daily pastebin goal
34%
SHARE
TWEET

Elokurwa

a guest Jun 14th, 2018 63 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Napięcie w linii napowietrznej możemy regulować po przez zmianę pojemności na końcu linii. Wykorzystuje się do tego baterie kondensatorów, które podłączamy równolegle do odbiornika. Dodając pewną pojemność, kompensujemy reaktancję indukcyjną która wytwarza nam się w odbiorniku, co za tym idzie, możemy zmieniać przesunięcie fazowe między prądem a napięciem, czyli tak zwane cosfi. Przy odpowiednim doborze pojemności, do indukcyjności, możemy wytworzyć rezonans prądów. Cosfi równe jest wtedy 1. Moc bierna pobierana z odbiornika jest bliska zeru, co powoduje nam pobór tylko mocy czynnej. Jak widzimy, przesunięcie fazowe równe jeden, powoduje nam równomierne napięcie na początku i na końcu linii. Zmniejszając cosfi, zmniejszamy również napięcie na końcu linii, a co za tym idzie, napięcie na odbiorniku. Analogiczną sytuacje mamy kiedy na końcu linii chcemy utrzymać stałą wartość napięcia na odbiorniku.  Im przesunięcie fazowe na końcu linii jest większe, tym większą wartość napięcia musimy wygenerować na początku linii. W tym przypadku jest to różnica 3 kV.  Przesunięcia fazowe na początku oraz na końcu linii nie są sobie równa. Dzieje się to po przez szeregowe dodanie impedancji , która mimowolnie występuje w linii długiej.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top