SHARE
TWEET

Temp Voz

a guest May 15th, 2019 101 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Câu hỏi pv:
 2. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7527696
 3. Hội vozer sử dụng nn lạ:
 4. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7516060&page=8
 5. Một số vd về thuật toán pvan hay hỏi fresher:
 6. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7523896&page=11
 7. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=151135278#post151135278
 8. Ae dev trong voz vào tâm sự nào:
 9. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=150629436#post150629436
 10. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=150808494#post150808494
 11. Chia sẻ function programing trong JS
 12. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7472507&page=5
 13. Từ bỏ châu Âu để quay trở lại Việt Nam
 14. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=150989247#post150989247
 15. Job tiki:
 16. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7520775&page=5
 17. Tập luyện 10k h
 18. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7372944&page=2
 19. Làm dev 5 năm lương 25 củ là thấp hay cao
 20. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=150103627#post150103627
 21. Rủ rê cùng học Python và DS ở HN
 22. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=150924679#post150924679
 23. Review về AI ở FPT
 24. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7492639&page=5
 25. Có phải IT là ngành có mặt bằng lương cao hơn so với các ngành còn lại
 26. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=151126197#post151126197
 27. IT thất vọng vì vừa tạch pv sáng nay
 28. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7523840&page=8
 29. Cách học Golang
 30. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7366371&page=6
 31. Tổ chức đầu tư bí ẩn nhất thế giới: Nơi tập trung toàn những kì nhân dị sĩ
 32. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=5556910&page=2
 33. Dân tay ngang nên chọn be hay fe:
 34. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7042633&page=4
 35. Tham khảo nên viết code ngắn hay dài
 36. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7528306&page=2
 37. Con đường mua nhà của culi code
 38. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7531795
 39. Học fintech
 40. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7532432
 41. Review Singapore đất nước dành cho cntt
 42. https://forums.voz.vn/showthread.php?p=150823468#post150823468
 43. TTVH Samsung câu chuyện đặc biết con người công ty và dân tộc
 44. https://forums.voz.vn/showthread.php?t=3235109&page=8
 45.  
 46. Build curiculum course:
 47.  https://www.classcentral.com/university/princeton www.sciences.u-psud.fr/en/studies/course-programs-taught-in-english.html why caltech not high ranking in qs
 48. https://sites.google.com/site/math160afall2018/ math107 caltech http://www.math.caltech.edu/papers/Ma7_notes.pdf
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top