Advertisement
ThunderSpike

Regulamin serwera ,,PL | Kubeczki [NonRP]

Aug 10th, 2023 (edited)
267
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.22 KB | None | 0 0
 1. Regulamin serwera SCP:SL:
 2.  
 3. 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania.
 4. 1.1 Administracja może zbanować Cię za rzeczy nie uwzględnione w regulaminie.(jeżeli sytuacja tego wymaga)
 5. 1.2 Zakaz cheatowania na serwerze.
 6. 1.3 Zakaz grifowania serwera.
 7. 1.4 Zakaz przeszkadzania dla twojego sojuszu.
 8. 1.5 Zakaz bycia toxic i dyskryminacji innych. Tyczy się to N-worda, Hard-R, C-worda i wszystkiego innego związanego z dyskryminacją innych.
 9. 1.6 Zakaz puszczania bindów na intercomie jak i w lobby przed startem rundy.
 10. 1.7 Bądź miły i uprzejmy.
 11. 1.8 Zakaz promowania siebie, jak i innych serwerów SCP:SL.
 12. 1.9 Zakaz teamkill'owania jak i metagaming'u.
 13. 1.10 Nie musimy was powiadamiać, jeżeli regulamin zostanie zaaktulizowany.
 14.  
 15. Teamy:
 16. SCP - SCP, RCH(opcjonalnie), Klasa D(opcjonalnie)
 17. MTF - Klasa D(gdy jest skuty), Naukowiec, RCH(gdy jest skuty), Ochroniarz
 18. RCH - Naukowiec(gdy jest skuty), Klasa D, MTF(gdy jest skuty), Ochroniarz(gdy jest skuty)
 19. Ochroniarz - RCH(gdy jest skuty), Klasa D(gdy jest skuty), Naukowiec, MTF
 20. Naukowiec - MTF, Ochroniarz, Klasa D(opcjonalnie), RCH(gdy jest skuty),
 21. Klasa D - SCP(opcjonalnie), RCH, MTF(gdy jest skuty), Naukowiec(opcjonalnie), Ochroniarz(gdy jest skuty)
 22.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement