Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

Untitled

Phoenix_x Dec 18th, 2017 63 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <fstream>
 4. #include <string> //стринг са няколко символа, пример: aVeryNice$tring
 5. using namespace std;
 6.  
 7. struct account
 8. {
 9.     string ime;
 10.     double blv;
 11.     double usd;
 12.     double euro;
 13. }; //Структурата да е задължително над функциите.
 14.  
 15.  
 16. void writeAndViewContent(account accountsList[50], int &size);
 17. void printByName(account accountsList[50], int &size);
 18. void sort(account accountsList[50], int &size);
 19. void printRich(account accountsList[50], int &size);
 20.  
 21. void main()
 22. {
 23.     account accountsList[50]; //съхранява информация за всички продадени коли (max 50)
 24.     int size = 0; //размера, който ще въведе потребителя (ще има &)
 25.  
 26.     int option = 0;
 27.  
 28.  
 29.     while (true)
 30.     {
 31.         cout << "Izberete 1 za vavezdane na danni vav fajl i masiv i izvezdaneto im." << endl;
 32.         cout << "Izberete 2 za tarsene na akaunt po ime" << endl;
 33.         cout << "Izberete 3 za izvezdane na akaunti sas BLV nad zadadenoto." << endl;
 34.         cout << "Izberete 4 za izvezdane na akaunti sortirani vazhodqshto po otnoshenie na USD" << endl;
 35.        
 36.  
 37.         do //ще се изпълни поне веднъж и ще се въвежда избора(1, 2 или 3)
 38.         {
 39.             cout << "Your choice: ";
 40.             cin >> option;
 41.         } while (option < 1 || option > 4); //ако се окаже, че въведеното число е невалидно (< 1 или > 4),
 42.                                             //тогава подкани потребителя да въвежда отново число, докато то не стане да е между 1 и 3.
 43.  
 44.         switch (option)
 45.         {
 46.         case 1:
 47.             writeAndViewContent(accountsList, size); //функция за записване на данните върху масив и файл, както и извеждането им.
 48.             break; //ако няма break няма да знае докъде да спре с изпълнението(ще изпълни и следващата функция)
 49.         case 2:
 50.             printByName(accountsList, size);
 51.             break;
 52.         case 3:
 53.             printRich(accountsList, size);
 54.             break;
 55.         case 4:
 56.             sort(accountsList, size);
 57.             break;
 58.         }
 59.     }
 60. }
 61.  
 62. void writeAndViewContent(account accountsList[50], int &size) //с амперсант за да може да му променим стойността
 63. {
 64.     ofstream writeOnFile; //променлива, с която ще се пише по файла
 65.  
 66.     cout << "Broj akaunti: ";
 67.     cin >> size;
 68.  
 69.     //Въвеждане на данните във файла:
 70.     writeOnFile.open("аcoount.txt", ios::binary); //позволява да пишем по файла sales.txt
 71.     //Oсвен това изтрива досегашното съдържание на файла, и ако не съществува такъв създава нов празен
 72.     //ios::binary за да е двуичен файла
 73.  
 74.                                    //В този цикъл данните от потребителя се записват във файла и в масива sales
 75.     for (int i = 0; i < size; i++) //цикъл за въвеждане на данните в масив и файл
 76.     {
 77.         cout << "Vavedi informaciq za akaunt " << i + 1 << endl; //i + 1, за да не изпише за първата кола Enter information about car 0
 78.  
 79.         cout << "Ime: "; //подкана потребителя да въведе автокъща
 80.         cin >> accountsList[i].ime; // За елеменa, искам свойството ime, да е това, което е въведено от потребителя
 81.         writeOnFile << accountsList[i].ime + " "; //записва името(въведена от потребителя) във файла и един интервал за прегледност
 82.  
 83.         cout << "BLV: "; //Make и Year се записват по същия начин, както dealership
 84.         cin >> accountsList[i].blv;
 85.         writeOnFile << to_string(accountsList[i].blv) + " ";//конвертиране на число към текст за да се пише върху файл
 86.  
