,version=2.0 -> C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\bin\nppdf.dll [2010-01-23] (Zeon Corporation)
 96. FF Plugin HKU\S-1-5-21-2962629492-4049256685-3869446710-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Admin\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2017-03-09] (Unity Technologies ApS)
 97.  
 98. Chrome:
 99. =======
 100. CHR HomePage: Default -> hxxp://www.oursurfing.com/?type=hp&ts=1440311713&z=2d287578afd7e7952666009g2z0z2eec2gbg8mdgcg&from=amt&uid=WDCXWD3200BPVT-80ZEST0_WD-WXM1E11SFZS4SFZS4
 101. CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.youtube.com/","hxxp://pukawka.pl//","hxxps://www.google.pl/"
 102. CHR Session Restore: Default -> [funkcja włączona]
 103. CHR Profile: C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-07-16]
 104. CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2017-07-15]
 105. CHR Extension: (Adblock dla serwisu Youtube™) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmedhionkhpnakcndndgjdbohmhepckk [2017-06-15]
 106. CHR Extension: (World of Tanks) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hlmgjehoadlebdijggekocdhmnheljfi [2017-02-11]
 107. CHR Extension: (Proxy for Chrome) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iilpibhiihokecnbdkaminemnmecjfed [2016-12-25]
 108. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-03-09]
 109. CHR Extension: (AdF.ly Skipper ★WORKING: 7/1/2017★) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\obnfifcganohemahpomajbhocfkdgmjb [2017-07-02]
 110. CHR Extension: (World of Tanks - The Crayfish Game) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ojpeanfgdpkkceggdcbdfjkdmbinlmgk [2017-02-11]
 111. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-07-15]
 112.  
 113. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 114.  
 115. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 116.  
 117. S4 ACTION_SVC; C:\Program Files (x86)\Mirillis\Action!\action_svc.exe [16064 2014-10-25] ()
 118. S4 ADSMService; C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe [225280 2008-03-31] (ASUSTek Computer Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 119. S4 AFBAgent; C:\Windows\system32\FBAgent.exe [377264 2010-09-30] (ASUSTeK Computer Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
 120. S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2227312 2017-01-19] (Adobe Systems, Incorporated)
 121. S4 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1447944 2016-12-29] ()
 122. S3 EasyAntiCheat; C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe [245544 2016-12-26] (EasyAntiCheat Ltd)
 123. S2 FontCache; C:\Windows\system32\FntCache.dll [1133568 2010-11-02] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 124. S2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-11-21] (Intel Corporation)
 125. S4 LMS; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [262144 2009-10-01] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 126. R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [119864 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
 127. R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [361816 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
 128. R2 SlimService; C:\Program Files\SlimService\SlimServiceFactory.exe [252096 2016-10-25] (SlimWare Utilities, Inc.)
 129. S4 UNS; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2314240 2009-10-01] (Intel Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 130. S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
 131.  
 132. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 133.  
 134. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 135.  
 136. S3 ampa; C:\Windows\system32\ampa.sys [38320 2016-12-25] ()
 137. S3 ampa; C:\Windows\SysWOW64\ampa.sys [38320 2016-12-25] ()
 138. S3 ATITool; C:\Windows\System32\DRIVERS\ATITool64.sys [30720 2006-11-10] () [Brak podpisu cyfrowego]
 139. S3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtlitescsibus.sys [30264 2017-04-30] (Disc Soft Ltd)
 140. S3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtliteusbbus.sys [47672 2017-04-30] (Disc Soft Ltd)
 141. R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2017-02-16] (REALiX(tm))
 142. R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-11-21] (Intel Corporation)
 143. S3 kbfiltr; C:\Windows\System32\DRIVERS\kbfiltr.sys [15416 2009-07-20] ( )
 144. R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [295000 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
 145. R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [135928 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
 146. S3 ptun0901; C:\Windows\System32\DRIVERS\ptun0901.sys [27136 2016-06-15] (The OpenVPN Project)
 147. R0 PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [56336 2012-06-22] (Corel Corporation)
 148. S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [1806400 2009-06-05] ()
 149. S3 SWDUMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\SWDUMon.sys [16056 2017-07-16] (SlimWare Utilities, Inc.)
