SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 2nd, 2015 1,916 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /asetvip <id konta> <TAK lub NIE> (Przykład: /asetvip 1 TAK).
 2. /aexp <id gracza> <ilosc exp> - dodaje dla gracza podana ilosc exp.
 3. /arexp <id gracza> <ilosc exp> - zabiera dla gracza podana ilosc exp.
 4. /afps <ilosc fps> - ustawia limit FPS na serwerze.
 5. /ajail <id gracza> <czas w sekundach> <powód> - wsadza gracza do więzienia.
 6. /aunjail <id gracza> - wypuszcza gracza z więzienia.
 7. /agang-delete <nazwa_gangu> - usuwa gang.
 8. /atext <tresc wiadomosci> - wyswietla wiadomosc u wszystkich graczy na środku ekranu.
 9. /aban <id gracza> - banuje gracza.
 10. /akick <id gracza> - wyrzuca gracza.
 11. /awarn <id gracza> - daje ostrzeżenie dla gracza.
 12. /agivecash-all <id gracza> - daje kase dla wszystkich graczy.
 13. /a100hp-all - uzupełnia życie wszystkich graczy.
 14. /akamizelka-all - daje kamizelke dla wszystkich graczy.
 15. /atp-all - teleportuje wszystkich graczy do ciebie.
 16. /aunlock-all - otwiera wszystkie pojazdy.
 17. /alock-all - zamyka wszystkie pojazdy.
 18. /anapraw-all - naprawia wszystkie pojazdy.
 19. /aweapon-all <id broni> <amunicja> - daje wszystkim graczom bron.
 20. /awave <level> - ustawia poziom fal.
 21. /ahideban <id gracza> - ukryty ban.
 22. /ahidekick <id gracza> - ukryty kick.
 23. /adodajkonto <nazwa> <haslo> - rejestruje konto w domyślnym systemie kont MTA.
 24. /avehrsp - respi wszystkie pojazdy.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top