 87.         cout << "USD: ";
 88.         cin >> accountsList[i].usd;
 89.         writeOnFile << to_string(accountsList[i].usd) + " ";
 90.  
 91.         cout << "Euro: ";
 92.         cin >> accountsList[i].euro;
 93.         writeOnFile << to_string(accountsList[i].euro) + " ";
 94.  
 95.         writeOnFile << "|"; //за да разделя информацията от един акаунит от друг.
 96.  
 97.     }
 98.     writeOnFile.close(); //Ако не напишеш close, възникват проблеми
 99.  
 100.     cout << "* * * * * * *" << endl; //(разделител)
 101.  
 102.         //output array(or file) content
 103.     for (int i = 0; i < size; i++) //обхожда се всеки акаунт
 104.     {
 105.         cout << accountsList[i].ime << " " << accountsList[i].blv << " " << accountsList[i].usd << " " << accountsList[i].euro << endl;
 106.     }
 107. }
 108.  
 109. void printByName(account accountsList[50], int &size)
 110. {
 111.     string ime;
 112.     cout << "Ime: ";
 113.     cin >> ime;
 114.  
 115.     for (int i = 0; i < size; i++) //за всеки акаунт от масива с акаунти
 116.     {
 117.         if (accountsList[i].ime == ime)//ако akaunta е с ime, което потребителя иска
 118.         {
 119.             //принтирай ми данните за въпросния акаунт:
 120.             cout << "BLV: " << accountsList[i].blv << endl;
 121.             cout << "EURO: " << accountsList[i].euro << endl;
 122.             cout << "USD: " << accountsList[i].usd << endl;
 123.         }
 124.     }
 125.  
 126.     //запитване за нова справка:
 127.     string choice;
 128.     cout << "Zelaete li nova spravka?(y/n)";
 129.     cin >> choice;
 130.  
 131.     if (choice == "y") //значи потребителя иска да направи пак справка
 132.     {
 133.         printByName(accountsList, size); //изпълни функцията пак
 134.     }
 135.  
 136.     //ако потребителя не е натиснал y, a  нещо друго вместо това
 137.     //тогава не прави нищо и ме върхи към менюто.
 138. }
 139.  
 140. void sort(account accountsList[50], int &size)
 141. {
 142.     account temp; //помощна променлива за размяне на две променливи
 143.     //bubble sort
 144.  
 145.     for (int i = 0; i < size; i++)
 146.     {
 147.         for (int j = i + 1; j < size; j++)
 148.         {
 149.             if (accountsList[i].usd > accountsList[j].usd)
 150.             {
 151.                 //swap
 152.                 temp = accountsList[i];
 153.                 accountsList[i] = accountsList[j];
 154.                 accountsList[j] = temp;
 155.             }
 156.         }
 157.     }
 158.  
 159.     //принтирай ми вече сортираните акаунти:
 160.     for (int i = 0; i < size; i++) //обхожда се всеки акаунт
 161.     {
 162.         //принтирай ми данните за акаунта:
 163.         cout << "Akaunt: " << i + 1 << ":" << endl; //i + 1 за да не изпише акаунт 0
 164.         cout << "Ime: " << accountsList[i].ime << endl;
 165.         cout << "BLV: " << accountsList[i].blv << endl;
 166.         cout << "EURO: " << accountsList[i].euro << endl;
 167.         cout << "USD: " << accountsList[i].usd << endl;
 168.     }
 169. }
 170.  
 171. void printRich(account accountsList[50], int &size)
 172. {
 173.     double suma;
 174.     cout << "Obshta suma (BLV): ";
 175.     cin >> suma;
 176.  
 177.     for (int i = 0; i < size; i++) //за всеки акаунт от масива с акаунти
 178.     {
 179.         if (accountsList[i].blv > suma)//ако влога с blv е над общата сума
 180.         {
 181.             //принтирай ми данните за акаунта:
 182.             cout << "Ime: " << accountsList[i].ime << endl;
 183.             cout << "BLV: " << accountsList[i].blv << endl;
 184.             cout << "EURO: " << accountsList[i].euro << endl;
 185.             cout << "USD: " << accountsList[i].usd << endl;
 186.         }
 187.     }
 188. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top