SHARE
TWEET

rewards

a guest Apr 20th, 2019 231 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. menu_title: '&e&lRewards'
 2. open_command:
 3. - dailyrewars
 4. - daily
 5. - reward
 6. - rewards
 7. - treasures
 8. - treasure
 9. update_interval: 1
 10. size: 35
 11. items:
 12.   'Glasses-out':
 13.     material: 160
 14.     data: 1
 15.     slots:
 16.     - 0
 17.     - 1
 18.     - 2
 19.     - 3
 20.     - 4
 21.     - 5
 22.     - 6
 23.     - 7
 24.     - 8
 25.     - 9
 26.     - 17
 27.     - 18
 28.     - 26
 29.     - 27
 30.     - 28
 31.     - 29
 32.     - 33
 33.     - 34
 34.     - 35
 35.     display_name: ' '
 36.   'Glasses-in':  
 37.     material: 160
 38.     data: 0
 39.     slots:
 40.     - 16
 41.     - 10
 42.     - 19
 43.     - 20
 44.     - 21
 45.     - 22
 46.     - 23
 47.     - 24
 48.     - 25
 49.     - 30
 50.     - 32
 51.     display_name: ' '
 52.   'Ultra-1':
 53.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvOWEyOWJiOTY1ZDEwNjRjNTYyNGNhYWU3ZjdhZmI0ZDc4ODJhNzg0NThkZDNkNjk5OGM3NTEyZTAxMTE4NTM5ZCJ9fX0=
 54.     slot: 11
 55.     priority: 1
 56.     view_requirement:
 57.       requirements:
 58.         name:
 59.           type: string equals
 60.           input: '%javascript_cooldown_Ultra_604800%'
 61.           output: 0s
 62.         name2:
 63.           type: has permission
 64.           permission: reward.Ultra
 65.     display_name: '&a&lUltra &f| Reward'
 66.     lore:
 67.     - '&7Claim this reward which'
 68.     - '&7can contain different prizes.'
 69.     - ''
 70.     - '&f&lCONTENTS:'
 71.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 1]'
 72.     - '&6&l* &ex1 &eBasic | Key'
 73.     - '&6&l* &e50,000 ⛁'
 74.     - '&6&l* &ex5 | Shards'
 75.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 1]'
 76.     - '&6&l* &ex30 | XP Levels'
 77.     - ''
 78.     - '&6&l* &7Status: &a&lAVAILABLE ✔'
 79.     - ''
 80.     - '&e&l* &aRight click to claim'
 81.     left_click_commands:
 82.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Ultra_start%'
 83.     - '[console] vouchers give %player_name% Ultra 1'
 84.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 85.     - '[refresh]'
 86.     right_click_commands:
 87.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Ultra_start%'
 88.     - '[console] vouchers give %player_name% Ultra 1'
 89.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 90.     - '[refresh]'
 91.   'Ultra-2':
 92.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTk4OTQ2YmNkM2IwYTE2ZmJmZjM1ZDE2MTRmYmJiZmYzYzE5NzI2NjNjNTUzMjE1NGZlYTFjYTJhNGMxOWIxZSJ9fX0=
 93.     priority: 2
 94.     update: true
 95.     slot: 11
 96.     view_requirement:
 97.       requirements:
 98.         name2:
 99.           type: has permission
 100.           permission: reward.Ultra
 101.     display_name: '&4&lUltra &c| Reward'
 102.     lore:
 103.     - '&7Claim this reward which'
 104.     - '&7can contain different prizes.'
 105.     - ''
 106.     - '&f&lCONTENTS:'
 107.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 1]'
 108.     - '&6&l* &ex1 &eBasic | Key'
 109.     - '&6&l* &e50,000 ⛁'
 110.     - '&6&l* &ex5 | Shards'
 111.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 1]'
 112.     - '&6&l* &ex30 | XP Levels'
 113.     - ''
 114.     - '&6&l* &7Available in: &c&l%javascript_cooldown_Ultra_604800%'
 115.     left_click_commands:
 116.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 117.     - '[refresh]'
 118.     right_click_commands:
 119.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 120.     - '[refresh]'
 121.   'Ultra-3':
 122.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2VkMWFiYTczZjYzOWY0YmM0MmJkNDgxOTZjNzE1MTk3YmUyNzEyYzNiOTYyYzk3ZWJmOWU5ZWQ4ZWZhMDI1In19fQ==
 123.     slot: 11
 124.     priority: 3
 125.     display_name: '&a&lUltra &c| Reward'
 126.     lore:
 127.     - '&7Claim this reward which'
 128.     - '&7can contain different prizes.'
