SHARE
TWEET

VRT Stemtest Object

a guest Apr 22nd, 2014 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. var stemTestData = {
 2.     result: "resultaat",
 3.     paths: {
 4.         1: "stelling/:id",
 5.         2: "themas",
 6.         3: "bevestigen",
 7.         4: "resultaat"
 8.     },
 9.     defaultType: 1,
 10.     parties: [{
 11.         id: CD&V,
 12.         type: 1,
 13.         name: "CD&V",
 14.         color: "F78000"
 15.     }, {
 16.         id: Groen,
 17.         type: 1,
 18.         name: "Groen",
 19.         color: "10BB30"
 20.     }, {
 21.         id: NVA,
 22.         type: 1,
 23.         name: "N-VA",
 24.         color: "FFE400"
 25.     }, {
 26.         id: VLD,
 27.         type: 1,
 28.         name: "OpenVld",
 29.         color: "3251B5"
 30.     }, {
 31.         id: SPA,
 32.         type: 1,
 33.         name: "SP.A",
 34.         color: "BE0000"
 35.     }, {
 36.         id: VB,
 37.         type: 1,
 38.         name: "Vlaams Belang",
 39.         color: "74522D"
 40.     }, {
 41.         id: CDH,
 42.         type: 2,
 43.         name: "CDH",
 44.         color: "F9A040"
 45.     }, {
 46.         id: Ecolo,
 47.         type: 2,
 48.         name: "Ecolo",
 49.         color: "4CCC64"
 50.     }, {
 51.         id: FDF,
 52.         type: 2,
 53.         name: "FDF",
 54.         color: "cc0167"
 55.     }, {
 56.         id: MR,
 57.         type: 2,
 58.         name: "MR",
 59.         color: "657DC8"
 60.     }, {
 61.         id: PS,
 62.         type: 2,
 63.         name: "PS",
 64.         color: "CE4040"
 65.     }],
 66.     categories: [{
 67.         id: CD&V,
 68.         name: "Arbeid, economie, en consumentenbescherming",
 69.         _stmts: [10, 19]
 70.     }, {
 71.         id: Groen,
 72.         name: "Welzijn",
 73.         _stmts: [15, 15, 19, 20]
 74.     }, {
 75.         id: NVA,
 76.         name: "Begroting en financiën",
 77.         _stmts: [3, 7, 9, 9, 13, 13, 14, 14, 18]
 78.     }, {
 79.         id: VLD,
 80.         name: "Milieu en energie",
 81.         _stmts: [16, 16, 17]
 82.     }, {
 83.         id: SPA,
 84.         name: "Mobiliteit en openbaar vervoer",
 85.         _stmts: [1, 1, 3, 4, 6, 10, 17, 18, 20]
 86.     }, {
 87.         id: VB,
 88.         name: "Immigratie en integratie",
 89.         _stmts: [11, 12]
 90.     }, {
 91.         id: CDH,
 92.         name: "Politieke instellingen",
 93.         _stmts: [2, 2, 7, 8, 8, 12]
 94.     }, {
 95.         id: Ecolo,
 96.         name: "Ruimtelijke ordening",
 97.         _stmts: [4, 5, 5, 6, 11]
 98.     }],
 99.     statements: [{
 100.         copy: "Sommige trams en bussen moeten heel de nacht rijden ",
 101.         available: !0,
 102.         _agree: [{
 103.             id: CD&V,
 104.             copy: "In een stedelijke context is dit zinvol.",
 105.             weight: 4.6244444444
 106.         }, {
 107.             id: Groen,
 108.             copy: "Tram en bus zijn een goed en veilig alternatief voor wie ’s avonds na de theatervoorstelling of het cafébezoek naar huis moet.",
 109.             weight: 4.0577777778
 110.         }, {
 111.             id: VLD,
 112.             copy: "Een aanbod van openbaar vervoer verzekeren tijdens de nacht is in een moderne grootstad onontbeerlijk. ",
 113.             weight: 1.98
 114.         }, {
 115.             id: SPA,
 116.             copy: "Nachtelijk openbaar vervoer is een prioriteit in de stad en tussen steden. Het aanbod van Collecto, een betaalbare nachttaxi, kan uitgebreid worden met bus- en tramlijnen die belangrijke punten in Brussel verbinden.",
 117.             weight: 4.2159604216
 118.         }, {
 119.             id: VB,
 120.             copy: "Een efficiënt nachtnet op bepaalde plaatsen verhoogt de mobiliteit en de veiligheid.",
 121.             weight: 4.8222222222
 122.         }, {
 123.             id: CDH,
 124.             copy: "En outre, nous plaidons pour l'augmentation de l’offre de transports publics que ce soit aux heures de pointe, en soirée et pendant les weekends/vacances. Nous exigeons la mise en œuvre du réseau express régional bruxellois.",
 125.             weight: 4.3492344256
 126.         }, {
 127.             id: Ecolo,
 128.             copy: "Une grande ville comme Bruxelles doit offrir des solutions publiques de mobilité, y compris la nuit",
 129.             weight: 3.4974838896
 130.         }, {
 131.             id: MR,
 132.             copy: "Pour notre parti, la qualité et la disponibilité sur toute notre Région des transports en commun et, notamment du métro, est une priorité. Elle constitue l'alternative la plus crédible à la voiture.",
 133.             weight: 4.1389418145
 134.         }, {
 135.             id: PS,
 136.             copy: "il faut assurer une offre suffisante sur l’ensemble du territoire bruxellois 24h/24 au meilleur coût, en assurant la faisabilité technique et en concertation avec le personnel. ",
 137.             weight: 3.3936687972
 138.         }],
 139.         _disagree: [{
 140.             id: NVA,
 141.             copy: "Er moet bekeken worden om de rijtijden waar nodig uit te breiden. Heel de nacht trams of bussen laten rijden is echter te duur.",
 142.             weight: 3.14
 143.         }, {
 144.             id: FDF,
 145.             copy: "la priorité étant d'améliorer les fréquences et de diminuer les ruptures de charge",
 146.             weight: 4.7379089392
 147.         }]
 148.     }, {
 149.         copy: "Burgemeesters moeten rechtstreeks verkozen worden",
 150.         _disagree: [{
 151.             id: CD&V,
 152.             copy: "In de praktijk is dit vaak moeilijk werkbaar. Bv. burgemeester zonder meerderheid in gemeenteraad. ",
 153.             weight: 2.0733333333
 154.         }, {
 155.             id: Groen,
 156.             copy: "Een rechtstreekse verkiezing van de gemeenteraad dreigt de positie van de gemeenteraad ten opzichte van de burgemeester te verzwakken. Onze partij wil een brede lokale democratie, geen concentratie van de macht bij één persoon.  ",
 157.             weight: 2.5866666667
 158.         }, {
 159.             id: NVA,
 160.             copy: "Onze partij is voor een representatieve democratie. De keuze van de kiezer bepaalt welke meerderheid er gevormd kan worden, en vervolgens wie als burgemeester aan de slag kan.",
 161.             weight: 5.1
 162.         }, {
 163.             id: SPA,
 164.             copy: "De burgemeesters beschikken vandaag al over voldoende legitimiteit en zijn toch nog verbonden aan een meerderheid in de gemeenteraad. ",
 165.             weight: 2.5883702588
 166.         }, {
 167.             id: Ecolo,
 168.             copy: "Mais nous estimons que le bourgmestre doit avoir une double légitimité : d’une part avoir le plus  de voix sur sa liste, d’autre part avoir la confiance d’une majorité au sein du conseil communal.",
 169.             weight: 3.952660548
 170.         }, {
 171.             id: PS,
 172.             copy: "L'élection directe du bourgmestre transformerait inévitablement le débat d'idées en un combat des personnalités. ",
 173.             weight: 3.514296835
 174.         }],
 175.         _agree: [{
 176.             id: VLD,
 177.             copy: "Een rechtstreekse verkiezing versterkt de band tussen de kiezer en zijn bestuurders. Het voorkomt dat politieke partijen onderling afspraken kunnen maken en daarbij de keuze van de kiezer negeren. ",
 178.             weight: 2.8366666667
 179.         }, {
 180.             id: VB,
 181.             copy: "De kiezer wil zijn burgemeester rechtstreeks kunnen aanduiden. Enkele jaren geleden werd een studie gepubliceerd waaruit bleek dat 71 % van de Vlamingen gewonnen is voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.",
 182.             weight: 3.49
 183.         }, {
 184.             id: CDH,
 185.             copy: "Tout dispositif électoral qui vise à renforcer le rôle de l'électeur est un pas dans la bonne direction. Ainsi, nous proposons de supprimer la case de tête et son effet dévolutif et  les candidats suppléants aux élections régionales et fédérales.",
 186.             weight: 2.8479296552
 187.         }, {
 188.             id: FDF,
 189.             copy: "nous sommes favorables au système d’élection directe du bourgmestre le plus respectueux du principe du suffrage universel et du respect du choix de l'électeur.",
 190.             weight: 4.1053386597
 191.         }, {
 192.             id: MR,
 193.             copy: "",
 194.             weight: 3.7227026235
 195.         }]
 196.     }, {
 197.         copy: "Er moet een tolheffing komen voor auto's die Brussel binnenrijden",
 198.         _disagree: [{
 199.             id: CD&V,
 200.             copy: "",
 201.             weight: 2.8677777778
 202.         }, {
 203.             id: Groen,
 204.             copy: "Een slimme kilometerheffing is een beter alternatief om de autodruk te doen dalen. Verder is het van belang om een parkeerbeleid te voeren dat het gebruik van de wagen in/naar Brussel ontmoedigt, en te investeren in het openbaar vervoer en de fiets.",
 205.             weight: 2.5177777778
 206.         }, {
 207.             id: NVA,
 208.             copy: "We moeten vermijden dat steden tolmuren optrekken. Het gespreid gebruik van de wagen aanmoedigen, kan via de slimme kilometerheffing.",
 209.             weight: 2.1511111111
 210.         }, {
 211.             id: VLD,
 212.             copy: "Dit zou een platte belastingsverhoging zijn voor de werkende middenklasse die de wagen beroepsmatig nodig heeft. We hebben niet meer, maar minder belastingen nodig.",
 213.             weight: 1.7555555556
 214.         }, {
 215.             id: SPA,
 216.             copy: "Een tolheffing weert economische activiteit en minder kapitaalkrachtige autobestuurders uit de stad. We willen eerst werk maken van alternatieven en onze mobiliteit slim maken: onnodige verplaatsingen vermijden en meer en beter openbaar vervoer.",
 217.             weight: 2.5573002557
 218.         }, {
 219.             id: VB,
 220.             copy: "Dit zal enkel de bedrijfsvlucht uit Brussel verder in de hand werken.",
 221.             weight: 3.3255555556
 222.         }, {
 223.             id: CDH,
 224.             copy: "Le péage urbain est dangereux pour l’emploi et une incitation à quitter Bruxelles pour les entreprises. Pour diminuer le nombre de voitures qui entre dans Bruxelles, nous proposons de développer un réseau express de covoiturage (RECO).",
 225.             weight: 2.4930758004
 226.         }, {
 227.             id: MR,
 228.             copy: "Nous sommes opposés à une augmentation de la fiscalité automobile qui sera un piège à l’emploi pour nombreux travailleurs. La priorité est la disponibilité et la qualité de transports publics ainsi que la construction de parkings de dissuasion.",
 229.             weight: 2.5488950771
 230.         }, {
 231.             id: PS,
 232.             copy: "Il ne faut pas créer de nouvelle taxe automobile.\n\nIl ne faut pas créer de nouvelle taxe automobile.\n\n",
 233.             weight: 1.9434517204
 234.         }],
 235.         _agree: [{
 236.             id: Ecolo,
 237.             copy: "L’hypothèse d’un péage urbain doit être étudiée sérieusement, à condition qu’il soit instauré dans les zones centrales à l'intérieur des villes et qu'il y ait une offre de transport public attractive",
 238.             weight: 2.0048162968
 239.         }, {
 240.             id: FDF,
 241.             copy: "mais l'impact doit être neutre pour tous les Bruxellois",
 242.             weight: 2.8090648878
 243.         }]
 244.     }, {
 245.         copy: "Het historisch centrum van Brussel moet met de wagen toegankelijk blijven",
 246.         _agree: [{
 247.             id: CD&V,
 248.             copy: "We pleiten wel voor een autoluw centrum.",
 249.             weight: 6.8222222222
 250.         }, {
 251.             id: NVA,
 252.             copy: "Historische centra moeten zoveel als mogelijk autoluw zijn. Maar ze moeten wel nog bereikbaar blijven.",
 253.             weight: 4.242
 254.         }, {
 255.             id: VLD,
 256.             copy: "Principieel horen wagens niet thuis in oude historische centra. We moeten er wel voor zorgen dat bewoners hun woning kunnen bereiken.",
 257.             weight: 4.556
 258.         }, {
 259.             id: CDH,
 260.             copy: "Le centre de Bruxelles doit devenir, à terme, un piétonnier (de la place De Brouckère à la place Fontainas). Cependant, cela nécessite d'avoir un plan global discuté avec tous les acteurs (STIB, taxis, commerçants,…).",
 261.             weight: 7.6775816073
 262.         }],
 263.         _disagree: [{
 264.             id: Groen,
 265.             copy: "We verbeteren de bereikbaarheid van het historisch centrum voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Een autovrij historisch centrum verhoogt de levenskwaliteit in de stad en maakt het aangenamer vertoeven voor toeristen en dagjesmensen.",
 266.             weight: 5.5568888889
 267.         }, {
 268.             id: SPA,
 269.             copy: "Het historisch centrum van Brussel moet in de eerste plaats een ontmoetingsplek zijn en bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, fiets en voetgangers.",
 270.             weight: 5.579694558
 271.         }, {
 272.             id: VB,
 273.             copy: "Onze partij is voorstander van autovrije zones in de binnenstad. Deze moeten wel beperkt worden tot de door UNESCO erkende werelderfgoedgebieden, zoals rond de Grote Markt. Andere zones moeten voor handelaars leefbaar en dus bereikbaar blijven.",
 274.             weight: 6.4511111111
 275.         }, {
 276.             id: Ecolo,
 277.             copy: "Il faut améliorer l'attractivité et la qualité des espaces pour les habitants et les utilisateurs (clients, promeneurs, travailleurs...) et cela passe aussi par un nouveau partage de l'espace public entre la voiture et les autres usagers.",
 278.             weight: 5.7060801976
 279.         }, {
 280.             id: FDF,
 281.             copy: "",
 282.             weight: 6.6407143035
 283.         }, {
 284.             id: MR,
 285.             copy: "Le Centre de Bruxelles doit se piétonniser  et les  voitures doivent être dirigées directement vers de nouveaux parkings publics.",
 286.             weight: 6.8568078558
 287.         }, {
 288.             id: PS,
 289.             copy: "Il faut éviter le trafic de transit dans le centre et y améliorer la qualité de vie sans pénaliser les riverains, les commerçants, les clients de magasin ou les professionnels qui doivent pouvoir continuer à circuler en voiture. ",
 290.             weight: 6.8983153892
 291.         }]
 292.     }, {
 293.         copy: "Er moeten nieuwe woontorens worden gebouwd in Brussel",
 294.         _agree: [{
 295.             id: CD&V,
 296.             copy: "We pleiten voor kwalitateitsvolle hoogbouw met een gezonde sociale mix.",
 297.             weight: 9.02
 298.         }, {
 299.             id: NVA,
 300.             copy: "Gezien de woningnood én de demografische uitdagingen, pleit onze partij voor inbreiding. Dit kan door het aansnijden van braakliggende terreinen. Hoogbouw op goed overwogen locaties moet mogelijk zijn.",
 301.             weight: 5.344
 302.         }, {
 303.             id: SPA,
 304.             copy: "Om bossen en natuur rond de stad te vrijwaren en om voldoende openbare ruimte in de stad te voorzien, moet naar oplossingen in de hoogte gezocht worden. De bevolkingsgroei mag niet leiden tot een suburbanisatie met nog meer autoverkeer tot gevolg.",
 305.             weight: 6.9434286943
 306.         }, {
 307.             id: VB,
 308.             copy: "Maar ook de leegstand van kantoorruimten en hun omvorming tot woonruimte dient een prioriteit te zijn. Een waterdichte immigratiestop moet de voorspelde demografische explosie tegengaan.",
 309.             weight: 8.08
 310.         }, {
 311.             id: Ecolo,
 312.             copy: "Plusieurs milliers de logements doivent être construits par an à Bruxelles pour lutter contre la crise du logement. Dans certains cas précis, l’augmentation de la densité peut notamment se faire en hauteur.",
 313.             weight: 7.9146765057
 314.         }, {
 315.             id: MR,
 316.             copy: "Il faut pouvoir faire face au boom démographique en veillant à une intégration harmonieuse",
 317.             weight: 9.5746738971
 318.         }, {
 319.             id: PS,
 320.             copy: "Bruxelles voit sa population augmenter de façon importante sur un territoire exigü. S'il s'agit d'une preuve d'une région dynamique, il faut pouvoir y répondre au niveau des infrastructures et notamment des logements.  ",
 321.             weight: 10.4029619813
 322.         }],
 323.         _disagree: [{
 324.             id: Groen,
 325.             copy: "Brussel kampt met woningnood. Dat lossen we op met open, multifunctionele gebouwen, die het stadsbeeld verfraaiien en goed geïntegreerd zijn in een wijk waar ze het sociale weefsel ten goede komen. We drijven ook de strijd tegen leegstand op.",
 326.             weight: 7.056
 327.         }, {
 328.             id: VLD,
 329.             copy: "Om binnen een stedelijke omgeving het samenleven mogelijk te maken, is er bijzondere aandacht nodig voor kwalitatief wonen. Dit is minder mogelijk in onpersoonlijke grote appartementstorens.",
 330.             weight: 7.132
 331.         }, {
 332.             id: CDH,
 333.             copy: "Nous défendons le droit de tous à disposer d'un logement décent. Une trop grande concentration d'habitations nuit à la qualité de vie. Nous plaidons pour la construction d'immeubles de taille raisonnable et ouverts sur leur environnement.",
 334.             weight: 11.005928789
 335.         }, {
 336.             id: FDF,
 337.             copy: "Il faut avant tout rénover le bâtit existant notamment en luttant contre les logements abandonnés et insalubres",
 338.             weight: 8.5435196677
 339.         }]
 340.     }, {
 341.         copy: "Op de grote verkeersassen in Brussel moet een rijstrook voor de auto's vervangen worden door een strook voor fietsers",
 342.         _disagree: [{
 343.             id: CD&V,
 344.             copy: "Maar we pleiten wel voor de verdere uitbreiding van het fietspadennetwerk.",
 345.             weight: 6.8222222222
 346.         }, {
 347.             id: NVA,
 348.             copy: "Het is veiliger voor fietsers om kleinere assen te gebruiken dan grote verkeersassen. Het is dus niet noodzakelijk goed voor fietsers om hem via drukke assen te sturen. Een stedelijke totaalvisie voor de fiets is noodzakelijk",
 349.             weight: 4.242
 350.         }, {
 351.             id: VLD,
 352.             copy: "De aanpak van de mobiliteitsproblematiek in Brussel vergt een geïntegreerde aanpak en geen geïsoleerde maatregelen.",
 353.             weight: 4.556
 354.         }, {
 355.             id: VB,
 356.             copy: "Onze partij is niet tegen meer fietspaden in de stad, maar zonder degelijk alternatief is de ruimte die de wagen inneemt vandaag nodig. Grote verkeersassen dienen zoveel mogelijk ondergronds te gaan, wat ruimte voor fietsers schept.",
 357.             weight: 6.4511111111
 358.         }, {
 359.             id: CDH,
 360.             copy: "Avant de remplacer des bandes de circulation pour les automobilistes au profit des cyclistes, il faut pouvoir donner une offre suffisante et de qualité en termes de transports en commun.",
 361.             weight: 7.6775816073
 362.         }, {
 363.             id: FDF,
 364.             copy: "même s'il est indispensable d'améliorer et d'augmenter le nombre de pistes cyclables sécurisées",
 365.             weight: 6.6407143035
 366.         }, {
 367.             id: MR,
 368.             copy: "Nous souhaitons un aménagement de la ville respectant la sécurité de tous les usagers. Il faut donc envisager de placer les pistes cyclables sur des axes moins fréquentés par les voitures, ",
 369.             weight: 6.8568078558
 370.         }, {
 371.             id: PS,
 372.             copy: "Cela ne peut se faire systématiquement même si l'installation d'une piste cyclable doit être envisagée à condition que la voirie soit suffisamment large afin de favoriser la circulation des cyclistes en toute sécurité.  ",
 373.             weight: 6.8983153892
 374.         }],
 375.         _agree: [{
 376.             id: Groen,
 377.             copy: "Op de grote assen maken de snelheid van auto’s en de verkeersdrukte een gemengd verkeer onmogelijk. Een rijstrook voorzien waar veilig kan gefietst worden is nodig, als je de fiets als volwaardig vervoermiddel wil naar voor schuiven.",
 378.             weight: 5.5568888889
 379.         }, {
 380.             id: SPA,
 381.             copy: "De fiets is de snelste, goedkoopste en meest gezonde manier om je te verplaatsen in de stad.",
 382.             weight: 5.579694558
 383.         }, {
 384.             id: Ecolo,
 385.             copy: "Il faut encourager toutes les mesures en faveur des usagers faibles ",
 386.             weight: 5.7060801976
 387.         }]
 388.     }, {
 389.         copy: "Het aantal Brusselse ambtenaren moet worden verminderd",
 390.         _agree: [{
 391.             id: CD&V,
 392.             copy: "Alle overheden efficiënt moeten werken, ook de Brusselse, maar dat er wel gegarandeerd moet worden dat de nieuwe bevoegdheden correct geïmplementeerd kunnen worden",
 393.             weight: 1.5922222222
 394.         }, {
 395.             id: NVA,
 396.             copy: "Een moderne overheid kan efficiënter en dus slanker. Bovendien moet het aantal instellingen verminderen.",
 397.             weight: 3.1311111111
 398.         }, {
 399.             id: VLD,
 400.             copy: "De overheidsuitgaven liggen te hoog en moeten omlaag. Een selectief vervangingsbeleid, waarbij niet elke ambtenaar die op pensioen gaat vervangen wordt, helpt om de uitgaven te verinderen.",
 401.             weight: 2.1838888889
 402.         }, {
 403.             id: SPA,
 404.             copy: "Waar mogelijk en zonder dat de dienstverlening in het gedrang komt kijken we waar we het Brusselse ambtenarenapparaat efficienter kunnen organiseren.",
 405.             weight: 1.7435051744
 406.         }, {
 407.             id: VB,
 408.             copy: "Dit zou een logisch gevolg zijn van een noodzakelijke fusie tussen de Brusselse OCMW’s, huisvestingsmaatschappijen, enz.",
 409.             weight: 2.6594444444
 410.         }, {
 411.             id: CDH,
 412.             copy: "Nous voulons profiter du transfert de compétences pour  améliorer le service aux citoyens et aux entreprises notamment en permettant une plus grande mobilité et flexibilité au sein de la fonction publique.",
 413.             weight: 1.7424234153
 414.         }, {
 415.             id: FDF,
 416.             copy: "mais pas de manière linéaire",
 417.             weight: 2.492779748
 418.         }, {
 419.             id: MR,
 420.             copy: "",
 421.             weight: 2.3407754816
 422.         }],
 423.         _disagree: [{
 424.             id: Groen,
 425.             copy: "Onze partij pleit niet voor een lineaire vermindering van het aantal ambtenaren. Personeelsbehoeften moeten objectief bekeken worden, dienst per dienst. Het gewest krijgt door de zesde staatshervorming trouwens een hele hoop nieuwe bevoegdheden bij.",
 426.             weight: 1.7822222222
 427.         }, {
 428.             id: Ecolo,
 429.             copy: "Les services de l'Administration doivent être garantis dans un contexte d'augmentation de la population et d'arrivée de nouvelles compétences pour la Région",
 430.             weight: 2.232404626
 431.         }, {
 432.             id: PS,
 433.             copy: "Les services publics sont essentiels pour garantir une société plus solidaire et contribuer à une vie de qualité pour l’ensemble des citoyens.  ",
 434.             weight: 2.0037657393
 435.         }]
 436.     }, {
 437.         copy: "De Brusselse gemeenten moeten fuseren",
 438.         _disagree: [{
 439.             id: CD&V,
 440.             copy: "Maar we pleiten wel voor de overheveling van een aantal gemeentelijke bevoegdheden naar het gewest teneinde een efficiënter beleid te kunnen garanderen.",
 441.             weight: 2.0733333333
 442.         }, {
 443.             id: VLD,
 444.             copy: "De samenwerking tussen gemeenten geeft voordelen op tal van domeinen, zoals veiligheid, mobiliteit en economie. Dit kan vandaag al zonder verplichting tot fusie.",
 445.             weight: 2.8366666667
 446.         }, {
 447.             id: VB,
 448.             copy: "Onze partij kant zich tegen een megafusie van de 19 Brusselse gemeenten. Fusies tussen kleinere gemeenten moeten wel mogelijk zijn. Bepaalde bevoegdheden (netheid, openbare werken, …) moeten worden overgedragen aan de Brusselse agglomeratie.",
 449.             weight: 3.49
 450.         }, {
 451.             id: CDH,
 452.             copy: "Il convient en priorité de renforcer les partenariats entre les communes et de mettre en œuvre la 6ème réforme de l’Etat qui renforce la cohérence de la répartition des compétences entre les communes et la Région.",
 453.             weight: 2.8479296552
 454.         }, {
 455.             id: Ecolo,
 456.             copy: "Les frontières communales doivent pouvoir être modifiées là où elles sont le plus illogiques. Des compétences en plus doivent aller des Communes vers la Région.",
 457.             weight: 3.952660548
 458.         }, {
 459.             id: FDF,
 460.             copy: "D'une part, nous sommes attachés au principe de l'autonomie communale. D'autre part, aucune étude ne permet de démontrer qu'une fusion permet d'améliorer le rapport coût/bénéfice",
 461.             weight: 4.1053386597
 462.         }, {
 463.             id: MR,
 464.             copy: "il faut entamer une réflexion sur le sujet, Cela devrait faire l'objet d'une consultation populaire",
 465.             weight: 3.7227026235
 466.         }, {
 467.             id: PS,
 468.             copy: "Il y a lieu de maintenir un niveau de proximité entre le citoyen et la Région. ",
 469.             weight: 3.514296835
 470.         }],
 471.         _agree: [{
 472.             id: Groen,
 473.             copy: "De gemeentegrenzen moeten hertekend worden, maar niet helemaal uitgevaagd. Onze partij pleit voor een verschuiving van bevoegdheden van gemeenten naar Gewest. Daarnaast blijft er nood aan een politiek niveau dicht bij de burger.",
 474.             weight: 2.5866666667
 475.         }, {
 476.             id: NVA,
 477.             copy: "Onze partij wil de gemeenten fuseren tot één stadsgewest en één politiezone. Zo is er één beleid voor de hele stad in plaats van de huidige versplintering en blokkering.",
 478.             weight: 5.1
 479.         }, {
 480.             id: SPA,
 481.             copy: "Grote stedelijke problemen zoals armoede, milieu en mobiliteit kunnen best aangepakt worden op het niveau van de stad, namelijk het Brussels Gewest. Dit zorgt voor interne solidariteit, efficiënter bestuur en een beleid op maat van een stad.",
 482.             weight: 2.5883702588
 483.         }]
 484.     }, {
 485.         copy: "Mensen met een hoog inkomen moeten een hogere Brusselse regionale belasting betalen",
 486.         _disagree: [{
 487.             id: CD&V,
 488.             copy: "Via de progressiviteit in de personenbelasting is er al solidariteit tussen wie meer en minder verdient.",
 489.             weight: 1.1111111111
 490.         }, {
 491.             id: NVA,
 492.             copy: "Er is vandaag al een zeer progressieve personenbelasting. Nergens ter wereld komt een werknemer zo snel in de hoogste inkomensschijf terecht. Wie werkt moet daarvoor beloond worden.",
 493.             weight: 1.1622222222
 494.         }, {
 495.             id: VLD,
 496.             copy: "Onze partij wil een verlaging van de belastingen, geen verhoging. Wie meer verdient betaalt bovendien nu al meer belastingen.",
 497.             weight: 1.5311111111
 498.         }, {
 499.             id: VB,
 500.             copy: "Extra belasten stimuleert de stadsvlucht van kapitaalkrachtigen. Dan verarmt Brussel verder en wordt het één groot getto van armen, illegalen, werklozen, ... Het is de middenklasse die momenteel Brussel financieel boven water tracht te houden.",
 501.             weight: 1.8288888889
 502.         }, {
 503.             id: CDH,
 504.             copy: "Avant de toucher à cette taxe, nous demandons une évaluation globale de celle-ci. Actuellement, nous estimons que cette taxe est inéquitable car seuls 57 % des ménages bruxellois la payent.",
 505.             weight: .6369171753
 506.         }, {
 507.             id: FDF,
 508.             copy: "le coût de mise en œuvre dépasserait les recettes potentielles eu égard à la faiblesse du montant de cette taxe",
 509.             weight: .8802208364
 510.         }, {
 511.             id: MR,
 512.             copy: "",
 513.             weight: .9588483398
 514.         }],
 515.         _agree: [{
 516.             id: Groen,
 517.             copy: "Onze partij wil de inkomstenbelasting verlagen zonder de progressiviteit van ons belastingstelsel te verminderen. Maar ook na deze fiscale shift vinden we het normaal dat de sterkste schouders een billijke bijdrage betalen.",
 518.             weight: .9777777778
 519.         }, {
 520.             id: SPA,
 521.             copy: "De asociale forfaitaire gewestbelasting moet afgeschaft worden. We willen een progressieve belasting en een fiscaliteit die wonen in de stad Brussel aanmoedigt. Het leven in de stad is duurder en haar inwoners hebben doorgaans een kleinere voetafdruk",
 522.             weight: .8986400899
 523.         }, {
 524.             id: Ecolo,
 525.             copy: "Pas uniquement les plus hauts revenus, une progressivité en fonction du revenu pourrait être envisagée à des fins de plus grande justice fiscale.",
 526.             weight: .512148704
 527.         }, {
 528.             id: PS,
 529.             copy: "Cette taxe forfaitaire doit être diminuée pour les bas et moyens revenus afin de garantir parallèlement une progressivité.",
 530.             weight: .4932346435
 531.         }]
 532.     }, {
 533.         copy: "Er mag geen reclame zijn in en op het openbaar vervoer",
 534.         _disagree: [{
 535.             id: CD&V,
 536.             copy: "Geen Betutteling",
 537.             weight: 12.5822222222
 538.         }, {
 539.             id: Groen,
 540.             copy: "Reclame verhoogt de inkomsten zonder de gebruiker of belastingbetaler aan te spreken. Als er geen reclame zou zijn, zouden de tarieven of de belastingen wellicht moeten verhogen",
 541.             weight: 10.1138888889
 542.         }, {
 543.             id: NVA,
 544.             copy: "Reclame-inkomsten kunnen het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren zonder dat de prijs voor de gebruiker en belastingbetaler verhoogt. ",
 545.             weight: 15.025
 546.         }, {
 547.             id: VLD,
 548.             copy: "Reclame verhoogt de kostendekkingsgraad van ons openbaar vervoer, waardoor er minder subsidies nodig zijn en dus ook belastingen.",
 549.             weight: 16.455
 550.         }, {
 551.             id: SPA,
 552.             copy: "Reclame moet kunnen op het openbaar vervoer. Het is bovendien een extra bron van inkomsten die aan mobiliteit kan besteed worden.",
 553.             weight: 13.1963863196
 554.         }, {
 555.             id: VB,
 556.             copy: "Verbieden van reclame zal de inkomsten van de MIVB gevoelig doen dalen. Uiteraard zal dat doorgerekend worden aan de reiziger.",
 557.             weight: 9.0211111111
 558.         }, {
 559.             id: CDH,
 560.             copy: "Cependant, nous voulons réguler la publicité notamment en interdisant les pratiques de communication qui induisent les consommateurs en erreur, en créant un Conseil fédéral de la publicité indépendant, …",
 561.             weight: 13.3183930762
 562.         }, {
 563.             id: FDF,
 564.             copy: "",
 565.             weight: 11.341687931
 566.         }, {
 567.             id: MR,
 568.             copy: "",
 569.             weight: 12.5956324198
 570.         }, {
 571.             id: PS,
 572.             copy: "Cela permet d'assurer des rentrées complémentaires à la STIB en vue d'améliorer la qualité de son service.",
 573.             weight: 14.0692501439
 574.         }],
 575.         _agree: [{
 576.             id: Ecolo,
 577.             copy: "Nous désirons limiter l'exposition à la publicité, ainsi que sa présence – actuellement trop prononcée – dans les espaces publics",
 578.             weight: 11.3101504485
 579.         }]
 580.     }, {
 581.         copy: "Er mogen geen nieuwe moskeeën gebouwd worden",
 582.         _disagree: [{
 583.             id: CD&V,
 584.             copy: "Vrijheid van eredienst. Natuurlijk moeten alle vergunningen in orde zijn.",
 585.             weight: 5.34
 586.         }, {
 587.             id: Groen,
 588.             copy: "Moskeeën zijn noodzakelijk voor de religieuze beleving en voor andere activiteiten van de islamitische gemeenschap. Onze partij pleit voor een meer objectieve en transparante financiering van de erediensten.",
 589.             weight: 4.168
 590.         }, {
 591.             id: NVA,
 592.             copy: "Als men in orde is met de bepalingen van de ruimtelijke ordening, mag men een moskee bouwen. We pleiten wel voor een goede integratie van moskeeën in de omgeving, zowel architecturaal als wat betreft samenwerking met de buurt.",
 593.             weight: 4.947
 594.         }, {
 595.             id: VLD,
 596.             copy: "Vrijheid van godsdienst blijft een basisrecht. Indien er nood is aan een moskee en deze kan ingepast worden volgens de regels van ruimtelijke ordening, moet dit mogelijk zijn.",
 597.             weight: 5.796
 598.         }, {
 599.             id: SPA,
 600.             copy: "Brussel is een tolerante stad waar iedereen zijn of haar godsdienstvrijheid mag uitoefenen. De grote moslimgemeenschap in Brussel heeft het recht om gebeds- en ontmoetingsplaatsen op te richten.",
 601.             weight: 4.6171219617
 602.         }, {
 603.             id: CDH,
 604.             copy: "Tous  les édifices religieux peuvent être construits à condition que ces projets s'intègrent dans le milieu de vie et après consultation de la population.",
 605.             weight: 6.0008516493
 606.         }, {
 607.             id: Ecolo,
 608.             copy: "Nous sommes attachés au principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Dans ce cadre, il faut garantir la liberté philosophique et religieuse, et donc la liberté de culte, dans le respect de chacun. Quelle que soit la religion reconnue par l'Etat.",
 609.             weight: 4.4568766443
 610.         }, {
 611.             id: FDF,
 612.             copy: "car cela fait partie de la liberté de cultes mais cela ne doit pas empêcher un contrôle accru sur les sources de financement de ces mosquées",
 613.             weight: 4.7688900238
 614.         }, {
 615.             id: MR,
 616.             copy: "On ne peut s'y opposer par principe. Dans le respect de la liberté de culte, il faut un cadre légal clair pour la construction de nouveaux lieux de culte.",
 617.             weight: 5.3545361278
 618.         }, {
 619.             id: PS,
 620.             copy: "Il faut garantir la liberté de culte pour tous les citoyens.  Néanmoins, toute construction de nouveaux lieux de culte doit répondre à des obligations urbanistiques et notamment veiller à leur bonne intégration dans le quartier.",
 621.             weight: 5.6997552055
 622.         }],
 623.         _agree: [{
 624.             id: VB,
 625.             copy: "In moskeeën wordt doorgaans een boodschap verkondigd die haaks staat op Europese waarden, zoals gelijkwaardigheid van man en vrouw, religieuze tolerantie en vrijheid van meningsuiting. We kanten ons dan ook tegen de wildgroei van moskeeën.",
 626.             weight: 5.725
 627.         }]
 628.     }, {
 629.         copy: "Personeel van de Brusselse overheid mag achter het loket een hoofddoek dragen ",
 630.         _disagree: [{
 631.             id: CD&V,
 632.             copy: "We pleiten niet voor een algemeen verbod, maar de dienstverlening moet neutraal gebeuren. De belissing ligt bij de betrokken overheid. ",
 633.             weight: 1.8666666667
 634.         }, {
 635.             id: NVA,
 636.             copy: "Openbare dienstverlening moet onpartijdig en neutraal zijn. Dat principe maken we zichtbaar door een neutrale kledingstijl. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke of andere overtuigingen kunnen niet.",
 637.             weight: 4.825
 638.         }, {
 639.             id: VLD,
 640.             copy: "Personeelsleden van de overheid moeten neutraliteit uitdragen en alle schijn van partijdigheid mijden, ook in het onderwijs. Dit geldt trouwens niet enkel voor hoofddoeken, maar voor alles wat betrekking heeft tot levensbeschouwelijke overtuigingen. ",
 641.             weight: 3.6483333333
 642.         }, {
 643.             id: VB,
 644.             copy: "De hoofddoek is het symbool bij uitstek van de islam en van de discriminatie van de vrouw in de islam in het bijzonder. De  hoofddoek moet dus verboden worden in overheidstewerkstelling.",
 645.             weight: 3.43
 646.         }, {
 647.             id: CDH,
 648.             copy: "Les fonctionnaires doivent assurer une parfaite neutralité lorsqu'ils sont en contact avec le public.",
 649.             weight: 1.9218520824
 650.         }, {
 651.             id: FDF,
 652.             copy: "car cela fait partie de notre conception de la laicité politique de l’Etat",
 653.             weight: 2.5497995198
 654.         }, {
 655.             id: MR,
 656.             copy: "l'ensemble de l'administration et des services publics doit rester neutre et s'abstenir de tout port de signes convictionnels quel qu'il soit",
 657.             weight: 2.428550491
 658.         }, {
 659.             id: PS,
 660.             copy: "L'interdiction du porte de tout signe convictionnel ostentatoire pour les agents des administrations qui sont en contact avec le public ou exercent une parcelle de la puissance publique doit être la règle",
 661.             weight: 2.2554226324
 662.         }],
 663.         _agree: [{
 664.             id: Groen,
 665.             copy: "Het enige criterium dat telt voor een loketbediende, is dat hij of zij goed werk levert. Met een hoofddoekenverbod, stuurt de overheid een verkeerd signaal naar andere werkgevers.",
 666.             weight: 1.9333333333
 667.         }, {
 668.             id: SPA,
 669.             copy: "Onze partij verdedigt het recht op godsdienstvrijheid. Als ze hun job goed doen, hebben ambtenaren de vrijheid om religieuze symbolen te dragen. Overheidsgebouwen moeten neutraal zijn, maar het uiterlijk van mensen kan nooit neutraal zijn.",
 670.             weight: 2.439592744
 671.         }, {
 672.             id: Ecolo,
 673.             copy: "Une interdiction généralisée serait contraire à la convention européenne des droits de l’homme. Nous soutenons l’interdiction du port de signes convictionnels pour les fonctions d’autorité (tâches de police ou justice, enseignants…).",
 674.             weight: 2.4758686655
 675.         }]
 676.     }, {
 677.         copy: "Kinderen moeten geen erfenisrechten meer betalen wanneer ze van hun ouders het huis erven ",
 678.         _disagree: [{
 679.             id: CD&V,
 680.             copy: "",
 681.             weight: 1.1111111111
 682.         }, {
 683.             id: Groen,
 684.             copy: "Op termijn wil onze partij de erfenisrechten afschaffen en vervangen door een rendementsheffing op grote vermogens. Tot dan willen we wel een grote vrijstelling bij erfenis van een ouderlijk huis, maar de onbegrensde vrijstelling is een brug te ver.",
 685.             weight: .9777777778
 686.         }, {
 687.             id: NVA,
 688.             copy: "De gezinswoning is in Vlaanderen reeds vrijgesteld van successierechten voor de langstlevende partner. Een volledige afschaffing van de erfenisrechten is budgettair onhaalbaar.",
 689.             weight: 1.1622222222
 690.         }, {
 691.             id: VLD,
 692.             copy: "De ouderlijke woning is een belangrijk deel van het gezinspatrimonium, waarvoor mensen vaak hun leven lang hard gewerkt hebben. Daarom is, tussen ouders en kinderen, een laag tarief een goede zaak.",
 693.             weight: 1.5311111111
 694.         }, {
 695.             id: SPA,
 696.             copy: "We willen wonen in de stad aanmoedigen. Lagere erfenisrechten zijn hier geen garantie op. De vrijstelling voor partner is er omdat het onrechtvaardig is dat die moet betalen op de eigen woning waarvoor die heeft gewerkt. Dat geldt niet voor kinderen.",
 697.             weight: .8986400899
 698.         }, {
 699.             id: Ecolo,
 700.             copy: "Nous proposons de diminuer les taux en ligne directe pour les premières tranches de taxation, en même temps qu'une réforme diminuant drastiquement les possibilités d'éviter le paiement de tels droits.",
 701.             weight: .512148704
 702.         }, {
 703.             id: PS,
 704.             copy: "il s’agit d’un impôt qui permet la redistribution des richesses. Pour ce logement, ces héritiers bénéficient déjà de tarifs préférentiels qui allègent considérablement les droits à payer.",
 705.             weight: .4932346435
 706.         }],
 707.         _agree: [{
 708.             id: VB,
 709.             copy: "Onze partij is principieel tegen het heffen van successierechten op nalatenschap. Vererfde goederen werden reeds aan allerlei belastingen onderworpen. De erfgenaam zal belastingen eigen aan geërfd goed, vb. een huis, al verder moeten betalen.",
 710.             weight: 1.8288888889
 711.         }, {
 712.             id: CDH,
 713.             copy: "Cette suppression ne pourra avoir lieu que si le contexte budgétaire le permet. Pour rappel, nous avons déjà obtenu la suppression des droits de succession sur la maison familiale pour le conjoint survivant.",
 714.             weight: .6369171753
 715.         }, {
 716.             id: FDF,
 717.             copy: "Nous sommes d'accord qu'il est injuste d'imposer les enfants sur le logement familial. Faire l'économie de ces droits permettrait en partie aux enfants de ne pas devoir vendre et de rester à Bruxelles.",
 718.             weight: .8802208364
 719.         }, {
 720.             id: MR,
 721.             copy: "Nous y sommes favorables mais il faut commencer par ce qui est financable : une diminution importante de tous les droits de succession et la suppression des taux de 65%, 70% et 80%  en ligne indirecte.",
 722.             weight: .9588483398
 723.         }]
 724.     }, {
 725.         copy: "Eigenaars van meerdere huizen hoeven daarvoor geen hogere belastingen te betalen",
 726.         _disagree: [{
 727.             id: CD&V,
 728.             copy: "Er is vandaag al extra belasting voor een tweede woning.",
 729.             weight: 1.1111111111
 730.         }, {
 731.             id: Groen,
 732.             copy: "Wij zijn voorstander van belasten naar draagkracht, op loon maar ook op vermogen. We willen een vermogensrendementsheffing waarin alle vormen van vermogen, ook vastgoed, worden meegerekend. In ruil worden alle bestaande vermogensheffingen afgeschaft.",
 733.             weight: .9777777778
 734.         }, {
 735.             id: SPA,
 736.             copy: "Om de hoge lasten op werk te verlagen, moet ingezet worden op fraudebestrijding en belasting op winsten uit vermogen. De inkomsten uit de verhuur van meerdere huizen moeten daarom eerlijk belast worden.",
 737.             weight: .8986400899
 738.         }, {
 739.             id: FDF,
 740.             copy: "ce qui compte: rétablir l'équité fiscale en matière de taxation immobilière",
 741.             weight: .8802208364
 742.         }],
 743.         _agree: [{
 744.             id: NVA,
 745.             copy: "De belastingdruk is vandaag veel te hoog. Ook de belasting op woningen kan niet stijgen.",
 746.             weight: 1.1622222222
 747.         }, {
 748.             id: VLD,
 749.             copy: "Onze partij wil een verlaging van de belastingen, geen verhoging. Vermogen wordt al op verschillende manieren belast, denk aan roerende voorheffing, registratierechten en successierechten. ",
 750.             weight: 1.5311111111
 751.         }, {
 752.             id: VB,
 753.             copy: "Hogere belastingen voor verhuurders zullen worden afgewenteld op de huurders. De private huurmarkt heeft het nu reeds moeilijk. Private (kwalitatieve) verhuur moet gestimuleerd worden, niet worden ontmoedigd.",
 754.             weight: 1.8288888889
 755.         }, {
 756.             id: CDH,
 757.             copy: "Il n'est pas question de taxer encore plus les propriétaires de plusieurs biens. Ces propriétaires sont déjà soumis à l'impôt actuellement.",
 758.             weight: .6369171753
 759.         }, {
 760.             id: Ecolo,
 761.             copy: "Les propriétaires qui louent leur bien sont déjà taxés via l’IPP sur la base du revenu cadastral. Nous sommes ouverts à rendre ce mécanisme plus juste, en faisant contribuer chaque propriétaire selon ses capacités.",
 762.             weight: .512148704
 763.         }, {
 764.             id: MR,
 765.             copy: "Les propriétaires payent déjà de lourds impôts  lorsqu’on additionne toutes les taxes perçues. En outre, cette mesure va décourager l’investissement immobilier en Belgique et à terme engendrer une hausse des loyers.",
 766.             weight: .9588483398
 767.         }, {
 768.             id: PS,
 769.             copy: 'Il faut plutôt un système de "bonus-malus fiscal" au précompte immobilier, visant à pénaliser les propriétaires-bailleurs qui louent des biens en mauvais état et/ou pratiquent des loyers excessifs et à récompenser les bailleurs responsables. ',
 770.             weight: .4932346435
 771.         }]
 772.     }, {
 773.         copy: "Zodra sociale huurders voldoende verdienen, moeten ze hun sociale woning afstaan",
 774.         _disagree: [{
 775.             id: CD&V,
 776.             copy: "Woonzekerheid is belangrijk. De huurprijs moet wel toenemen met het inkomen.",
 777.             weight: 4.935
 778.         }, {
 779.             id: Groen,
 780.             copy: "Woonzekerheid is belangrijk voor iedereen, ook voor bewoners van een sociale woning. Indien zij meer gaan verdienen, stijgt de huur. Dat is billijker dan dat ze de woning verliezen in geval van gunstige sociale stijging. ",
 781.             weight: 5.195
 782.         }, {
 783.             id: SPA,
 784.             copy: "Werk moet altijd opbrengen dan niet werken: meer verdienen mag er niet toe leiden dat je uit je huis gezet wordt. Sociale huurders die stijgen op de sociale ladder vormen vaak een meerwaarde, o.a. als voorbeeldfunctie, voor hun buurt of wijk.",
 785.             weight: 6.9692406969
 786.         }, {
 787.             id: VB,
 788.             copy: "Sociale huurders met een arbeidsinkomen betalen een hogere huurprijs. Zij houden het systeem betaalbaar. Sociale woonwijken mogen geen sociale getto’s worden waar enkel maar werklozen wonen.",
 789.             weight: 6.735
 790.         }, {
 791.             id: PS,
 792.             copy: "La mixité sociale doit être développée dans les logements publics afin d'améliorer le vivre-ensemble. Ceux-ci doivent être pour partie accessibles aux personnes disposant de revenus moyens, avec un plafond fixé, en reflétant le niveau de revenus.",
 793.             weight: 4.1254788933
 794.         }],
 795.         _agree: [{
 796.             id: NVA,
 797.             copy: "Sociale huurwoningen zijn voor hen die deze het meest nodig hebben. We laten de huurprijs mee evolueren met het inkomen. Wanneer een maximum wordt overschreden, kan de huurder voor dezelfde huurprijs op de private huurmarkt terecht.",
 798.             weight: 5.225
 799.         }, {
 800.             id: VLD,
 801.             copy: "We willen wel werkloosheidsvallen beperken door mensen die een job vinden en daardoor boven het plafond voor een sociale woning komen, de mogelijkheid te bieden om hun woning te kopen tegen de marktwaarde. ",
 802.             weight: 5.265
 803.         }, {
 804.             id: CDH,
 805.             copy: "Nous voulons encourager les locataires sociaux à devenir propriétaire de leur logement. Cette formule permet de responsabiliser les futurs propriétaires et de réserver les logements sociaux disponibles à ceux qui en ont le plus besoin.",
 806.             weight: 4.9952504176
 807.         }, {
 808.             id: Ecolo,
