SHARE
TWEET

Въведение в програмирането

a guest Aug 29th, 2015 124 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  Въведение в програмирането
 2. Computer programming: creating a sequence of instructions to enable the computer to do something
 3.  
 4. Software development phases:
 5. -       Define a task
 6. -       Plan your solution
 7. -       Write source code
 8. -       Fix program errors
 9. -       Install the software
 10. -       Fix the software overtime
 11.  
 12. Когато програмираме пишем код малко по малко и междувременно го оправяме
 13.  
 14. Потребителски интерфейс – начина, по който компютъра си говори с потребителя
 15.  
 16. Кода трябва да бъде добре форматиран
 17.  
 18. C# programming language:
 19. -       Extremely powerful
 20. -       Easy to learn
 21. -       Object-oriented
 22. -       Functional programming features
 23.  
 24. Charset – свъкупността от символи, които може да използваме
 25.  
 26. Encoding – начина, по който се запазват символите в паметта
 27.  
 28. .NET Frameworк – цялата платформа, която run-ва C#, Visual Basic, F# програми, предоставя компилатор и т.н. Платформата се състои от езици за програмиране, библиотеки от класове, среда за изпълнение на .NET програми (CLR), компилатори и др.
 29. .NET Frameworк вече е open-source
 30.  
 31. Common Language Runtime – виртуална машина, нещо като компютър в компютъра. Изпълнява .NET код.
 32.  
 33. ! Инструкциите, които изпълнява процесора са на изключително ниско ниво
 34. Програмата в най-чист вид представлява едни числа (Intermidiate Language – IL). Когато тези числа се disassemble-лират програмата придобива вид на компилиран код. Когато компилирания код се декомпилира се стига до код подобен, почти същия на този който сме писали самите ние.
 35.  
 36. Когато търсим в Google ако искаме да намерим дадена фраза точно така както сме я написали трябва да я сложим в кавички
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top