SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. """
 2. ZADANIE 6
 3. Napisz funkcję is_stressful. Sprawdza ona temat wiadomości, i na tej podstawie wyciąga wnioski.
 4. Program ma sprawdzać, czy dany temat jest stresujący dla odbiorcy, czy nie.
 5. Poniżej są określone wytyczne:
 6. - wszystkie litery są pisane jako wielkie
 7. - lub kończy się trzema wykrzyknikami
 8. - lub zawiera przynajmniej jedno z niżej wymienionych słów: "help", "asap", "urgent"] wymawianych w dowolny sposób,
 9.  np. "HELP", "help", "HeLp", "H!E!L!P!", "H-E-L-P", również HHHEEEEEEEEELLP
 10.  
 11. assert is_stressful("Hi") is False, "First"
 12. assert is_stressful("I neeed HELP") is True, "Second"
 13. """
 14.  
 15.  
 16. def is_urgent_word(word: str) -> bool:
 17.     """Funkcja do sprawdzenia czy pojedyncze słowo jest w liście urgent_words"""
 18.     urgent_words = ["help", "asap", "urgent"]
 19.     lowered_word = word.lower()
 20.  
 21.     if lowered_word in urgent_words:
 22.         return True
 23.  
 24.     result = [lowered_word[0]]
 25.     for i, letter in enumerate(lowered_word):
 26.         if i == 0:
 27.             continue
 28.         if letter != lowered_word[i - 1] and letter.isalpha():  # jeżeli poprzednia litera jest różna od obecnie sprawdzanej
 29.             result.append(letter)  # do listy wynikowej dopisz obecnie sprawdzaną literę, unikamy duplikatów
 30.     word = ''.join(result)
 31.     return True if word in urgent_words else False
 32.  
 33.  
 34. # True, False
 35. def is_stressful(message_subject: str) -> bool:
 36.     words = message_subject.split(sep=' ')
 37.     for word in words:
 38.         if word.isupper():
 39.             return True
 40.         elif word.endswith('!!!'):
 41.             return True
 42.         elif is_urgent_word(word):
 43.             return True
 44.     return False
 45.  
 46.  
 47. if __name__ == '__main__':
 48.     # assert is_stressful("Hi") is False, "First"
 49.     # assert is_stressful("Hi!!!") is True, 'Konczy się na trzy wykrzykniki'
 50.     assert is_stressful("i neeed H-e-L-P") is True, "Bo help jest w zdaniu"
 51.     assert is_stressful("i neeed HELP") is True, "Help w zdaniu"
 52.     assert is_stressful("UuuuuuuurgenT") is True, "Inny zapis urgent"
 53.     assert is_stressful("aSaP True") is True, "Asap zapisane w inny sposób"
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top