 150. S3 tap0901; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901.sys [27136 2016-04-21] (The OpenVPN Project) [Brak podpisu cyfrowego]
 151. R3 VBAudioVACMME; C:\Windows\System32\DRIVERS\vbaudio_cable64_win7.sys [41192 2014-09-02] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 152. R3 VBAudioVMVAIOMME; C:\Windows\System32\DRIVERS\vbaudio_vmvaio64_win7.sys [41192 2016-12-03] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 153. S1 VBoxNetAdp; C:\Windows\System32\DRIVERS\VBoxNetAdp6.sys [131144 2017-04-28] (Oracle Corporation)
 154. S3 XSplit_Dummy; C:\Windows\System32\drivers\xspltspk.sys [26200 2016-06-15] (SplitmediaLabs Limited)
 155.  
 156. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 157.  
 158. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 159.  
 160.  
 161. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 162.  
 163. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 164.  
 165. 2017-07-16 11:57 - 2017-07-16 11:58 - 00053541 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Addition.txt
 166. 2017-07-16 11:55 - 2017-07-16 11:58 - 00015340 _____ C:\Users\Admin\Downloads\FRST.txt
 167. 2017-07-16 11:54 - 2017-07-16 11:58 - 00000000 ____D C:\FRST
 168. 2017-07-16 11:53 - 2017-07-16 11:53 - 02435584 _____ (Farbar) C:\Users\Admin\Downloads\FRST64.exe
 169. 2017-07-16 11:07 - 2017-07-16 11:07 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\SDA
 170. 2017-07-16 11:07 - 2017-07-16 11:07 - 00000000 ____D C:\Windows\LastGood
 171. 2017-07-16 11:07 - 2000-01-01 02:00 - 00203352 _____ (JMicron Technology Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jmcricon.dll
 172. 2017-07-16 11:07 - 2000-01-01 02:00 - 00203352 _____ (JMicron Technology Corporation) C:\Windows\system32\jmcricon.dll
 173. 2017-07-16 11:07 - 2000-01-01 02:00 - 00173656 _____ (JMicron Technology Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\jmcr.sys
 174. 2017-07-16 11:06 - 2017-07-16 11:06 - 00000000 ____D C:\Intel
 175. 2017-07-16 11:04 - 2017-07-16 11:04 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Intel Corporation
 176. 2017-07-16 11:02 - 2017-07-16 11:02 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\Intel
 177. 2017-07-16 11:02 - 2017-07-16 11:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SlimWare Utilities, Inc
 178. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00016056 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\SWDUMon.sys
 179. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00002836 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SlimDrivers Startup
 180. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00002483 _____ C:\Users\Public\Desktop\SlimDrivers.lnk
 181. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00002465 _____ C:\Users\Public\Desktop\SlimCleaner Plus.lnk
 182. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000410 _____ C:\Windows\Tasks\SlimDrivers Startup.job
 183. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Downloaded Installers
 184. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\SlimWare Utilities Inc
 185. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Downloaded Installers
 186. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SlimWare Utilities Inc
 187. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimDrivers
 188. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SlimCleaner Plus
 189. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\Program Files\SlimService
 190. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\Program Files\SlimCleaner Plus
 191. 2017-07-16 11:01 - 2017-07-16 11:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SlimDrivers
 192. 2017-07-16 11:00 - 2017-07-16 11:00 - 01076800 _____ (Slimware Utilities Holdings, Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\SlimDrivers-setup.exe
 193. 2017-07-15 10:01 - 2017-07-15 10:01 - 00001457 _____ C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
 194. 2017-07-15 09:46 - 2017-07-15 09:46 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Google
 195. 2017-07-15 09:45 - 2017-07-15 10:20 - 00002794 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 196. 2017-07-15 09:45 - 2017-07-15 09:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 197. 2017-07-15 09:45 - 2017-07-15 09:45 - 00002267 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 198. 2017-07-15 09:45 - 2017-07-15 09:45 - 00000824 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
 199. 2017-07-15 09:45 - 2017-07-15 09:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
