Advertisement
cansimit

Eleştirel Metinler

Dec 18th, 2014
2,206
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 14.42 KB | None | 0 0
 1. ##
 2.  
 3. Eleştirel Metinler
 4.  
 5.  
 6. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 7. # Cinsiyet, Sınıf, Komünizm, Özne, Gösterge, Ekoloji, Kapitalizm, Bilinçdışı, İdeoloji, Gerçek, Devrim, ...
 8. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 9.  
 10. Chimamanda Ngozi ADİCHİE - “Hepimiz Feminist Olmalıyız” / Çeviri: Merve Kumsal Erem & Duygu Aytaç http://bit.ly/1JO9LZg
 11.  
 12. Giorgio AGAMBEN - Potansiyellik Üzerine / Çeviri: Serhat Celâl Birdal http://bit.ly/1Lw9V8C
 13.  
 14. Giorgio AGAMBEN - Hareket / Çeviri: Serhat Celâl Birdal http://bit.ly/1TK2T2I
 15.  
 16. Laura AGUSTİN - İş Olarak Seks ve Seks İşi / Çeviri: Sarp Solakoğlu http://bit.ly/1L4ZtWE
 17.  
 18. Louis ALTHUSSER - Marksizmin Bunalımı / Çeviri: Ayhan Düzkan http://wp.me/p6foZN-b
 19.  
 20. Ian ANGUS - Rosa Luxemburg’un “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” Sloganı / Çeviri: - http://t.co/skUx75ISiI
 21.  
 22. Ulus BAKER - İgnoramus = Bilmiyoruz: Bilinçdışının Bir Eleştirisine Doğru http://t.co/H1xynQyFqc
 23.  
 24. Étienne BALİBAR - Dünyayı Değiştirmek / Çeviri: Boran Çiçekli http://bit.ly/1JObJZA
 25.  
 26. Étienne BALİBAR - Evrenselcilik Üzerine Alain Badiou ile Tartışma / Çeviri: Atilla Çetiner http://bit.ly/1IaRLE5
 27.  
 28. Étienne BALİBAR - Egaliberte Önermesi / Çeviri: Abdurrahman Aydın http://bit.ly/1UqMbG1
 29.  
 30. Walter BENJAMİN - Çevirmenin Görevi / Çeviri: Ahmet CEMAL http://wp.me/pS31P-I6
 31.  
 32. Walter BENJAMİN - Din Olarak Kapitalizm / Çeviren: Akın Sarı http://wp.me/p6foZN-2j
 33.  
 34. Franco “Bifo” BERARDİ - Otonomi: Özneleşme, Toplumsal Bileşim ve İşin Reddi / Çeviri: Nalan Kurunç http://bit.ly/1EK0vpQ
 35.  
 36. Roy BHASKAR - Felsefe ve Bilimsel Realizm / Çeviri: Aysel Kara http://t.co/sgOIlYsw1x
 37.  
 38. Werner BONEFELD - İlksel Birikimin Sürekliliği / Çeviri: Olgu Karan http://bit.ly/1JPCEo7
 39.  
 40. Murray BOOKCHIN - Komünalist Karar Anı / Çeviri: Sezgin Ata http://bit.ly/1gHG15Q
 41.  
 42. Murray BOOKCHIN - Anarşizm ve İspanya Devriminde İktidar Sorunu / Çeviri: Ahmet Sezer http://bit.ly/1Tmfkmk
 43.  
 44. Murray BOOKCHIN - Toplumsal Ekolojinin Kökenlerinin Gözden Geçirilmesi / Çeviri: Site Anarşist Bakış http://bit.ly/1MUkrFS
 45.  
 46. Murray BOOKCHIN - Milliyetçilik ve “Ulusal Sorun” / Çeviri: Sezgin Ata http://bit.ly/1TmfIRH
 47.  
 48. Amadeo BORDİGA - Parti & Sınıf / Çeviri: - http://bit.ly/1Tgpepo
 49.  
 50. Erdem BULDURUÇ - Ranciere’in Müdahalesi Üzerine Sesli Düşünceler http://t.co/2ycZVW8RAm
 51.  
 52. Erdem BULDURUÇ - Direnişten Ayaklanmaya Bir Öznelliğin Ontolojisi Üzerine ... http://bit.ly/1QS2iJ3
 53.  
 54. Erdem BULDURUÇ - Zamansallık, Öznellik, Bütünsellik: İsyan Zamanlarında Felsefe http://bit.ly/1IRrxfx
 55.  
 56. Erdem BULDURUÇ - ... YOKSA DEVRİMİN AMACI TOPLUMSALI ÇÖZMEK Mİ? http://bit.ly/1BQ6KGE
 57.  