 129.     - ''
 130.     - '&f&lCONTENTS:'
 131.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 1]'
 132.     - '&6&l* &ex1 &eBasic | Key'
 133.     - '&6&l* &e50,000 ⛁'
 134.     - '&6&l* &ex5 | Shards'
 135.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 1]'
 136.     - '&6&l* &ex30 | XP Levels'
 137.     - ''
 138.     - '&6&l* &7You don''t have enough rank: &c&l✘'
 139.     left_click_commands:
 140.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 141.     - '[refresh]'
 142.     right_click_commands:
 143.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 144.     - '[refresh]'
 145.   'Platinum-1':
 146.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvNjVkNDRmMDhiOTVlZGYwODk4MmM2OGYwZjZiMDU2ZmIzYjU3YTljYjAyMjY1YmJiMzkzZjc1ZmU1MDQ1N2ZjYiJ9fX0=
 147.     slot: 12
 148.     priority: 1
 149.     view_requirement:
 150.       requirements:
 151.         name:
 152.           type: string equals
 153.           input: '%javascript_cooldown_Platinum_604800%'
 154.           output: 0s
 155.         name2:
 156.           type: has permission
 157.           permission: reward.Platinum
 158.     display_name: '&3&lPlatinum &f| Reward'
 159.     lore:
 160.     - '&7Claim this reward which'
 161.     - '&7can contain different prizes.'
 162.     - ''
 163.     - '&f&lCONTENTS:'
 164.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 2]'
 165.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 166.     - '&6&l* &e75,000 ⛁'
 167.     - '&6&l* &ex6 | Shards'
 168.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 1]'
 169.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 2]'
 170.     - '&6&l* &ex35 | XP Levels'
 171.     - ''
 172.     - '&6&l* &7Status: &a&lAVAILABLE ✔'
 173.     - ''
 174.     - '&e&l* &aRight click to claim'
 175.     left_click_commands:
 176.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Platinum_start%'
 177.     - '[console] vouchers give %player_name% Platinum 1'
 178.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 179.     - '[refresh]'
 180.     right_click_commands:
 181.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Platinum_start%'
 182.     - '[console] vouchers give %player_name% Platinum 1'
 183.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 184.     - '[refresh]'
 185.   'Platinum-2':
 186.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTk4OTQ2YmNkM2IwYTE2ZmJmZjM1ZDE2MTRmYmJiZmYzYzE5NzI2NjNjNTUzMjE1NGZlYTFjYTJhNGMxOWIxZSJ9fX0=
 187.     priority: 2
 188.     update: true
 189.     slot: 12
 190.     view_requirement:
 191.       requirements:
 192.         name2:
 193.           type: has permission
 194.           permission: reward.Platinum
 195.     display_name: '&4&lPlatinum &c| Reward'
 196.     lore:
 197.     - '&7Claim this reward which'
 198.     - '&7can contain different prizes.'
 199.     - ''
 200.     - '&f&lCONTENTS:'
 201.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 2]'
 202.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 203.     - '&6&l* &e75,000 ⛁'
 204.     - '&6&l* &ex6 | Shards'
 205.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 1]'
 206.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 2]'
 207.     - '&6&l* &ex35 | XP Levels'
 208.     - ''
 209.     - '&6&l* &7Available in: &c&l%javascript_cooldown_Platinum_604800%'
 210.     left_click_commands:
 211.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 212.     - '[refresh]'
 213.     right_click_commands:
 214.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 215.     - '[refresh]'
 216.   'Platinum-3':
 217.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2VkMWFiYTczZjYzOWY0YmM0MmJkNDgxOTZjNzE1MTk3YmUyNzEyYzNiOTYyYzk3ZWJmOWU5ZWQ4ZWZhMDI1In19fQ==
 218.     slot: 12
 219.     priority: 3
 220.     display_name: '&3&lPlatinum &c| Reward'
 221.     lore:
 222.     - '&7Claim this reward which'
 223.     - '&7can contain different prizes.'