 200. 2017-07-15 09:42 - 2017-07-15 09:43 - 09749016 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\Admin\Downloads\ccsetup532pro.exe
 201. 2017-07-14 16:36 - 2017-07-14 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Macromedia
 202. 2017-07-14 15:22 - 2017-07-14 15:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AomeiBR
 203. 2017-07-14 12:20 - 2017-07-14 12:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 204. 2017-07-14 12:20 - 2017-07-14 12:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
 205. 2017-07-14 12:19 - 2017-07-14 12:19 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\RenPy
 206. 2017-07-14 11:51 - 2017-07-14 11:53 - 65033984 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Admin\Downloads\mb3-setup-consumer-3.1.2.1733-1.0.160-1.0.2251.exe
 207. 2017-07-14 11:48 - 2017-07-16 11:45 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\LocalLow\Mozilla
 208. 2017-07-14 11:38 - 2017-05-08 03:07 - 00035792 _____ (Glarysoft Ltd) C:\Windows\system32\RegBootDefrag.exe
 209. 2017-07-14 10:06 - 2017-07-14 10:06 - 00000000 ___HD C:\Users\Public\Documents\AdobeGC
 210. 2017-07-13 08:54 - 2017-07-13 08:55 - 11181022 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Medusa-0.4.8.rar
 211. 2017-07-13 08:54 - 2017-07-13 08:54 - 00096866 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Fonts.rar
 212. 2017-07-13 08:47 - 2017-07-13 08:48 - 20985335 _____ C:\Users\Admin\Downloads\ylamjb.rar
 213. 2017-07-12 20:26 - 2017-07-15 09:51 - 00004426 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
 214. 2017-07-12 20:26 - 2017-07-12 20:26 - 00803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 215. 2017-07-12 20:26 - 2017-07-12 20:26 - 00144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 216. 2017-07-12 20:26 - 2017-07-12 20:26 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
 217. 2017-07-12 20:16 - 2017-07-12 20:16 - 00407844 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Jigsaw-Installer-1.8.8.jar
 218. 2017-07-12 16:09 - 2017-07-12 16:13 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
 219. 2017-07-12 16:09 - 2017-07-12 16:09 - 04110280 _____ C:\Users\Admin\Downloads\adwcleaner_6.047.exe
 220. 2017-07-12 13:49 - 2017-07-12 13:49 - 00946963 _____ C:\Users\Admin\Downloads\HYPERs MEGA FPS Boost Config For CSGO!!#2016.rar
 221. 2017-07-12 09:32 - 2017-07-12 09:34 - 05420457 _____ C:\Users\Admin\Downloads\MONEY4YOu.mp4
 222. 2017-07-12 09:08 - 2017-07-12 09:08 - 00012112 _____ C:\Users\Admin\AppData\Local\recently-used.xbel
 223. 2017-07-11 20:23 - 2017-07-11 20:23 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Adobe
 224. 2017-07-11 17:42 - 2017-07-11 17:43 - 13531597 _____ C:\Users\Admin\Downloads\NebulaB68.rar
 225. 2017-07-11 12:03 - 2012-06-22 03:01 - 00056336 ____N (Corel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PxHlpa64.sys
 226. 2017-07-11 12:03 - 2012-04-24 03:01 - 00011376 ____N (Corel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cdralw2k.sys
 227. 2017-07-11 12:03 - 2012-04-24 03:01 - 00010864 ____N (Corel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cdr4_xp.sys
 228. 2017-07-10 20:10 - 2017-07-10 20:10 - 00000000 ___RD C:\Users\Admin\Documents\MEGAsync
 229. 2017-07-10 20:09 - 2017-07-10 20:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MEGAsync
 230. 2017-07-10 20:09 - 2017-07-10 20:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\MEGAsync
 231. 2017-07-10 20:08 - 2017-07-10 20:08 - 13314392 _____ (MEGA Limited) C:\Users\Admin\Downloads\MEGAsyncSetup.exe
 232. 2017-07-10 14:42 - 2017-07-10 14:42 - 11995493 _____ C:\Users\Admin\Downloads\audacity-win-2.1.3.zip
 233. 2017-07-08 19:11 - 2017-07-08 19:11 - 00680356 _____ C:\Users\Admin\Downloads\CpuCoreParking3.zip
 234. 2017-07-08 18:59 - 2017-07-08 19:00 - 00668089 _____ C:\Users\Admin\Downloads\TeamSpeak-KittyChat.zip
 235. 2017-07-08 14:07 - 2017-07-09 16:57 - 00000219 _____ C:\Users\Admin\Desktop\Counter-Strike Global Offensive.url
 236. 2017-07-07 16:30 - 2017-07-07 16:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MPMissions
 237. 2017-07-07 16:27 - 2017-07-07 16:29 - 24945510 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Setup_ZDay_arma-cwa.ru.zip
 238. 2017-07-07 08:58 - 2017-07-07 08:58 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OFP & CWA mods
 239. 2017-07-07 08:42 - 2017-07-07 08:56 - 356908829 _____ (kenoxite ) C:\Users\Admin\Downloads\WW4_Extended_v1.1_Setup.exe
 240. 2017-07-07 08:35 - 2017-07-07 08:39 - 148063107 _____ C:\Users\Admin\Downloads\CWA_update.22112011-combinedALL.7z
 241.  
 242. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 243.  
 244. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 245.  
 246. 2017-07-16 11:11 - 2017-05-21 16:08 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 247. 2017-07-16 11:07 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
 248. 2017-07-16 11:03 - 2016-11-10 03:23 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
 249. 2017-07-16 11:02 - 2016-11-09 03:12 - 00000000 ____D C:\Users\Admin
 250. 2017-07-16 10:44 - 2009-07-14 06:45 - 00009696 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 251. 2017-07-16 10:44 - 2009-07-14 06:45 - 00009696 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
 252. 2017-07-16 10:36 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 253. 2017-07-16 09:34 - 2017-04-15 15:52 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\.minecraft
 254. 2017-07-15 10:32 - 2016-12-26 15:36 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 255. 2017-07-15 10:21 - 2016-12-20 17:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\GlarySoft
 256. 2017-07-15 10:21 - 2016-11-20 13:33 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\GlarySoft
 257. 2017-07-15 10:01 - 2016-11-09 03:14 - 00001423 _____ C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
 258. 2017-07-15 09:55 - 2017-02-26 15:35 - 00003620 _____ C:\Windows\System32\Tasks\HPCustParticipation HP Deskjet 1510 series
 259. 2017-07-15 09:55 - 2016-11-09 03:34 - 00003894 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1478655255
 260. 2017-07-15 09:54 - 2011-01-12 16:33 - 00003482 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 261. 2017-07-15 09:52 - 2017-05-15 16:59 - 00003782 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GlaryOneClickOptimizer 5
 262. 2017-07-15 09:52 - 2017-04-21 13:38 - 00003316 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GlaryInitialize 5
 263. 2017-07-15 09:52 - 2011-01-12 16:33 - 00003354 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 264. 2017-07-15 09:50 - 2016-11-11 11:57 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\TS3Client
 265. 2017-07-15 09:49 - 2016-12-30 18:09 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\CrashDumps
 266. 2017-07-15 09:45 - 2011-01-12 16:33 - 00002279 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 267. 2017-07-15 09:45 - 2011-01-12 16:33 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
 268. 2017-07-15 09:44 - 2016-11-09 03:20 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Google
 269. 2017-07-14 19:17 - 2017-02-11 20:03 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
 270. 2017-07-14 19:15 - 2017-02-12 13:24 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
 271. 2017-07-14 19:15 - 2017-02-11 20:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\Adobe
 272. 2017-07-14 19:15 - 2017-01-18 13:06 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Adobe
 273. 2017-07-14 17:45 - 2016-11-11 12:29 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\.gimp-2.8
 274. 2017-07-14 16:28 - 2016-11-09 03:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
 275. 2017-07-14 16:25 - 2017-02-12 19:57 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\Desktop\Inne
 276. 2017-07-14 15:19 - 2017-05-28 17:25 - 00001024 ____H C:\AMTAG.BIN
 277. 2017-07-14 15:19 - 2017-05-28 17:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.3
 278. 2017-07-14 11:48 - 2017-05-03 14:20 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla
 279. 2017-07-14 11:42 - 2009-07-14 07:09 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
 280. 2017-07-14 11:39 - 2009-07-14 04:34 - 65798144 _____ C:\Windows\system32\config\SOFTWARE.gu.bak
 281. 2017-07-14 11:39 - 2009-07-14 04:34 - 19922944 _____ C:\Windows\system32\config\SYSTEM.gu.bak
 282. 2017-07-14 11:39 - 2009-07-14 04:34 - 00524288 _____ C:\Windows\system32\config\DEFAULT.gu.bak
 283. 2017-07-14 11:39 - 2009-07-14 04:34 - 00262144 _____ C:\Windows\system32\config\SECURITY.gu.bak
 284. 2017-07-14 11:39 - 2009-07-14 04:34 - 00262144 _____ C:\Windows\system32\config\SAM.gu.bak
 285. 2017-07-14 11:37 - 2017-05-05 19:30 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\DAVAProject
 286. 2017-07-14 11:37 - 2017-05-05 18:56 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\Camtasia Studio
 287. 2017-07-14 11:37 - 2017-05-03 14:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
 288. 2017-07-14 11:37 - 2017-04-24 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
 289. 2017-07-14 11:37 - 2017-04-22 13:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bohemia Interactive
 290. 2017-07-14 11:37 - 2017-04-19 20:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Avg
 291. 2017-07-14 11:37 - 2017-02-20 17:50 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\VEGAS
 292. 2017-07-14 11:37 - 2017-02-11 20:00 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