 809.             copy: "Pas du jour au lendemain mais lors du renouvellement du bail et pour les nouveaux baux, en prévoyant un accompagnement pour la recherche d'un nouveau logement. ",
 810.             weight: 5.659123238
 811.         }, {
 812.             id: FDF,
 813.             copy: "si on garantit la possibilité d'une progression sociale (le plafond de revenus imposant de quitter le logement social doit être plus élevés que ceux donnant accès au même logement social)",
 814.             weight: 6.6674605636
 815.         }, {
 816.             id: MR,
 817.             copy: "Le logement public doit recouvrer son rôle d’ascenseur social. Ceci implique le réexamen de la situation locative pour envisager un relogement dans un logement conventionné (AIS), voire un parcours d’accession à la propriété du logement occupé.",
 818.             weight: 4.4320680053
 819.         }]
 820.     }, {
 821.         copy: "Het sorteren van groente-, fruit- en tuinafval moet worden verplicht",
 822.         _disagree: [{
 823.             id: CD&V,
 824.             copy: "In een dichtbevolkte stad is het niet eenvoudig om GFT gescheiden te houden. Veel mensen zullen in hun woning of appartement geurhinder ondervinden als ze GFT in een aparte container moeten opslaan, tenzij hij regelmatig geledigd wordt.",
 825.             weight: 8.9
 826.         }, {
 827.             id: VLD,
 828.             copy: "In stedelijk gebied is dit praktisch niet altijd mogelijk, we willen dit wel stimuleren bij de mensen die wel de mogelijkheid hebben om hun groenafval te recycleren.",
 829.             weight: 7.9666666667
 830.         }, {
 831.             id: VB,
 832.             copy: "Dit is in Brussel onhaalbaar. Velen wonen in kleine flats of studio's waar afzonderlijke groenbakken niet buiten kunnen gezet worden.",
 833.             weight: 6.2333333333
 834.         }, {
 835.             id: MR,
 836.             copy: "",
 837.             weight: 7.2695295325
 838.         }],
 839.         _agree: [{
 840.             id: Groen,
 841.             copy: "GFT-afval hoort niet thuis bij het restafval. We willen werk maken van een gescheiden ophaling van GFT-afval in Brussel. De GFT-zak wordt gratis en de ophaling gebeurt twee keer per week.",
 842.             weight: 16.0666666667
 843.         }, {
 844.             id: NVA,
 845.             copy: "Afval inzamelen en recycleren is essentieel. Zo belasten we het leefmilieu minder, moeten we minder grondstoffen ontginnen en minder produceren. ",
 846.             weight: 6.7133333333
 847.         }, {
 848.             id: SPA,
 849.             copy: "Brussel scoort met 25% zeer slecht op vlak van afvalsorteren. In dichtbevolkte wijken en hoge appartementsgebouwen moet de nodige infrastructuur voorzien worden, namelijk via ondergrondse sorteerstraatjes die 7 dagen op 7 beschikbaar zijn.",
 850.             weight: 8.969670897
 851.         }, {
 852.             id: CDH,
 853.             copy: "Il faut favoriser le compostage qui réduit la taille des poubelles blanches (+/-30%) mais il faut tenir compte des spécificités bruxelloises (manque de jardins,...) notamment en développant des projets de compostage collectif.",
 854.             weight: 5.4865865243
 855.         }, {
 856.             id: Ecolo,
 857.             copy: "A condition de prévoir les faciliter pour la mise en œuvre d'une telle obligation, notamment pour les immeubles à appartements (bacs de compost partagés…)",
 858.             weight: 12.5812267695
 859.         }, {
 860.             id: FDF,
 861.             copy: "mais uniquement pour les grands consommateurs (collectivités, horeca…) et pas pour les particuliers",
 862.             weight: 5.8459682879
 863.         }, {
 864.             id: PS,
 865.             copy: "Il faut que les collectes de produits organiques soient au préalable et endéans les 5 ans étendues à l’ensemble de la Région bruxelloise à un rythme permettant d'éviter les désagréments pour les citoyens.",
 866.             weight: 7.9775342342
 867.         }]
 868.     }, {
 869.         copy: "De autoloze zondagen moeten worden afgeschaft",
 870.         _disagree: [{
 871.             id: CD&V,
 872.             copy: "",
 873.             weight: 6.7622222222
 874.         }, {
 875.             id: Groen,
 876.             copy: "Een autoloze zondag is een ideale manier om mensen te laten kennismaken met de mogelijkheden van duurzame alternatieven voor de wagen. ",
 877.             weight: 10.0622222222
 878.         }, {
 879.             id: NVA,
 880.             copy: "Autoloze zondagen maken mensen bewust van de impact van de auto op de leefomgeving. Bovendien zijn ze goed voor lokale horeca.",
 881.             weight: 4.9266666667
 882.         }, {
 883.             id: VLD,
 884.             copy: "Wij vinden dit een positieve actie die alternatieve vervoersmiddelen in het licht kan plaatsen. Er moet wel gekozen worden voor een zondag waarop de hinder beperkt is.",
 885.             weight: 4.9733333333
 886.         }, {
 887.             id: SPA,
 888.             copy: "Er moet elk seizoen minstens 1 autoloze zondag worden georganiseerd. In de zomervakantie is elke zondag autoloos.",
 889.             weight: 6.5928156593
 890.         }, {
 891.             id: VB,
 892.             copy: "De autoloze zondagen mogen gerust blijven bestaan, maar Brussel zou de kans moeten grijpen om er echte dagen van rust en stilte van te maken.",
 893.             weight: 5.5277777778
 894.         }, {
 895.             id: CDH,
 896.             copy: "Le dimanche sans voiture est une bonne manière de sensibiliser la population à découvrir qu'il existe d'autres solutions de mobilité durable que la voiture.",
 897.             weight: 4.9179104749
 898.         }, {
 899.             id: Ecolo,
 900.             copy: "Ces dimanches sont à chaque fois un succès populaire, une véritable réappropriation de la ville par ses habitants",
 901.             weight: 8.0393553295
 902.         }, {
 903.             id: FDF,
 904.             copy: "Cet événement rencontre un large succès chaque année. Il permet aux Bruxellois de redécouvrir Bruxelles sous une autre face , de se réappropier la ville",
 905.             weight: 5.2919386135
 906.         }, {
 907.             id: MR,
 908.             copy: "Cette journée de sensibilisation doit rester exceptionelle. Nous sommes opposés à en organiser plus d'une par an.",
 909.             weight: 5.7042356735
 910.         }, {
 911.             id: PS,
 912.             copy: "C'est l'occasion de profiter de la ville sous un angle différent.",
 913.             weight: 5.6856015157
 914.         }]
 915.     }, {
 916.         copy: "In plaats van een vaste verkeersbelasting moeten autobestuurders betalen volgens het aantal kilometers dat ze rijden",
 917.         _agree: [{
 918.             id: CD&V,
 919.             copy: "",
 920.             weight: 2.8677777778
 921.         }, {
 922.             id: Groen,
 923.             copy: "Vandaag betaal je een vaste verkeersbelasting, een vast bedrag per jaar. Of je veel of weinig rijdt maakt niet uit. Deze belasting afschaffen en vervangen door een kilometerheffing is beter. Wie minder rijdt, of buiten de spits, wordt beloond.",
 924.             weight: 2.5177777778
 925.         }, {
 926.             id: NVA,
 927.             copy: "Niet alleen het aantal kilometers is belangrijk, maar ook het tijdstip en het soort weg waarop men rijdt . Wel is het goed dat niet het bezit, maar het gebruik van de wagen belast wordt. Op geen enkele manier kan de totale belastingdruk stijgen.",
 928.             weight: 2.1511111111
 929.         }, {
 930.             id: Ecolo,
 931.             copy: "Mais seulement si le projet pilote en cours offre des garanties en termes de respect de  vie privée, justice sociale, alternatives de mobilité et de neutralité fiscale.",
 932.             weight: 2.0048162968
 933.         }],
 934.         _disagree: [{
 935.             id: VLD,
 936.             copy: "Principieel akkoord dat wie veel rijdt ook meer betaalt. De voorwaarden om een budgettair neutrale km-heffing in te voeren zijn echter niet vervuld. Er is nog te weinig capaciteit aan wegen of alternatieven zoals openbaar vervoer.",
 937.             weight: 1.7555555556
 938.         }, {
 939.             id: SPA,
 940.             copy: "Kilometerheffing voor personenwagens is geen oplossing, asociaal en kan nog lang op zich kan laten wachten. We willen  eerst werk maken van alternatieven en mobiliteit slim maken: onnodige verplaatsingen vermijden en meer en beter openbaar vervoer.",
 941.             weight: 2.5573002557
 942.         }, {
 943.             id: VB,
 944.             copy: "In plaats van de lasten enkel op de schouders van de eigen chauffeurs te leggen zou men beter een wegenvignet voor buitenlandse voertuigen invoeren zodat ook zij bijdragen wanneer ze onze wegen gebruiken.",
 945.             weight: 3.3255555556
 946.         }, {
 947.             id: CDH,
 948.             copy: "Nous sommes totalement contre. Cette taxation pénaliserait les personnes qui n’ont pas d’autres solutions que de prendre leur voiture pour se rendre à leur travail et les habitants des zones rurales.",
 949.             weight: 2.4930758004
 950.         }, {
 951.             id: FDF,
 952.             copy: "",
 953.             weight: 2.8090648878
 954.         }, {
 955.             id: MR,
 956.             copy: "Nous sommes opposés à une augmentation de la fiscalité automobile qui sera un piège à l’emploi pour de nombreux travailleurs. La priorité est la disponibilité et la qualité de transports publics ainsi que la construction des parkings de dissuasion.",
 957.             weight: 2.5488950771
 958.         }, {
 959.             id: PS,
 960.             copy: "Les conditions ne sont pas réunies. Il faut poursuivre la réflexion afin de réduire le trafic, à condition de ne pas créer de nouvelle taxe ni d’impact socio-économique négatif et de renforcer au préalable les alternatives à la voiture.",
 961.             weight: 1.9434517204
 962.         }]
 963.     }, {
 964.         copy: "De Brusselse overheidsbedrijven moeten een minimum aantal personen met een handicap in dienst hebben",
 965.         _agree: [{
 966.             id: CD&V,
 967.             copy: "Voorbeeldrol voor de overheid.",
 968.             weight: 12.7375
 969.         }, {
 970.             id: Groen,
 971.             copy: "We willen dat de ambtenarij een weerspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. Volgens onze partij moet dit geconcretiseerd worden in duidelijke streefcijfers voor mensen met een beperking.",
 972.             weight: 10.6825
 973.         }, {
 974.             id: VLD,
 975.             copy: "De overheid heeft een voorbeeldfunctie en moet kansen geven aan werknemers uit elke maatschappelijke groep. ",
 976.             weight: 18.0975
 977.         }, {
 978.             id: SPA,
 979.             copy: "Mensen met een beperking moeten opboksen tegen vooroordelen over hun capaciteiten, of worden beschouwd als organisatorische last. De overheid geeft het goede voorbeeld door streefcijfers in te voeren voor de participatie van mensen met een beperking.",
 980.             weight: 14.5730264573
 981.         }, {
 982.             id: VB,
 983.             copy: "Bekwaamheid moet het uitgangspunt zijn bij het in dienst nemen van personeel. Gehandicapten hebben bij aanwervingsprocedures echter een competitief nadeel dat gecompenseerd moet worden door verplichte aanwervingsquota.",
 984.             weight: 9.9775
 985.         }, {
 986.             id: CDH,
 987.             copy: "Il faut faire respecter par les services publics leurs obligations de quotas de personnes handicapées.",
 988.             weight: 13.6414010722
 989.         }, {
 990.             id: Ecolo,
 991.             copy: "Nous sommes favorables à l'instauration d'un quota de personnes handicapés à engager dans les administrations régionales. Il convient aussi d'aider les employeurs à proposer à leur personnel un cadre de travail adapté à leur spécificité.",
 992.             weight: 12.3909701227
 993.         }, {
 994.             id: FDF,
 995.             copy: "car cela correspond au projet inclusif des personnes handicapées dans notre société auquel nous souscrivons",
 996.             weight: 12.3064637432
 997.         }, {
 998.             id: MR,
 999.             copy: "tous les OIP et organismes pour lesquels la participation régionale est >50% doivent compter 3% de personnes handicapées y compris pour les contractuels, Ils doivent montrer l'exemple",
 1000.             weight: 12.7421955152
 1001.         }, {
 1002.             id: PS,
 1003.             copy: "Une telle mesure permet une meilleure intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. ",
 1004.             weight: 14.435155192
 1005.         }],
 1006.         _disagree: [{
 1007.             id: NVA,
 1008.             copy: "Verplichte quota voor personen met een beperking zijn stigmatiserend en dus contraproductief. De Vlaamse overheid heeft wel een belangrijke voorbeeldfunctie. Via streefcijfers weerspiegelt de overheid de bevolking waar ze voor werkt. ",
 1009.             weight: 16.0675
 1010.         }]
 1011.     }, {
 1012.         copy: "65-plussers moeten gratis kunnen reizen met bus of tram",
 1013.         _disagree: [{
 1014.             id: CD&V,
 1015.             copy: "Is budgettair niet haalbaar. We pleiten voor solidariteit tussen de generaties, waarbij schoolgaande jeugd en senioren van een gereduceerd tarief kunnen genieten.",
 1016.             weight: 4.7797222222
 1017.         }, {
 1018.             id: Groen,
 1019.             copy: "Sociaal zwakke groepen moeten van een voordelig tarief kunnen genieten ongeacht hun leeftijd. 65plussers die het zich kunnen veroorloven willen we daarom een bijdrage vragen.",
 1020.             weight: 4.6263888889
 1021.         }, {
 1022.             id: NVA,
 1023.             copy: "Openbaar vervoer moet niet gratis, maar aantrekkelijk zijn. We vragen van alle reizigers een faire bijdrage, met behoud van een sociaal tarief voor wie het moeilijk heeft.",
 1024.             weight: 4.1825
 1025.         }, {
 1026.             id: VLD,
 1027.             copy: "Een groot deel van de 65-plus bevolking heeft voldoende middelen om te betalen voor het openbaar vervoer. Gratis reizen moet enkel mogelijk zijn voor mensen (ook niet-gepensioneerden) die daar echt nood aan hebben.",
 1028.             weight: 3.6225
 1029.         }, {
 1030.             id: VB,
 1031.             copy: "Enkel voor 65-plussers die niet over voldoende middelen beschikken zou het openbaar vervoer gratis moeten zijn. Beter worden extra middelen aangewend om te voorzien in veilig openbaar vervoer in Brussel. ",
 1032.             weight: 5.7786111111
 1033.         }, {
 1034.             id: Ecolo,
 1035.             copy: "Nous plaidons pour l'instauration d'une carte d'accès illimitée au réseau, à tarif réduit, tout comme pour d'autres catégories de voyageurs (jeunes,…)",
 1036.             weight: 4.5783035638
 1037.         }, {
 1038.             id: MR,
 1039.             copy: "Nous plaidons pour que la situation particulière des plus de 65 ans soit prise en compte dans le cadre des tarifs de transport en commun.",
 1040.             weight: 4.2855049099
 1041.         }],
 1042.         _agree: [{
 1043.             id: SPA,
 1044.             copy: "Veel senioren zijn minder mobiel en leven rond of onder de armoedegrens. Gratis openbaar vervoer is de beste manier om eenzaamheid en isolement tegen te gaan in de stad.",
 1045.             weight: 5.5926005593
 1046.         }, {
 1047.             id: CDH,
 1048.             copy: "Les tarifs de la STIB doivent pouvoir prendre en compte la spécificité des statuts des différents clients  (famille nombreuse, + de 65 ans, VIPO,…).",
 1049.             weight: 4.6722424216
 1050.         }, {
 1051.             id: FDF,
 1052.             copy: "mais uniquement pour les VIPO",
 1053.             weight: 5.7026847514
 1054.         }, {
 1055.             id: PS,
 1056.             copy: "Les plus de 65 ans doivent bénéficier de la gratuité ou d'un tarif réduit en fonction de leurs revenus.",
 1057.             weight: 3.7595738453
 1058.         }]
 1059.     }]
 1060. };
RAW Paste Data
Top