 58. Erdem BULDURUÇ - Sıfat Olarak Sınıf http://wp.me/p6foZN-2h
 59.  
 60. Süleyman Yılmaz BULDURUÇ - Panoptik Mekanda Zaman: Tahakküm ve Direniş http://t.co/effO7QAB4r
 61.  
 62. Süleyman Yılmaz BULDURUÇ - ‘Kitlesel İşçi’den ‘Çokluk’a Sınıfçı Tarihselci... http://bit.ly/1e8qb3n
 63.  
 64. Süleyman Yılmaz BULDURUÇ - Spinoza mı Hegel mi?: Negri’nin Kurallı Felsefesi http://bit.ly/1HzhN8h
 65.  
 66. Judith BUTLER - Toplumsal Cinsiyet Yanıyor: Sahiplenme ve Yıkma Sorunları / Çeviri: Mehmet Moralı http://bit.ly/1FAIW9K
 67.  
 68. Cornelius CASTORİADİS - Öznenin Bugünkü Durumu / Çeviri: Ertuğrul Başer http://bit.ly/1Mnv8Ql
 69.  
 70. Cornelius CASTORİADİS - Günümüzde Marx / Çeviri: Hülya Tufan http://bit.ly/1Iby8zS
 71.  
 72. Harry CLEAVER - İşçi Sınıfı / Çeviri: - http://wp.me/p1edfI-aY
 73.  
 74. Harry CLEAVER - Marksist Teoride Sınıf Perspektifinin Alt Üst Oluşu: Değerlen... / Çeviri: Akın Sarı http://bit.ly/1Bc0IjB
 75.  
 76. Nathan COOMBS - Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Çeviri: - http://bit.ly/1dQtV8G
 77.  
 78. Ece Kocabıçak & Selin ÇAĞATAY - Feminizm ve Marksizm: Kırk Yıllık İhtilaf http://bit.ly/1Mvu7pv
 79.  
 80. Çiğdem ÇIDAMLI - Bir Ayrışma & Bütünleşme Öyküsü: 8 Mart, 2. Enternasyonal & ... http://bit.ly/1MOjZsu
 81.  
 82. Barış ÇOBAN - Göz & İktidar: “Vitrinlere Değil Gökyüzüne Bak!” http://t.co/eb4svSH1sW
 83.  
 84. Barış ÇOBAN - Lacan : Aynalar Şövlyesi Ya Da Bilinçdışında Bir Seyyah http://t.co/RP3p2XP763
 85.  
 86. Jodi DEAN - Bu Bir Şeyleri Değiştiriyor / Çeviri: Serap Güneş http://bit.ly/1L50iPl
 87.  
 88. Gilles DELEUZE - Actuel & Virtual / Çeviri: Yiğit Adam http://t.co/TgnKiDjulC
 89.  
 90. Gilles DELEUZE - Neden Yeni Tip Bir Devrimin Olanaklılığını Düşünmüyoruz? / Çeviri: Ali Artun http://t.co/E4eGGcrx6H
 91.  
 92. Gilles DELEUZE - Gerçel ile Görcül / Çeviri: Işık Barış Fidaner http://bit.ly/1Cv96ps
 93.  
 94. Sinan DERVİŞOĞLU - Sosyalizmin Çöküşü: Yeni Bir Yorum, Yeni Bir Çözüm http://wp.me/p6foZN-1a
 95.  
 96. DÜNYADAN ÇEVİRİ - Yeniden Örgütlenmek için İmkanlar, Deneyimler, Örnekler, ... 1 / Çeviri: Serap Güneş & Sarp Solakoğlu http://bit.ly/1OEOJeS
 97.  
 98. DÜNYADAN ÇEVİRİ - Yeniden Örgütlenmek için İmkanlar, Deneyimler, Örnekler, ... 2 / Çeviri: Serap Güneş & Sarp Solakoğlu http://bit.ly/1MOj4Iw
 99.  
 100. Ayşe DÜZKAN - Maddeci Feminizm http://bit.ly/1dAJl0O
 101.  
 102. Andrea DWORKİN - Gece ve Tehlike / Çeviri: - http://bit.ly/1GBXlVq
 103.  
 104. Terry EAGLETON- İsa: Mesih mi Yoksa Bolşevik mi? / Çeviri: - http://t.co/ZSpK4TbzDg
 105.  
 106. Bora ERDAĞI - Komünizm: Simgeden Fikre, Fikirden Zikre http://t.co/YZOgdpVY5x
 107.  
 108. Silvia FEDERİCİ - Bir “iş” Olarak Seks Üzerine (1975) / Çeviri: Serap Güneş http://wp.me/pILhI-rP
 109.  
 110. Camille Barbagallo & Silvia FEDERİCİ - Bakım İşi ve Müşterekler / Çeviri: Serap Güneş http://bit.ly/1BaQaRH
 111.  
 112. George Caffentzis & Silvia FEDERİCİ - Müşterekler: Kapitalizme Karşı & ... / Çeviri: Serap Güneş http://bit.ly/1MU5cN4
 113.  
 114.  
 115. Silvia FEDERİCİ - Kadınlar, Toprak Mücadeleleri & Müştereklerin Yeniden İnşası / Çeviri: Canan Tanır ve Öykü Tümer http://bit.ly/1gOdrjp
 116.  
 117. Işık Barış FİDANER - İnternet Bir Teknoloji Değildir http://bit.ly/1RykFDc
 118.  
 119. Leopoldina FORTUNATİ - Mücadeleyi Öğrenirken: İşçicilik* ile Feminizm Arası... / Çeviri: Serap Güneş http://bit.ly/1FXUGi2
 120.  
 121. Dawn FOSTER - İşçi Sınıfı Feminizmi Capcanlı & Ayakta; Tekrar Keşfedilmeye ... / Çeviri: Serap Güneş & Eda Ağca http://bit.ly/1Iz2hI5
 122.  
 123. Herman GORTER - Yoldaş Lenin'e Açık Mektup / Çeviri: - http://bit.ly/1cPXWVn
 124.  
 125. Orhan GÖKDEMİR - Felsefi Aklın Eleştirisi http://t.co/1PbCFA7GbJ
 126.  
 127. Orhan GÖKDEMİR - Süreklilik ve Kopuş / Marx, Lenin, Althusser http://t.co/wojzDks3JZ
 128.  
 129. Nil GÖKSEL - Unutma, Parodi, İroni http://bit.ly/1MOlRBK
 130.  
 131. Félix GUATTARİ - Devrim / Çeviri: Site Çeviri Eylem http://tmblr.co/ZK10hx3lb8Gx
 132.  
 133. Félix GUATTARİ - Kapitalist Uyuşturucuların En Âlâsı / Çeviri: Elçin Gen http://t.co/JqECQ6l6oE
 134.  
 135. Félix GUATTARİ - Anlam ve İktidar / Çeviri: Kavram ve Duyum Ekibi http://t.co/oaPIZgwask
 136.  
 137. Félix GUATTARİ - İktidar Oluşumlarının Ayrılmaz Bir Parçası Olarak Sermaye / Çeviri: Volkan Kocagül http://bit.ly/1HX45fg
 138.  
 139. Félix GUATTARİ - Makine ve Yapı / Çeviri: Işık Barış Fidaner http://wp.me/pS31P-Dt
 140.  
 141. Félix GUATTARİ - Analitik-Militan Çalışma — / Çeviri: Işık Barış Fidaner http://wp.me/pS31P-FG
 142.  
 143. Félix GUATTARİ & Gilles Deleuze İçimizdeki Faşisti Sevmek / Çeviri: Derya Yılmaz http://bit.ly/1fxEIp3
 144.  
 145. Richard GUNN - “SINIF” ÜZERİNE NOTLAR / Çeviri: İlker Kabran http://wp.me/p1edfI-k2
 146.  
 147. John HOLLOWAY - Kapital Zenginlikle Başlar, Metayla Değil / Çeviri: Müno http://t.co/z9SbRADLvD
 148.  
 149. Fredrick JAMESON - Gerçekte Var Olan Marksizm Üzerine Beş Tez / Çeviri: Ercüment Özkaya http://t.co/vVjhTsJYYr
 150.  
 151. Wahu KAARA - Ekososyalist Ekofeminizm İçin Bir Zafer* / Çeviri: - http://bit.ly/1dANTEg
 152.  
 153. Oğuz KARAYEMİŞ - “Çıkış Yok” Hissinin Patolojisi ve Terapik Olasılıklar... http://t.co/9eaNimQLjg
 154.  
 155. Oğuz KARAYEMİŞ - Mahremiyet ve Bireyciliğe Karşı: Anonimleşme, Tekilleşme... http://t.co/XKOvxZ1Jaa
 156.  
 157. Oğuz KARAYEMİŞ - Heteroseksüel Bir Erkek Olmak Ne Demektir? http://t.co/hjX1RfeN3C
 158.  
