SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 25th, 2019 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zadanie na następny raz następny raz (treść w trakcie pisania):
 2. Napisanie klasy String, do obsługi tekstu, która allokuje tyle pamięci ile trzeba na przechowanie danego rozmiaru tekstu, oraz informacji ile tekstu jest w danej chwili zaalokowanego (tekst przez char*). Proszę o napisanie konstruktorów (domyślnego i kopiującego głęboko), destruktora i operatorów przypisania, a poza tym:
 3. operator+(const char* text)
 4. operator+(const String& text)
 5. operator==(const char* text)
 6. operator==(const String& text)
 7. operator<(const String& text)
 8. operator>(const String& text)
 9. operator[](size_t index); – wersja zwykła i constowa
 10. operator() zwracający rozmiar
 11. operator(const char* text) zwracający pozycję tekstu text
 12. operator konwersji do boola lub size_t
 13. jawny operator konwersji do std::string
 14. operatory strumienia:
 15. std::ostream& <<()
 16. std::istream&>>()
 17. operator++() i operator++(int) – pre i post inkrementacji, który np. doda z tyłu tekstu jedną spację
 18. operatory jw. ale dekrementacji, które usunie ostatni znak
 19. *operator<<(double), który dopiszę daną liczbę na koniec tekstu
 20. operator<<(int)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top