 293. 2017-07-14 11:37 - 2017-01-21 17:16 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Audacity
 294. 2017-07-14 11:37 - 2016-12-03 19:56 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\foobar2000
 295. 2017-07-14 11:37 - 2011-01-12 16:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Nuance
 296. 2017-07-14 10:23 - 2017-05-04 17:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Penumbra
 297. 2017-07-14 10:07 - 2017-02-11 20:00 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Adobe
 298. 2017-07-13 13:41 - 2016-11-09 03:14 - 00069264 _____ C:\Users\Admin\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
 299. 2017-07-13 13:41 - 2009-07-14 06:45 - 04988656 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 300. 2017-07-12 20:27 - 2011-01-12 16:44 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
 301. 2017-07-12 10:07 - 2017-02-12 16:18 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 302. 2017-07-12 10:04 - 2017-02-12 16:17 - 135225752 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 303. 2017-07-12 09:08 - 2017-04-26 21:18 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\gtk-2.0
 304. 2017-07-10 20:26 - 2017-05-14 16:06 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\MEGAsync Downloads
 305. 2017-07-10 17:07 - 2016-12-28 12:08 - 00000000 ___HD C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup-Disabled
 306. 2017-07-08 14:00 - 2017-05-04 17:10 - 00000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Penumbra
 307. 2017-07-04 19:10 - 2017-05-03 14:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 308. 2017-06-16 07:55 - 2016-11-09 04:01 - 00068064 _____ C:\Users\ROOT\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
 309.  
 310. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 311.  
 312. 2007-06-12 19:34 - 2007-06-12 19:34 - 0035822 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\ASPG_icon.ico
 313. 2008-05-22 18:35 - 2008-05-22 18:35 - 0051962 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\banner.jpg
 314. 2009-04-08 20:31 - 2009-04-08 20:31 - 0106496 _____ () C:\Program Files (x86)\Common Files\CPInstallAction.dll
 315. 2008-08-12 07:45 - 2008-08-12 07:45 - 0155648 _____ (ASUS) C:\Program Files (x86)\Common Files\MSIactionall.dll
 316. 2017-02-11 20:06 - 2017-02-11 20:07 - 318912029 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\ACCCx3_9_5_353.zip.aamdownload
 317. 2017-02-11 20:06 - 2017-02-11 20:07 - 0003560 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\ACCCx3_9_5_353.zip.aamdownload.aamd
 318. 2017-07-12 09:08 - 2017-07-12 09:08 - 0012112 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\recently-used.xbel
 319. 2017-04-12 20:03 - 2017-04-12 20:03 - 0007605 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
 320. 2017-02-26 15:33 - 2017-02-26 15:33 - 0000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini
 321. 2011-01-12 16:44 - 2010-07-07 02:10 - 0131472 _____ () C:\ProgramData\FullRemove.exe
 322. 2011-01-12 16:32 - 2011-01-12 16:32 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
 323. 2011-01-12 16:32 - 2011-01-12 16:32 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log
 324.  
 325. Niektóre pliki w TEMP:
 326. ====================
 327. 2017-07-16 11:00 - 2017-07-16 11:00 - 0225472 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\scp7DD.tmp.exe
 328. 2017-02-17 14:52 - 2017-02-17 14:52 - 1498624 _____ (Opera Software) C:\Users\ROOT\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017217525351.dll
 329. 2017-02-17 14:52 - 2017-02-17 14:52 - 1498624 _____ (Opera Software) C:\Users\ROOT\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20172175254112.dll
 330.  
 331. ==================== Bamital & volsnap ======================
 332.  
 333. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 334.  
 335. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 336. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 337. C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 338. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 339. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 340. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 341. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 342. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 343. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 344. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 345. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 346. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 347. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 348. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 349. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 350. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 351.  
 352. LastRegBack: 2017-07-14 11:33
 353.  
 354. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data