 159. Melanie KLEİN - Psikanalizin Sonlandırılma Kriterleri Üzerine / Çeviri: Işık Barış Fidaner, Elif Okan Gezmiş http://bit.ly/1XAsBcT
 160.  
 161. Karl KORSCH - Bugün İçin Marksizm Üzerine On Tez / Çeviri: - http://wp.me/p6foZN-18
 162.  
 163. Karl KORSCH - Marksizmin Krizi / Çeviri: Vefa Saygın Öğütle http://wp.me/p6foZN-g
 164.  
 165. Nurhayat KÖKLÜ - İmkansız Kimlikler, Kimliklere Direnen Bedenler http://kaosgl.org/sayfa.php?id=16796
 166.  
 167. Nuray KÜÇÜKLER - Becerileriyle Tanımlanan Kadın: “Gecekondularda Ev İçi ... http://bit.ly/1FcTWVy
 168.  
 169. Jacques LACAN - Ben Üzerine Bazı Yansımalar / Çeviri: Işık Barış Fidaner http://wp.me/pS31P-Gy
 170.  
 171. Maurizio LAZZARATO - Bir Başlangıç İçin Sonuçlar: İşin Reddinden Yola Çıkmak / Çeviri: Şule Çiltaş http://bit.ly/1NLqJau
 172.  
 173. Richard B. LEE - İlkel Komünizmin Gizemini Çözmek / Çeviri: Özgür Yakupoğlu http://t.co/2OlytBtr2H
 174.  
 175. Gerda LERNER - Patriyarkanın Oluşumu (Özet) / Çeviri: Serap Güneş http://bit.ly/1FXWbNs
 176.  
 177. George LUKACS - Ahlaki Bir Sorun Olarak Bolşevizm / Çeviri: Ergun Duman http://t.co/jd3Yy9a4ci
 178.  
 179. Midnight Notes Kolektifi ve Dostları - Krizden müştereklere / Çeviri: Serap Güneş & Sarp Solakoğlu http://wp.me/pILhI-u9
 180.  
 181. Jean-Luc NANCY - "Komünizm Kelimesi" / Çeviri: Selim Karlıtekin http://wp.me/p6foZN-14
 182.  
 183. Antonio NEGRİ - Komünizm: Kavram ve Pratik Üzerine Bazı Düşünceler / Çeviri: - http://t.co/OSB95Nf6Zd
 184.  
 185. Antonio NEGRİ - Ortak Zenginliği Ararken / Çeviri: Suphi Nejat Ağırnaslı http://bit.ly/1OGBBai
 186.  
 187. Hande ÖĞÜT - Kadınlar Arası Tutku, Aşk & Cinsellik http://bit.ly/1FOBLr1
 188.  
 189. Hande ÖĞÜT - Eşcinsellik, Homofobi & Psikanaliz http://bit.ly/1KKCK0M
 190.  
 191. Omca ÖZDEMİR - BİR CİNSİYETLENDİRME PRATİĞİ OLARAK TECAVÜZ http://t.co/ssF62xJFSd
 192.  
 193. Anton PANNEKOEK - Marx ve Bakunin: Barışmaları İçin Çok mu Geç? / Çeviri: İbrahim Q http://bit.ly/1KKogOB
 194.  
 195. Anton PANNEKOEK - Parti ve Sınıf / Çeviri: - http://bit.ly/1FOypEd
 196.  
 197. Jason READ - Duygulanımsal Emek Bileşeni / Çeviri: Öznur Karakaş http://bit.ly/1f6L4vN
 198.  
 199. Lynne SEGAL - Yarışan Erkeklikler: Erkeklik / Erkek İdeali / Çeviri: Volkan Ersoy http://bit.ly/1f6FPfK
 200.  
 201. Simona de SİMONİ - "Gündelik Hayat": Feminist Bir Analiz / Çeviri: Erkal Ünal http://bit.ly/1MOpxDy
 202.  
 203. Otto RÜHLE - Faşizme Karşı Mücadele Bolşevizm'e Karşı Mücadele ile Başlar / Çeviri: Çeviri Kolektif http://t.co/kMBK3QVQpd
 204.  
 205. Charles TİLLY - Örgütlü Bir Suç Olarak Savaşmak & Devlet Kurmak / Çeviri: S. Erdem Türközü & Eren Buğlalılar http://bit.ly/1GE9Qje
 206.  
 207. Sylvie TOMİLİLLO - Kuir (queer): Bu Normal Değildir! / Çeviri: Çeviri Eylem http://bit.ly/1L4FCDW
 208.  
 209. Alberto TOSCANO - Gerçek Soyutlamanın Aleni Sırrı / Çeviri: Ayşe Deniz Temiz http://wp.me/p6foZN-R
 210.  
