MeehoweCK

Untitled

Sep 30th, 2020
576
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. void wypelnij_tablice(int* tablica, unsigned rozmiar)
 8. {
 9.     for(unsigned i = 0; i < rozmiar; ++i)
 10.         tablica[i] = 1 + rand() % 100;
 11. }
 12.  
 13. void wypisz_tablice(int* tablica, unsigned rozmiar)
 14. {
 15.     for(unsigned i = 0; i < rozmiar; ++i)
 16.         cout << tablica[i] << '\t';
 17.     cout << endl;
 18. }
 19.  
 20. void dodaj_wartosc(int* tablica, unsigned rozmiar, int nowa_wartosc)
 21. {
 22.     /*
 23.     1. stworzenie tablicy większej o 1
 24.     2. przepisanie wartości do tej nowej
 25.     3. dołożenie nowej wartości na koniec nowej tablicy
 26.     */
 27. }
 28.  
 29. int main()
 30. {
 31.     srand(static_cast<unsigned>(time(nullptr)));
 32.  
 33.     /*char znak = 'w';
 34.     cout << znak << '\t' << static_cast<int>(znak) << endl;*/
 35.  
 36.  
 37.     unsigned wielkosc;
 38.     cout << "Podaj wielkosc tablicy: ";
 39.     cin >> wielkosc;
 40.  
 41.     int* tablica = new int[wielkosc];       // dynamiczne alokowanie pamięci
 42.     wypelnij_tablice(tablica, wielkosc);
 43.     wypisz_tablice(tablica, wielkosc);
 44.  
 45.     delete[] tablica;                       // zwolnienie pamięci
 46.  
 47.     return 0;
 48. }
RAW Paste Data