 224.     - ''
 225.     - '&f&lCONTENTS:'
 226.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 2]'
 227.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 228.     - '&6&l* &e75,000 ⛁'
 229.     - '&6&l* &ex6 | Shards'
 230.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 1]'
 231.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 2]'
 232.     - '&6&l* &ex35 | XP Levels'
 233.     - ''
 234.     - '&6&l* &7You don''t have enough rank: &c&l✘'
 235.     left_click_commands:
 236.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 237.     - '[refresh]'
 238.     right_click_commands:
 239.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 240.     - '[refresh]'
 241.   'Champion-1':
 242.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvZGZjZmZlMTQ0NWU3NTA1NDQ2YmE0YzA3NTc1NDA3MTIyYTgzNTEyOGE5OTJhNzc2NDZjMDMyNDUxYjk0YjgxYiJ9fX0=
 243.     slot: 13
 244.     priority: 1
 245.     view_requirement:
 246.       requirements:
 247.         name:
 248.           type: string equals
 249.           input: '%javascript_cooldown_Champion_604800%'
 250.           output: 0s
 251.         name2:
 252.           type: has permission
 253.           permission: reward.Champion
 254.     display_name: '&e&lChampion &f| Reward'
 255.     lore:
 256.     - '&7Claim this reward which'
 257.     - '&7can contain different prizes.'
 258.     - ''
 259.     - '&f&lCONTENTS:'
 260.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 3]'
 261.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 262.     - '&6&l* &ex1 &eAdvanced | Key'
 263.     - '&6&l* &e100,000 ⛁'
 264.     - '&6&l* &ex7 | Shards'
 265.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 1]'
 266.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 267.     - '&6&l* &ex40 | XP Levels'
 268.     - ''
 269.     - '&6&l* &7Status: &a&lAVAILABLE ✔'
 270.     - ''
 271.     - '&e&l* &aRight click to claim'
 272.     left_click_commands:
 273.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Champion_start%'
 274.     - '[console] vouchers give %player_name% Champion 1'
 275.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 276.     - '[refresh]'
 277.     right_click_commands:
 278.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Champion_start%'
 279.     - '[console] vouchers give %player_name% Champion 1'
 280.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 281.     - '[refresh]'
 282.   'Champion-2':
 283.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTk4OTQ2YmNkM2IwYTE2ZmJmZjM1ZDE2MTRmYmJiZmYzYzE5NzI2NjNjNTUzMjE1NGZlYTFjYTJhNGMxOWIxZSJ9fX0=
 284.     priority: 2
 285.     update: true
 286.     slot: 13
 287.     view_requirement:
 288.       requirements:
 289.         name2:
 290.           type: has permission
 291.           permission: reward.Champion
 292.     display_name: '&4&lChampion &c| Reward'
 293.     lore:
 294.     - '&7Claim this reward which'
 295.     - '&7can contain different prizes.'
 296.     - ''
 297.     - '&f&lCONTENTS:'
 298.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 3]'
 299.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 300.     - '&6&l* &ex1 &eAdvanced | Key'
 301.     - '&6&l* &e100,000 ⛁'
 302.     - '&6&l* &ex7 | Shards'
 303.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 1]'
 304.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 305.     - '&6&l* &ex40 | XP Levels'
 306.     - ''
 307.     - '&6&l* &7Available in: &c&l%javascript_cooldown_Champion_604800%'
 308.     left_click_commands:
 309.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 310.     - '[refresh]'
 311.     right_click_commands:
 312.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 313.     - '[refresh]'
 314.   'Champion-3':
 315.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2VkMWFiYTczZjYzOWY0YmM0MmJkNDgxOTZjNzE1MTk3YmUyNzEyYzNiOTYyYzk3ZWJmOWU5ZWQ4ZWZhMDI1In19fQ==
 316.     slot: 13
 317.     priority: 3
 318.     display_name: '&e&lChampion &c| Reward'
 319.     lore:
 320.     - '&7Claim this reward which'
 321.     - '&7can contain different prizes.'
