MeehoweCK

Untitled

Oct 29th, 2020
611
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     string tekst = "jakis tekst";
 8.  
 9.     // sprawdzenie długości tekstu
 10.     cout << tekst.size() << endl;
 11.  
 12.     // dołączanie tekstu na koniec
 13.     tekst += " jakis dolaczony tekst";
 14.     cout << tekst << endl;
 15.  
 16.     // wstawianie treści w dowolnym miejscu w tekście
 17.     tekst.insert(7, "|wcisniety tekst|");       // pierwszy argument oznacza przed którym znakiem ma być wpisany podany tekst
 18.     cout << tekst << endl;
 19.  
 20.     // usuwanie fragmentu tekstu
 21.     // nazwa_obiektu_string.erase(A, B);
 22.     // A - numer pozycji od której zaczynamy kasowanie
 23.     // B - ile znaków kasujemy
 24.     string alfabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
 25.     alfabet.erase(3, 10);   // skasowanie 10 znaków zaczynając od znaku nr 3 (d)
 26.     cout << alfabet << endl;
 27.  
 28.     string nowy_string;
 29.     getline(cin, nowy_string);      // pobranie całego wiersza do stringa
 30.     cout << nowy_string << endl;
 31.     return 0;
 32. }
RAW Paste Data