 211. Lise VOGEL - Marksizm & Feminizm: Mutsuz Evlilik, Deneme Ayrılığı Veya Başka ... / Çeviri: - http://bit.ly/1cPPi9r
 212.  
 213. Ebru VOYVODA - “Evin Ekonomisi” ve Feminist İktisat http://bit.ly/1INmUmM
 214.  
 215. Richard WOLFF - Sosyalizm ve İşçilerin Özyönetimindeki İşletmeler / Çeviri: Remziye Alparslan http://bit.ly/1A9OHKs
 216.  
 217. Sibel YARDIMCI - Ne O! Ne Bu! Ne Şu! Queer Kuramı ve Kimliksizleşme http://bit.ly/1B9qd5d
 218.  
 219. Taner YELKENCİ - Liberalizm ve Demokrasi http://wp.me/p6foZN-1q
 220.  
 221. Slavoj ŽİŽEK - Materyalist Bir teolojiye Doğru/ Çeviri: Serhat Celâl Birdal http://bit.ly/1IbuLJp
 222.  
 223. Slavoj ŽİŽEK - Robespierre ya da Terörün ‘İlahi Şiddeti’ / Çeviri: Canan Gülseren İnan http://bit.ly/1SakSPg
 224.  
 225. Slavoj ŽİŽEK - Simgesel: Yeni Uyum / Çeviri: Işık Barış Fidaner http://wp.me/pS31P-lg
 226.  
 227. Alenka ZUPANČİČ - Biyo-ahlak Üzerine / Çeviri: Işık Barış Fidaner http://wp.me/pS31P-YY
 228.  
 229. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 230.  
 231. Yeniden Örgütlenmek İçin Çeviri Derlemesi Çeviri: Işık Barış Fidaner http://bit.ly/1OEOJeS
 232.  
 233. Verilen ve Bulunan — Çeviri Derlemesi Çeviri: Işık Barış Fidaner http://bit.ly/1Dgwg2Y
 234.  
 235. Kapital ve Politika — Çeviri Derlemesi Çeviri: Işık Barış Fidaner http://bit.ly/1IGolzw
 236.  
 237. "SERVET DÜŞMANI"- Liberter Komünizm: Bir Giriş http://bit.ly/1L2wAXZ
 238.  
 239. "OTONOM" - Sermaye Hareket Eder http://bit.ly/1BmuHST
 240.  
 241. # # # # # # # # # # # # # # #
 242.  
 243. Aktif Yazı Kaynakları:
 244.  
 245. Yersiz Şeyler |>>>>> https://yersizseyler.wordpress.com
 246.  
 247. Dünyadan Çeviri |>>>>> http://dunyadanceviri.wordpress.com/
 248.  
 249. Komünizmin Güncelliği |>>>>> https://komunizminguncelligi.wordpress.com/
 250.  
 251. Servet Düşmanı |>>>>> http://www.servetdusmani.org/
 252.  
 253. DÜNYANIN YERLİLERİ/XWECÎHÊN DİNYAYÊ |>>>>> http://www.dunyaninyerlileri.com/
 254.  
 255. e-Skop E-Dergi |>>>>> http://www.e-skop.com/default.aspx
 256.  
 257. ViraVerita |>>>>> http://www.viraverita.org/yazilar?kategori=2
 258.  
 259. Bacılar Kıraathanesi|>>>>> http://bacilarkiraathanesi.tumblr.com/archive/filter-by/text
 260.  
 261. Beş Harfliler |>>>>> http://www.5harfliler.com/tag/ceviri/
 262.  
 263. Otonom Dergisi |>>>>> http://www.otonomdergisi.org/index.php/makaleler/ceviri
 264.  
 265. Teori ve Politika Dergisi |>>>>> http://www.teorivepolitika.net/index.php/okunabilir-yazilar
 266.  
 267. Amargi |>>>>> http://www.amargidergi.com/yeni/?tag=ceviri
 268.  
 269. Alternatif Siyaset |>>>>> http://alternatifsiyaset.net/konu/ceviri/
 270.  
 271. Hayalgücü İktidara |>>>>> http://hayalgucuiktidara.org/index.php/ceviriler
 272.  
 273. Sendika.org |>>>>> http://www.sendika.org/category/makaleler/sendika-org-cevirileri/
 274.  
 275. Plaza Eylem |>>>>> http://plazaeylem.org/category/ceviriler/
 276.  
 277. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 278.  
 279. * Yazarlar alfabetik sıralandı. Güncelleme http://pastebin.com/t2Vp1jM3
 280.  
 281. ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement