NellyIvanova29

Лекарство

Jan 22nd, 2021
906
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package Lekarstva;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class Lekarstvo {
 6.     //тук пишеш за град - име, област, брой жители...
 7.     private String name;
 8.     private String strEffect;
 9.     private int quantity;
 10.     private double price;
 11.  
 12. public Lekarstvo(String name,double price,  int quantity, String strEffect) {
 13.     this.name=name;
 14.     this.strEffect=strEffect;
 15.     this.quantity=quantity;
 16.     this.price=price;
 17.        
 18.     }
 19.  
 20. public Lekarstvo() {
 21.    
 22. }
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27. public String getName() {
 28.     return name;
 29. }
 30.  
 31. public void setName(String name) {
 32.     //тук имам контрол на данните - ако ви иска контрол трябва да направите нещо подобно
 33.     Scanner sc=new Scanner(System.in);
 34.     while (name.length()<3) {
 35.         System.out.println("Името е с твърде малка дължина.");
 36.         name=sc.next();
 37.     }
 38.     this.name = name;
 39. }
 40.  
 41. public String getStrEffect() {
 42.     return strEffect;
 43. }
 44.  
 45. public void setStrEffect(String strEffect) {
 46.     this.strEffect = strEffect;
 47. }
 48.  
 49. public int getQuantity() {
 50.     return quantity;
 51. }
 52.  
 53. public void setQuantity(int quantity) {
 54.     Scanner sc=new Scanner(System.in);
 55.     while (quantity<0) {
 56.         System.out.println("Количеството трябва да е неотрицателно цяло число.");
 57.         quantity=sc.nextInt();
 58.     }
 59.     this.quantity = quantity;
 60. }
 61.  
 62. public double getPrice() {
 63.     return price;
 64. }
 65.  
 66. public void setPrice(double price) {
 67.     //това също е контрол на данните
 68.     Scanner sc=new Scanner(System.in);
 69.     while (price<0) {
 70.         System.out.println("Цената трябва да е неотрицателно число.");
 71.         price=sc.nextInt();
 72.     }
 73.     this.price = price;
 74. }
 75. public void printLek() {
 76.     System.out.println(name+" "+price+" Странични ефекти: "+strEffect+" Налични бройки: "+quantity);
 77. }
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84. }
 85.  
RAW Paste Data