Guest User

Untitled

a guest
Feb 28th, 2020
108
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Vectori . Aplicatii alg de sortare
 2. 1.  Select Sort
 3. 2.  Bubble Sort
 4. 3.  Insert Sort
 5. 4.  Heap Sort
 6. ------------------------------------
 7. Aplicatii
 8. 1. Generarii permutarilor unei multimi cu n elemente
 9. 2. Generarea vectorilor booleni cu n componente
 10.  
 11. exemplu : n=3
 12.  
 13. 0 0 0
 14. 0 0 1
 15. 0 1 0
 16. 0 1 1
 17. 1 0 0
 18. 1 0 1
 19. 1 1 0
 20. 1 1 1
 21.  
 22. Procedeu
 23.  
 24. la pasul initial se porneste cu prima solutie vectorul nul
 25. aplicam o strategie de tip greedy
 26. ( lacom = avansez "lacom" = irevocabil in drum generarii tuturo solutiilor )
 27. din solutie anterior generata dorim sa obtinem o noua solutie
 28. Astfel
 29. parcurgem solutia anterioara de la ultimul catre primul element
 30. in timpul acestei parcurgeri putem intalni una din situatiile :
 31.  
 32. [a]  V[i]=0 atunci executa
 33.                                         - V[i]=1
 34.                                         - stop
 35.                               sfarsit
 36. [b]  V[i]=1 atunci executa                              
 37.                                         - V[i]=0
 38.                                         - avansez
 39.                               sfarsit
 40. [solutie 1]
 41. 0 0 0        
 42. [solutie 2]
 43. 0 0 1        
 44. [solutie 3]
 45. 0 1 0
 46. [solutie 4]
 47. 0 1 1
 48. [solutie 5]
 49. 1 0 0
 50. [solutie 6]
 51. 1 0 1
 52. [solutie 7]
 53. 1 1 0
 54. [solutie 8]
 55. 1 1 1
 56.  
 57. Obs : Pentru problema enuntata exista rezultat matematic care afirma
 58.          ca sunt 2^n solutii !
 59.  
 60. Abordare 1 :
 61.                  
 62. pentru i de la 1 pana la 2^n executa
 63.                                             -----
 64.                                                sfarsit
 65.  
 66. functioneaza neeficient datorita 2^n                                                                                              
 67.  
 68. Abordare 2 :
 69.  
 70. procedeul de parcurgere  de la coada la cap cu aplicarea regulilor
 71. [a]  si [b] continua pana cand numarul celor schimbate este n
 72. Adica in timpul executiei unei parcurgeri NUMAR numarul
 73. schimbarilor din 1 in 0 . Daca acest numar este n opresc generarile !
 74.  
 75.  
 76. PSEUDOCOD :
 77. - citeste n
 78. - executa
 79.      - counter = 0
 80.      - pentru i=1 pana la n afiseaza V[i]          
 81.      - pentru i=n pana la 1 executa
 82.                                             - daca V[i]=0 atunci executa
 83.                                                                                    - V[i]=1
 84.                                                                                    -  i=0
 85.                                                                                sfarsit
 86.                                                                     altfel  executa
 87.                                                                                    - V[i]=0
 88.                                                                                    - counter=counter+1
 89.                                                                                 sfarsit  
 90.   pana cand counter=n
 91.                
 92.  
 93. #include <iostream>
 94. using namespace std;
 95. int n,i;
 96. int counter = 0;
 97. int v[100];
 98. int main()
 99. {
 100.     cout<<"n=";cin>>n;
 101.  
 102.         do
 103.         {
 104.         for(i=1;i<=n;i++)
 105.         {
 106.             cout<<v[i];
 107.         }
 108.         cout<<endl;
 109.         for(i=n;i>=1;i--)
 110.         {
 111.             if(v[i]==0)
 112.             {
 113.                 v[i] = 1;
 114.                 break;
 115.             }
 116.             else
 117.             {
 118.                 v[i] = 0;
 119.             }
 120.         }
 121.         counter = counter + 1;
 122.         }
 123.     while(counter < n);
 124.  
 125. }
RAW Paste Data