 322.     - ''
 323.     - '&f&lCONTENTS:'
 324.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 3]'
 325.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 326.     - '&6&l* &ex1 &eAdvanced | Key'
 327.     - '&6&l* &e100,000 ⛁'
 328.     - '&6&l* &ex7 | Shards'
 329.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 1]'
 330.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 331.     - '&6&l* &ex40 | XP Levels'
 332.     - ''
 333.     - '&6&l* &7You don''t have enough rank: &c&l✘'
 334.     left_click_commands:
 335.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 336.     - '[refresh]'
 337.     right_click_commands:
 338.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 339.     - '[refresh]'
 340.   'Legend-1':
 341.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvYTg5YjRjNWUxMTlhNjE3NzNkZDUyZDM2YjU3MmJjMGY5NTQ4ZDk4NGNlMDg0MTQxN2EzMDFhNjUzNTFhNzY4ZCJ9fX0=
 342.     slot: 14
 343.     priority: 1
 344.     view_requirement:
 345.       requirements:
 346.         name:
 347.           type: string equals
 348.           input: '%javascript_cooldown_Legend_604800%'
 349.           output: 0s
 350.         name2:
 351.           type: has permission
 352.           permission: reward.Legend
 353.     display_name: '&4&lLegend &f| Reward'
 354.     lore:
 355.     - '&7Claim this reward which'
 356.     - '&7can contain different prizes.'
 357.     - ''
 358.     - '&f&lCONTENTS:'
 359.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 4]'
 360.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 361.     - '&6&l* &ex2 &eAdvanced | Key'
 362.     - '&6&l* &e125,000 ⛁'
 363.     - '&6&l* &ex8 | Shards'
 364.     - '&6&l* &ex3 | Gems [Tier 1]'
 365.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 366.     - '&6&l* &ex45 | XP Levels'
 367.     - ''
 368.     - '&6&l* &7Status: &a&lAVAILABLE ✔'
 369.     - ''
 370.     - '&e&l* &aRight click to claim'
 371.     left_click_commands:
 372.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Legend_start%'
 373.     - '[console] vouchers give %player_name% Legend 1'
 374.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 375.     - '[refresh]'
 376.     right_click_commands:
 377.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Legend_start%'
 378.     - '[console] vouchers give %player_name% Legend 1'
 379.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 380.     - '[refresh]'
 381.   'Legend-2':
 382.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTk4OTQ2YmNkM2IwYTE2ZmJmZjM1ZDE2MTRmYmJiZmYzYzE5NzI2NjNjNTUzMjE1NGZlYTFjYTJhNGMxOWIxZSJ9fX0=
 383.     priority: 2
 384.     update: true
 385.     slot: 14
 386.     view_requirement:
 387.       requirements:
 388.         name2:
 389.           type: has permission
 390.           permission: reward.Legend
 391.     display_name: '&4&lLegend &c| Reward'
 392.     lore:
 393.     - '&7Claim this reward which'
 394.     - '&7can contain different prizes.'
 395.     - ''
 396.     - '&f&lCONTENTS:'
 397.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 4]'
 398.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 399.     - '&6&l* &ex2 &eAdvanced | Key'
 400.     - '&6&l* &e125,000 ⛁'
 401.     - '&6&l* &ex8 | Shards'
 402.     - '&6&l* &ex3 | Gems [Tier 1]'
 403.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 404.     - '&6&l* &ex45 | XP Levels'
 405.     - ''
 406.     - '&6&l* &7Available in: &c&l%javascript_cooldown_Legend_604800%'
 407.     left_click_commands:
 408.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 409.     - '[refresh]'
 410.     right_click_commands:
 411.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 412.     - '[refresh]'
 413.   'Legend-3':
 414.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2VkMWFiYTczZjYzOWY0YmM0MmJkNDgxOTZjNzE1MTk3YmUyNzEyYzNiOTYyYzk3ZWJmOWU5ZWQ4ZWZhMDI1In19fQ==
 415.     slot: 14
 416.     priority: 3
 417.     display_name: '&4&lLegend &c| Reward'
 418.     lore:
 419.     - '&7Claim this reward which'
 420.     - '&7can contain different prizes.'
 421.     - ''
 422.     - '&f&lCONTENTS:'
 423.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 4]'
 424.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 425.     - '&6&l* &ex2 &eAdvanced | Key'
 426.     - '&6&l* &e125,000 ⛁'
 427.     - '&6&l* &ex8 | Shards'
 428.     - '&6&l* &ex3 | Gems [Tier 1]'
 429.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 430.     - '&6&l* &ex45 | XP Levels'
 431.     - ''
 432.     - '&6&l* &7You don''t have enough rank: &c&l✘'
 433.     left_click_commands:
 434.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 435.     - '[refresh]'
 436.     right_click_commands:
 437.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 438.     - '[refresh]'
 439.   'Mystic-1':
 440.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTlkOGYwNGQ2NTAxYzJmYjgyZjgzOTk2NTgwYzY3ZDYwNWYzMWYyZTgzNDBkYTMyZmMxNTk2ODM3YzEyNDY0MSJ9fX0=
 441.     slot: 15
 442.     priority: 1
 443.     view_requirement:
 444.       requirements:
 445.         name:
 446.           type: string equals
 447.           input: '%javascript_cooldown_Mystic_604800%'
 448.           output: 0s
 449.         name2:
 450.           type: has permission
 451.           permission: reward.Mystic
 452.     display_name: '&d&lMystic &f| Reward'
 453.     lore:
 454.     - '&7Claim this reward which'
 455.     - '&7can contain different prizes.'
 456.     - ''
 457.     - '&f&lCONTENTS:'
 458.     - '&6&l* &ex1 | Voidchest'
 459.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 5]'
 460.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 461.     - '&6&l* &ex2 &eAdvanced | Key'
 462.     - '&6&l* &ex1 &eLegendary | Key'
 463.     - '&6&l* &e150,000 ⛁'
 464.     - '&6&l* &ex10 | Shards'
 465.     - '&6&l* &ex3 | Gems [Tier 1]'
 466.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 467.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 3]'
 468.     - '&6&l* &ex50 | XP Levels'
 469.     - ''
 470.     - '&6&l* &7Status: &a&lAVAILABLE ✔'
 471.     - ''
 472.     - '&e&l* &aRight click to claim'
 473.     left_click_commands:
 474.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Mystic_start%'
 475.     - '[console] vouchers give %player_name% Mystic'
 476.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 477.     - '[refresh]'
 478.     right_click_commands:
 479.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Mystic_start%'
 480.     - '[console] vouchers give %player_name% Mystic'
 481.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 482.     - '[refresh]'
 483.   'Mystic-2':
 484.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTk4OTQ2YmNkM2IwYTE2ZmJmZjM1ZDE2MTRmYmJiZmYzYzE5NzI2NjNjNTUzMjE1NGZlYTFjYTJhNGMxOWIxZSJ9fX0=
 485.     priority: 2
 486.     update: true
 487.     slot: 15
 488.     view_requirement:
 489.       requirements:
 490.         name2:
 491.           type: has permission
 492.           permission: reward.Mystic
 493.     display_name: '&4&lMystic &c| Reward'
 494.     lore:
 495.     - '&7Claim this reward which'
 496.     - '&7can contain different prizes.'
 497.     - ''
 498.     - '&f&lCONTENTS:'
 499.     - '&6&l* &ex1 | Voidchest'
 500.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 5]'
 501.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 502.     - '&6&l* &ex2 &eAdvanced | Key'
 503.     - '&6&l* &ex1 &eLegendary | Key'
 504.     - '&6&l* &e150,000 ⛁'
 505.     - '&6&l* &ex10 | Shards'
 506.     - '&6&l* &ex3 | Gems [Tier 1]'
 507.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 508.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 3]'
 509.     - '&6&l* &ex50 | XP Levels'
 510.     - ''
 511.     - '&6&l* &7Available in: &c&l%javascript_cooldown_Mystic_604800%'
 512.     left_click_commands:
 513.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 514.     - '[refresh]'
 515.     right_click_commands:
 516.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 517.     - '[refresh]'
 518.   'Mystic-3':
 519.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvM2VkMWFiYTczZjYzOWY0YmM0MmJkNDgxOTZjNzE1MTk3YmUyNzEyYzNiOTYyYzk3ZWJmOWU5ZWQ4ZWZhMDI1In19fQ==
 520.     slot: 15
 521.     priority: 3
 522.     display_name: '&d&lMystic &c| Reward'
 523.     lore:
 524.     - '&7Claim this reward which'
 525.     - '&7can contain different prizes.'
 526.     - ''
 527.     - '&f&lCONTENTS:'
 528.     - '&6&l* &ex1 | Voidchest'
 529.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 5]'
 530.     - '&6&l* &ex2 &eBasic | Key'
 531.     - '&6&l* &ex2 &eAdvanced | Key'
 532.     - '&6&l* &ex1 &eLegendary | Key'
 533.     - '&6&l* &e150,000 ⛁'
 534.     - '&6&l* &ex10 | Shards'
 535.     - '&6&l* &ex3 | Gems [Tier 1]'
 536.     - '&6&l* &ex2 | Gems [Tier 2]'
 537.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 3]'
 538.     - '&6&l* &ex50 | XP Levels'
 539.     - ''
 540.     - '&6&l* &7You don''t have enough rank: &c&l✘'
 541.     left_click_commands:
 542.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 543.     - '[refresh]'
 544.     right_click_commands:
 545.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 546.     - '[refresh]'
 547.   'Member-1':
 548.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvY2RiY2E0YjY5ZWFmOGRjYjdhYzM3MjgyMjhkZThhNjQ0NDA3ODcwMTMzNDJkZGFhYmMxYjAwZWViOGVlYzFlMiJ9fX0=
 549.     slot: 31
 550.     priority: 1
 551.     view_requirement:
 552.       requirements:
 553.         name:
 554.           type: string equals
 555.           input: '%javascript_cooldown_Member_86400%'
 556.           output: 0s
 557.     display_name: '&e&lDaily &f| Reward'
 558.     lore:
 559.     - '&7Claim this reward which'
 560.     - '&7can contain different prizes.'
 561.     - ''
 562.     - '&f&lCONTENTS:'
 563.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 1]'
 564.     - '&6&l* &ex1 Vote | Key'
 565.     - '&6&l* &e10,000 ⛁'
 566.     - '&6&l* &ex1 | Shard'
 567.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 1]'
 568.     - '&6&l* &ex10 | XP Levels'
 569.     - ''
 570.     - '&6&l* &7Status: &a&lAVAILABLE ✔'
 571.     - ''
 572.     - '&e&l* &aRight click to claim'
 573.     left_click_commands:
 574.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Member_start%'
 575.     - '[console] vouchers give %player_name% Member'
 576.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 577.     - '[refresh]'
 578.     right_click_commands:
 579.     - '[console] papi parse %player_name% %javascript_cooldown_Member_start%'
 580.     - '[console] vouchers give %player_name% Member'
 581.     - '[sound] ENTITY_EXPERIENCE_ORB_PICKUP'
 582.     - '[refresh]'
 583.   'Member-2':
 584.     material: basehead-eyJ0ZXh0dXJlcyI6eyJTS0lOIjp7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXh0dXJlcy5taW5lY3JhZnQubmV0L3RleHR1cmUvMTk4OTQ2YmNkM2IwYTE2ZmJmZjM1ZDE2MTRmYmJiZmYzYzE5NzI2NjNjNTUzMjE1NGZlYTFjYTJhNGMxOWIxZSJ9fX0=
 585.     priority: 2
 586.     update: true
 587.     slot: 31
 588.     display_name: '&e&lDaily &f| Reward'
 589.     lore:
 590.     - '&7Claim this daily reward which'
 591.     - '&7can contain different prizes.'
 592.     - ''
 593.     - '&f&lCONTENTS:'
 594.     - '&6&l* &ex1 | Money Pouch [Tier 1]'
 595.     - '&6&l* &ex1 Vote | Key'
 596.     - '&6&l* &e10,000 ⛁'
 597.     - '&6&l* &ex1 | Shard'
 598.     - '&6&l* &ex1 | Gems [Tier 1]'
 599.     - '&6&l* &ex10 | XP Levels'
 600.     - ''
 601.     - '&6&l* &7Available in: &c&l%javascript_cooldown_Member_86400%'
 602.     left_click_commands:
 603.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 604.     - '[refresh]'
 605.     right_click_commands:
 606.     - '[sound] BLOCK_ANVIL_LAND'
 607.     - '[refresh]'
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top