G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

26/2/2014

a guest Apr 9th, 2014 107 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. Map mới (5-4) "Tokyo Express".
 2. 2. Jintsuu được remodel lên Kai Ni ở lv 60. Jintsuu Kai Ni được trang bị Đèn pha giúp tăng khả năng cut-in cho hạm đội mình, và giảm khả năng cut-in của địch, bù lại tàu mang nó sẽ bị tập chung tấn công nhiều hơn.
 3. 3. Hình ảnh mới cho Hiyou Kai.
 4. 4. Thiết bị mới: Thùng chuyên chở và Đèn pha.
 5. 5. Thùng chuyên chở có thể craft được.
 6. 6. Kongou Kai Ni và Hiei Kai Ni giảm lượng nhiên liệu và đạn tiêu tốn (100/125).
 7. 7. Kitakami Kai Ni và Ooi Kai Ni tăng lượng nhiên liệu và đạn tiêu tốn (lên 75).
 8. 8. Class Agano  giảm lượng nhiên liệu và đạn tiêu tốn.
 9. 9. Thêm nhạc nền cho 5-4 (『二水戦の航跡』 cho node thường, 『次発装填、再突入!』 cho boss node).
 10. 10. Jintsuu Kai, Ryuujou Kai, Shikinami Kai có lời thoại afk và tiếp tế mới. Jintsuu Kai Ni có lời thoại mới.
 11. 11. Máy bay Type 62 Zero có thể chế tạo được.
 12. 12. Thêm 3 expedition mới. Expedition 25 và 36 được tăng lượng tài nguyên thu về.
 13. 13. Sonars được tăng hiệu quả. Kết hợp dùng cả sonar và depth charge sẽ được cộng thêm chính xác và dam.
 14. 14. Thêm hai đồ trang trí cho lễ hội Hina Matsuri (Lễ hội búp bê Hina aka Ngày bé gái).
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top