Advertisement
Guest User

Afrikaans.locale (Take 2)

a guest
Apr 28th, 2011
314
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Afrikaans
 3. LocalizedName=Afrikaans
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=Paul S. Burger
 6. LocaleID=1078
 7. LocaleWinName=LANG_AFRIKAANS
 8. LocaleCode2=af
 9. LocaleCode3=afr
 10. LanguageCode=af
 11. Localeglibc=af
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Regso
 16. BUTTON_CANCEL=&Kanselleer
 17. BUTTON_REVERT=&Terug
 18. BUTTON_YES=&Ja
 19. BUTTON_NO=&Nee
 20. BUTTON_REMIND=&Herhinder My Weer
 21. COLOR_PINK=Pienk
 22. COLOR_RED=Rooi
 23. COLOR_ORANGE=Oranje
 24. COLOR_YELLOW=Geel
 25. COLOR_GREEN=Groen
 26. COLOR_BLUE=Blou
 27. COLOR_PURPLE=Pers
 28. COLOR_VIOLET=Violet
 29. COLOR_BLACK=Swart
 30. COLOR_WHITE=Wit
 31. COLOR_GRAY=Grys
 32. COLOR_SILVER=Silwer
 33. COLOR_BRONZE=Brons
 34. COLOR_GOLD=Goud
 35. COLOR_BROWN=Bruin
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Begin
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=&Begin as Administrateur
 40. APP_MENU_RENAME=&Hernoem
 41. APP_MENU_HIDE=&Steek weg
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=&Skuif na Bo
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=&Skuif na Onder
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=&Wys versteekte ikone
 45. APP_MENU_REFRESH=&Herlaai
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Begin Outomaties
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Verken Hier
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vertoon Altyd Alle Programme
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Vertoon die kategorië in Alle Programme View
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Alle PortableApps Programme
 51. APP_MENU_BACK=Terug
 52. APP_MENU_CATEGORY=Kategorie
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Voeg 'n nuwe kategorie by
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toeganklikheid
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Opvoedkundig
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Speletjies
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafika en Fotos
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musiek en Films
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Beheerstelsels
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Sekuriteit
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Handig
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Ander
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE beskikbaar van $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Dokumente
 68. ICON_MUSIC=&Musiek
 69. ICON_PICTURES=&Fotos
 70. ICON_VIDEOS=&Films
 71. ICON_EXPLORE=&Verken
 72. ICON_BACKUP=&Rugsteun
 73. ICON_MANAGE_APPS=&Bestuur Applikasies
 74. ICON_OPTIONS=&Opsies
 75. ICON_HELP=&Hulp
 76. ICON_SEARCH=&Soek
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Verander Stoorplek
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Verander Ikoon
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Verander die Dokumente Stoorplek
 80. ICON_MENU_RESET=Herstel na verskafde verstellings
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Soek Vir Nuwer Weergawes
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Kry Nog Programme
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Volgens Categorie
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Volgens Titel
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nuwe Programme
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Onlangs Veranderde Programme
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Mees Gewildste
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Installeer 'n Program Self
 89. MENU_BACKUP=&Rugsteun Lêers
 90. MENU_RESTORE=&Herstel vanaf rugsteun
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Klein Lettertjies
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Groot Letters
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=Soek Vir Nuwer Weergawes
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installeer 'n nuwe program
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Verwyder 'n program
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Herlaai Program Ikone
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Kry nog programme...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Vertoon PortableApps.com &ikone
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Steek Desktop ikone weg
 101. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Voeg 'n nuwe tema by
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Tema
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=&Deursigtigheid
 105. MENU_HELP_ABOUT=&Omtrent
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=&Soek Vir Nuwe Weergawes
 107. MENU_SEARCH_DRIVE=Soek op hierdie &Skyf
 108. MENU_SEARCH_COMPUTER=Soek op hierdie &Rekenaar
 109. MENU_SEARCH_WEB=Soek op die &Internet
 110. MENU_TRAY_EJECT=&Verwyder
 111. MENU_TRAY_EXIT=&Stop
 112. DIALOG_EJECT_FAIL=Die volgende PortableApps programme werk nog:%RUNNINGAPPS% Stop asseblief alle PortableApps programme voor die toestel verwyder kan word.
