daily pastebin goal
43%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 23rd, 2017 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clear all
 2. close all
 3. clc
 4. % SYMSE LAB3 Czarnecki(chyba)
 5. % zadania sa podawane na labce nie robilismy tego co w skrypcie napisane
 6. % odnosnie cwiczenia(znaczy nie dokladnie tak jak tam jest punkt po
 7. % punkcie)
 8.  
 9. %-------------------------------------------------------------------------
 10. % Zad 1.
 11. % Mamy 2 fukcje np. h(n)=exp(-a*n), h(n)=exp(-a*n)*cos(w*n)
 12. % I mamy wyznaczyc trnasmitancjie( amplitudy i fazy)
 13. % Nie wiem czy to wszystko jest dobrze ale co do tego zadania to mowil ze
 14. % cos takiego powinno wyjsc
 15. % ------------------------------------------------------------------------
 16. a1=-1;%tutaj podajem wartosc parametru a
 17. b=[0 exp(a1)]; %macierz wsp. w licniku w transformacie Z( najlepiej wolfram)
 18. a=[-1 exp(a1)];%np. mamy h(n)=exp(-a*n)-->h(z)=(exp(a)*z)/(exp(a)-z)
 19. figure(1);
 20. zplane(b,a)% rysuje polozenie biegunu wzgledem kola jednostkowego
 21.            % patrzymy jakie dla jakiego a polozenie x jest wewnatrz kola na
 22.            % kole i poza kolem. Podpowiedz a=0(na kole) a=-1(poza kolem)
 23.            % a=1(w kole)
 24.  
 25. N=20;
 26.  % filtr dolno przepustowy
 27.  a1=1;
 28.  omega1=1;
 29.  omega2=10;
 30.  for n=1:N
 31.  h1(n)=exp(-a1*n);
 32.  h2(n)=exp(-a1*n)*cos(omega1*n);
 33.  h3(n)=exp(-a1*n)*cos(omega2*n);
 34.  end
 35.  figure(2);
 36.  H1=fftshift(fft(h1));%liczymy widmo
 37.  H2=fftshift(fft(h2));
 38.  H3=fftshift(fft(h3));
 39.  subplot(2,1,1);
 40.  plot(-9:1:10,abs(H1))%na osi OX mamy wielkorotnosci omega0(dla pozostalych
 41.  title('Amplituda: exp(-a*n), a=1'); %wykresow tak samo)
 42.  subplot(2,1,2);
 43.  plot(-9:1:10,angle(H1))
 44.  title('Faza: exp(-a*n), a=1');
 45.  
 46.  figure(3);
 47.  subplot(2,1,1);
 48.  plot(-9:1:10,abs(H2))% wydaje mi sie ze gornoprzepustowy
 49.  title('Amplituda: exp(-a*n)*cos(w*n), a=1, w=1');
 50.  subplot(2,1,2);
 51.  plot(-9:1:10,angle(H2))
 52.  title('Faza: exp(-a*n), a=1, w=1');
 53.  
 54.  figure(4);
 55.  subplot(2,1,1);
 56.  plot(-9:1:10,abs(H3))
 57.  title('Amplituda: exp(-a*n)*cos(w*n), a=1, w=10');
 58.  subplot(2,1,2);
 59.  plot(-9:1:10,angle(H3))
 60.  title('Faza: exp(-a*n), a=1, w=10');
 61.  
 62.  figure(20);
 63.  stem(h1);
 64.  %filtr pasmowoprzepustowy
 65.  a1=0;
 66.  omega1=1;
 67.  omega2=10;
 68.  for n=1:N
 69.  h1(n)=exp(-a1*n);
 70.  h2(n)=exp(-a1*n)*cos(omega1*n);
 71.  h3(n)=exp(-a1*n)*cos(omega2*n);
 72.  end
 73.  figure(5);
 74.  H1=fftshift(fft(h1));%liczymy widmo
 75.  H2=fftshift(fft(h2));
 76.  H3=fftshift(fft(h3));
 77.  subplot(2,1,1);
 78.  plot(-9:1:10,abs(H1))%na osi OX mamy wielkorotnosci omega0(dla pozostalych
 79.  title('Amplituda: exp(-a*n), a=0'); %wykresow tak samo)
 80.  subplot(2,1,2);
 81.  plot(-9:1:10,angle(H1))
 82.  title('Faza: exp(-a*n), a=0');
 83.  
 84.  figure(6);
 85.  subplot(2,1,1);
 86.  plot(-9:1:10,abs(H2))% wydaje mi sie ze gornoprzepustowy
 87.  title('Amplituda: exp(-a*n)*cos(w*n), a=0, w=1');
 88.  subplot(2,1,2);
 89.  plot(-9:1:10,angle(H2))
 90.  title('Faza: exp(-a*n), a=0, w=1');
 91.  
 92.  figure(7);
 93.  subplot(2,1,1);
 94.  plot(-9:1:10,abs(H3))
 95.  title('Amplituda: exp(-a*n)*cos(w*n), a=0, w=10');
 96.  subplot(2,1,2);
 97.  plot(-9:1:10,angle(H3))
 98.  title('Faza: exp(-a*n), a=0, w=10');
 99.  
 100.  figure(21);
 101.  stem(h1);
 102.  %filtr gornoprzepustowy
 103.  a1=-1;
 104.  omega1=1;
 105.  omega2=10;
 106.  for n=1:N
 107.  h1(n)=exp(-a1*n);
 108.  h2(n)=exp(-a1*n)*cos(omega1*n);
 109.  h3(n)=exp(-a1*n)*cos(omega2*n);
 110.  end
 111.  figure(8);
 112.  H1=fftshift(fft(h1));%liczymy widmo
 113.  H2=fftshift(fft(h2));
 114.  H3=fftshift(fft(h3));
 115.  subplot(2,1,1);
 116.  plot(-9:1:10,abs(H1))%na osi OX mamy wielkorotnosci omega0(dla pozostalych
 117.  title('Amplituda: exp(-a*n), a=-1'); %wykresow tak samo)
 118.  subplot(2,1,2);
 119.  plot(-9:1:10,angle(H1))
 120.  title('Faza: exp(-a*n), a=-1');
 121.  
 122.  figure(9);
 123.  subplot(2,1,1);
 124.  plot(-9:1:10,abs(H2))% wydaje mi sie ze gornoprzepustowy
 125.  title('Amplituda: exp(-a*n)*cos(w*n), a=-1, w=1');
 126.  subplot(2,1,2);
 127.  plot(-9:1:10,angle(H2))
 128.  title('Faza: exp(-a*n), a=-1, w=1');
 129.  
 130.  figure(10);
 131.  subplot(2,1,1);
 132.  plot(-9:1:10,abs(H3))
 133.  title('Amplituda: exp(-a*n)*cos(w*n), a=-1, w=10');
 134.  subplot(2,1,2);
 135.  plot(-9:1:10,angle(H3))
 136.  title('Faza: exp(-a*n), a=-1, w=10');
 137.  
 138.  figure(22);
 139.  stem(h1);
 140. %-------------------------------------------------------------------------
 141. % Zad 2.
 142. % Mamy sygnal x(0)=1, x(1)=1/2; czy jakis podobny
 143. % wyznaczmy cos sie dzieje jak sygnal przendzie przez uklad jesli bieguny
 144. % sa 1. w kole jed. 2. na kole jed. 3. poza kolem jed.
 145. % ------------------------------------------------------------------------
 146.  
 147. N=20;
 148.  
 149. %sygnal wejsciowy
 150. x = zeros(1,N);
 151. x(1,1) = 1;
 152.  
 153. %q = zeros(1:N);
 154. %q(1,1) = 1/2;
 155. %q(1,2) = 1/2;
 156.  
 157. %generacja wektorow systemu do dalszej obrobki
 158. ha = zeros(1,N);
 159. hd1 = zeros(1,N);
 160. hd2 = zeros(1,N);
 161. he1 = zeros(1,N);
 162. he2 = zeros(1,N);
 163.  
 164. for n=1:N %obrobka wektorow systemu  
 165.    
 166.     ha(1,n) = j^n; %kolo jedn
 167.    
 168.     hd1(1,n) = 5^n+(-0.5)^n;%poza kolem jedn, blizej srodka ukl wsp
 169.     hd2(1,n) = 10^n+(-0.5)^n;%poza kolem jedn, dalej srodka ukl wsp
 170.    
 171.     he1(1,n) = 0.1^n+0.2^n;%w kole jedn, blizej sr
 172.     he2(1,n) = 0.4^n+0.55^n;%w kole jedn, dalej sr
 173.     he3(1,n)= j^(2*n-1);%sprzezone_
 174. end
 175.  
 176. figure(11);
 177. subplot(2,1,1);
 178. stem(0:1:N-1, x(1,1:1:N), 'r*');
 179. title('nasz sygnal');
 180. subplot(2,1,2);
 181. ya = conv(ha, x);
 182. stem(0:1:N-1, ha(1,1:1:N),'r.');
 183. title('na kole jedn');%system dziala jak genetator
 184.  
 185. figure(12);
 186. subplot(3,1,1);
 187. stem(0:1:N-1, x, 'b+');
 188. title('syg wejsciowy');
 189. subplot((3,1,2);
 190. yd1 = conv(hd1, x); %uklad niestabilny
 191. yd2 = conv(hd2, x);
 192. subplot(3,1,2);
 193. stem(0:1:N-1, yd1(1,1:1:N),'r.');
 194. title('poza kolem jedn, blizej srodka ukl wsp');
 195. subplot(3,1,3);
 196. stem(0:1:N-1, yd2(1,1:1:N),'b.');
 197. title('poza kolem jedn, dalej srodka ukl wsp');
 198.  
 199. figure(13);
 200. subplot(3,1,1);
 201. stem(0:1:N-1, x, 'b+');
 202. title('syg wejsciowy');
 203. subplot(3,1,2);
 204. ye1 = conv(he1, x); %uklad stabilny
 205. ye2 = conv(he2, x);
 206. stem(0:1:N-1, ye1(1,1:1:N),'r.');
 207. title('w kole jedn, blizej sr');
 208. subplot(3,1,3);
 209. stem(0:1:N-1, ye2(1,1:1:N),'b.');
 210. title('w kole jedn, dalej sr ');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top