MeehoweCK

Untitled

Apr 16th, 2021
521
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. /*Napisz program, który pobiera od użytkownika liczby całkowite dotąd aż poda on liczbę 0.
 6. Następnie program ma wypisać na ekran średnią arytmetyczną wpisanych liczb (0 ma być liczone).*/
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.     int liczba;
 11.     unsigned licznik = 0;
 12.     int suma = 0;
 13.  
 14.     do
 15.     {
 16.         cin >> liczba;
 17.         ++licznik;
 18.         suma += liczba;
 19.     } while(liczba != 0);
 20.  
 21.     cout << "Srednia podanych liczb wynosi " << 1.0 * suma / licznik << endl;
 22.  
 23.     return 0;
 24. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×