 113. INVALID_INSTALLER=Hierdie installasie program blyk om nie in die PortableApps.com formaat te wees nie. Die PortableApp program mag veranda gewees het of is nie ten volle draagbaar nie en moet dus nie gebruik word sonder om die lêer te verifieer nie. Will u met die installasie voortgaan?
 114. CHECK_DRIVE=&Toets Skyf Vir Foute
 115. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Toets skyf %DRIVE% vir foute...
 116. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarskuwing: Autorun het verander
 117. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Die PortableApps.com Platform het opgemerk dat die autorun configurasie van hierdie toestel verander het. Hierdie veranderinge mag veroorsaak word deur 'n virus of spyware infeksie of deurdat 'n ander program die autorun.inf lêer verander het. As u nie self hierdie veranderinge gemaak het nie, stel ons voor dat u hierdie toestel dadelik deursoek vir virusse en spyware.
 118. APP_MENU_FAVORITE=Gunsteling
 119.  
 120. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 121. SHOW_PLATFORM=&Vertoon PortableApps.com Platform
 122. ALWAYS_ON_TOP=&Altyd heel Bo
 123. HIDE_ICON=&Steek hierdie ikoon weg
 124.  
 125. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 126. CAPTION=Hernoem
 127. LABEL_ORIGINAL=Oorspronklike Naam
 128. LABEL_CUSTOM=Nuwe Naam
 129.  
 130. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 131. TITLE=Verwyder %APPNAME%?
 132. MESSAGE=WAARSKUWING: Deur die PortableApp program te verwyder gaan jy ook al jou verstellings (voorkeure, boekmerke, ens) verloor. Dokumente of lêers wat na jou Dokumente of ander plekke gestoor was sal nie geaffekteer word nie, maar al die lêers in hierdie lêer gaan vernietig word:
 133. QUESTION=Is jy seker dat jy %APPNAME% wil verwyder?
 134. FAILMESSAGE=Kan nie %APPNAME% verwyder nie.
 135.  
 136. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 137. TITLE=Verwyder %APPNAME%
 138. MESSAGE=Besig om %APPNAME% te verwyder. Wees asseblief geduldig...
 139.  
 140. [FORM_UPDATE]
 141. LABEL_UPDATE=Nuwe Weergawe
 142. LABEL_CHECK_INQUIRY=Soek vir nuwe 'n nuwe weergawe van die PortableApps.com Platform?
 143. LABEL_CHECKING=Op soek na nuwe weergawes...
 144. LABEL_UP_TO_DATE=Daar is geen nuwe weergawe beskikbaar nie.
 145. LABEL_DOWNLOADING=Besig om nuwe weergawe af te laai...
 146. LABEL_UPDATED=Die nuwe PortableApps.com Platform is reg vir gebruik.
 147.  
 148. [FORM_OPTIONS]
 149. FORM_NAME=Opsies
 150. TAB_GENERAL=Algemeen
 151. TAB_THEMES=Temas
 152. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=File Assosiasies
 153. TAB_FONTS=Lettertipes
 154. TAB_ADVANCED=Gevorderd
 155. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Vertoon Opsies
 156. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Gebruik Groot Letters
 157. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu Deursigtigheid
 158. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Af (100% Ondeursigtig)
 159. GENERAL_LANGUAGE=Taal
 160. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Gebruik hierdie taal vir alle PortableApps Programme
 161. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Program Lys Organisasie
 162. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Slim met Kategorië - Gunstellinge en onlangse programme op eerste sperm. Alle programme volgens kategorie op tweed sperm.
 163. GENERAL_SMART_ALPHA=Slim Alfabeties - Gunstellinge en onlangse programme op eerste skerm. Alle programme alfabeties op tweede skerm.
 164. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Vertoon Alles Met Kategorië - Gunstellinge eerste gelys, dan alle ander programme volgens kategorie.
 165. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Vertoon Alle Alfabeties - Gunstellinge eerste gelys, dan alle ander programme alfabeties.
 166. THEMES_THEME_PREVIEW=Tema Voorskou
 167. THEMES_ADD_THEME=Voeg Tema By
 168. THEMES_GET_THEMES=Soek Tema
 169. THEMES_USE_THEME=Gebruik Tema
 170. THEMES_REMOVE_THEME=Verwyder Tema
 171. THEMES_CUSTOM_COLOR=Eie Kleur
 172. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Eie Kleur Voorskou
 173. THEMES_BEVELED=Skuins
 174. THEMES_FLAT=Plat
 175. THEMES_LIGHT=Lig
 176. THEMES_DARK=Donker
 177. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Lêer Tipe
 178. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Maak Oop Met
 179. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikoon
 180. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Voeg Add Lêer Tipe By
 181. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Verander Lêer Tipe
 182. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Verwyder Lêer Tipe
 183. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Skakel Lêer Assosiasies Af
 184. FONTS_NAME=Lettertipe Naam
 185. FONTS_FILE=Lêernaam
 186. FONTS_ADD=Voeg Lettertipe By
 187. FONTS_REMOVE=Verwyder Lettertipe
 188. FONTS_DISABLE=Skakel draagbare lettertipe af
 189. ADVANCED_UPDATER=Opdateerder Verstellings
 190. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Soek vir nuwe weergawes...
 191. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Wanneer platform begin
 192. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Een keer per dag
 193. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Een keer elke uur
 194. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Net wanneer ek "Soek vir nuwe weergawes…" kies
 195. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Moet nie menu wegsteek wanneer dit fokus verloor nie
 196. ADVANCED_START_MINIMIZED=Begin menu weggesteek
 197. ADVANCED_FADE_MENU=Bring die menu geleidelik in en uit
 198. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Verberg desktop ikone terwyl program werk
 199. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Vertoon slegs een ikoon vir programme met veelvuldige ikone
 200.  
 201.  
 202. [UPDATER]
 203. COLUMN_APP=PortableApp Program
 204. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Aflaai
 205. COLUMN_INSTALL_SIZE=Installasie
 206. COLUMN_DESCRIPTION=Beskrywing
 207. COLUMN_APP_TYPE=Program Tipe
 208. COLUMN_CATEGORY=Kategorie
 209. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Kategorie
 210. COLUMN_RELEASE_DATE=Vrygestel Op
 211. COLUMN_UPDATED_DATE=Opgedateer Op
 212. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 213. INTRO_WAIT=Deursoek PortableApps.com vir programme...
 214. INTRO_UPTODATE=Alle PortableApps programme is die nuutste weergawe.
 215. SELECTION_HEADING_NEW=Laai nuwe PortableApps programme af
 216. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Kies die PortableApps program wat jy will installeer en kies %NEXT% daarna
 217. SELECTION_HEADING_UPDATE=Kry nuutste PortableApps programme
 218. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Nuwe weergawes vir die volgende PortableApps programme is beskikbaar
 219. DOWNLOAD_HEADING=Besig om af te laai en te installeer
 220. DOWNLOAD_SUBHEADING=Wees asseblief geduldig terwyl die PortableApps programme besiege is om af gelaai en geinstalleer te word
 221. FINISH_HEADING_NEW=Bykomende PortableApps programme
 222. FINISH_TEXT_NEW=Die nuwe PortableApps program is geinstalleer en beskikbaar in die PortableApps.com Menu.
 223. FINISH_HEADING_UPDATE=Vernuwing is voltooi
 224. FINISH_TEXT_UPDATE=Die opgedateerde PortableApps program is beskikbaar in die PortableApps.com Menu.
 225. FINISH_HEADING_FAIL=Fout
 226. FINISH_TEXT_FAIL=Die PortableApps.com opdateringsproses was onsuksesvol. Probeer asseblief weer later.
 227. ERROR_NOCONNECTION='n Verbinding na PortableApps.com kan nie gemaak word om die PortableApps program af te laai nie. Probeer asseblief weer later.
 228. FIRSTRUN=Moet die PortableApps.com Platform automaties toets vir nuwe weergawes wanneer dit begin?
 229. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Verpligte Platform Hernuwing
 230. DOWNLOADING_X_OF_Y=Laai %CURRENTAPP% af vanaf %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 231. DOWNLOADREMAINING=oorblywend
 232. DOWNLOADCONNECTING=Besig om om verbinding te maak...
 233. DOWNLOADSECOND=tweede
 234. DOWNLOADHOUR=uur
 235. DOWNLOADMINUTE=minute
 236. DOWNLOADPLURAL=e
 237. DOWNLOADERROR=Aflaaifout: %ERROR% met lêer %FILE%
 238. DOWNLOADINVALID=Die afgelaaide kopie van %CURRENTAPPNAME% is nie geldig nie en kan dus nie geinstalleer word nie. Dit kan as gevolg van die aflaai proses wat nie klaar gemaak het nie of dalk 'n netwerk probleem. Probeer asseblief later.
 239. INSTALLING_X_OF_Y=Installeer %CURRENTAPP% van %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 240.  
 241. [SUBCATEGORIES]
 242. Magnification=Vergroting
 243. On-Screen Keyboards=Skerm sleutelborde
 244. Database=Databasis
 245. Packaging=Verpakking
 246. Portablization=Draagbaarheid
 247. Programming Environment=Programmering Omgewing
 248. Servers=Servers
 249. Text Editors and IDEs=Teksverwerkers en IDEs
 250. Web Editors=Webverwerkers
 251. Astronomy=Astronomie
 252. Dictionaries=Woordeboeke
 253. Geography=Aardrykskunde
 254. Genealogy=Stamboom
 255. Memorization=Geheueverwerking
 256. Religion=Geloof
 257. Technical Computing=Tegniese Rekenaarverwerking
 258. Typing=Tik
 259. Action=Aksie
 260. Adventure=Avontuur
 261. Arcade=Arkade
 262. Board=Bord
 263. Card=Kaart
 264. Emulators=Nabootsers
 265. Music=Musiek
 266. Puzzle=Legkaart
 267. Racing=Resies
 268. Role-Playing=Rolspeel
 269. Strategy=Strategie
 270. Diagramming=Diagram
 271. Image Editors=Fotoverwerkers
 272. Image Viewers=Fotobesigtiging
 273. Rendering=Grafikaverwerking
 274. Vector Graphics=Vektorgrafika
 275. Browsers=Webverkenning
 276. Chat=Gesels
 277. Download Managers=Aflaaibestuur
 278. Email=Epos
 279. File Sharing=Lêerdeling
 280. FTP Clients=FTP Klient
 281. Podcast Receivers=Podcast Ontvangers
 282. RSS Readers=RSS Lesers
 283. Telnet and SSH=Telnet en SSH
 284. Audio Editors and Converters=Klankverwerkers
 285. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD Skryf en Outering
 286. Media Players=Media Spelers
 287. Music Creation and Notation=Musiek Skepping en Noteering
 288. Video Editors=Videoverwerking
 289. Document Viewers=Dokumentlesers
 290. Calculators=Sakrekenaar
 291. Financial=Finansieel
 292. Journaling=Dagboek
 293. Office Suites=Kantoor Suite
 294. Organization=Organisasie
 295. Presentations=Voorleggings
 296. Sticky Notes=Post-its
 297. Document Tools=Dokumenthulpmiddels
 298. Spreadsheets=Sigblad
 299. Word Processors=Wordverwerkers
 300. Antivirus and Antispyware=Antivirus en Antispyware
 301. Password Managers=Wagwoordbestuurders
 302. Secure File Deletion=Veilige Lêer Uitvee
 303. Disk Tools=Hardeskyfhulpmiddels
 304. File Comparison=Lêervergelyking
 305. File Compression and Packaging=Lêer Verkleining en Verpakking
 306. File Managers=Lêerbestuurders
 307. Networking=Netwerk
 308. Remote Connectivity=Verwyderde Konneksies
 309. Synchronization=Sinkroniseering
 310. Task Managers=Taakbestuurders
 311. Time Wasters=Tydvermorsers
 312. Timers=Tydhouers
 313. Desktop Enhancement=Desktopverbetering
 314. Clipboard Enhancement=Clipboardverbetering
 315. Uninstallers=Oninstalleerders
 316. Screenshot Tools=Skermfotohulpmiddels
 317. Consoles=Konsoles
 318. Unit Conversion=Eenheidverwerkers
 319. Miscellaneous=Allerlei
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement