MeehoweCK

Untitled

Mar 1st, 2021
474
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4. #include <vector>
 5. #include <conio.h>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. enum class pole
 10. {
 11.     puste, poszukiwacz, mur, skarb, przeciwnik
 12. };
 13.  
 14. enum class stan_gry
 15. {
 16.     otwarta, zwyciestwo, porazka
 17. };
 18.  
 19. stan_gry stan = stan_gry::otwarta;
 20.  
 21. struct wspolrzedne
 22. {
 23.     short i;
 24.     short j;
 25.     short los;
 26. };
 27.  
 28. const short N = 33;
 29. pole plansza[N][N];
 30. wspolrzedne przeciwnicy[10];
 31. wspolrzedne bohater;
 32.  
 33. void ruch_przeciwnikiem(short x)
 34. {
 35.     // sprawdzenie czy wokół danego przeciwnika stoi poszukiwacz:
 36.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::poszukiwacz)
 37.     {
 38.         plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j - 1] = pole::przeciwnik;
 39.         stan = stan_gry::porazka;
 40.         return;
 41.     }
 42.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j] == pole::poszukiwacz)
 43.     {
 44.         plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j] = pole::przeciwnik;
 45.         stan = stan_gry::porazka;
 46.         return;
 47.     }
 48.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::poszukiwacz)
 49.     {
 50.         plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j + 1] = pole::przeciwnik;
 51.         stan = stan_gry::porazka;
 52.         return;
 53.     }
 54.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::poszukiwacz)
 55.     {
 56.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j - 1] = pole::przeciwnik;
 57.         stan = stan_gry::porazka;
 58.         return;
 59.     }
 60.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::poszukiwacz)
 61.     {
 62.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j + 1] = pole::przeciwnik;
 63.         stan = stan_gry::porazka;
 64.         return;
 65.     }
 66.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::poszukiwacz)
 67.     {
 68.         plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j - 1] = pole::przeciwnik;
 69.         stan = stan_gry::porazka;
 70.         return;
 71.     }
 72.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j] == pole::poszukiwacz)
 73.     {
 74.         plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j] = pole::przeciwnik;
 75.         stan = stan_gry::porazka;
 76.         return;
 77.     }
 78.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::poszukiwacz)
 79.     {
 80.         plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j + 1] = pole::przeciwnik;
 81.         stan = stan_gry::porazka;
 82.         return;
 83.     }
 84.  
 85.     // ruch na wolne miejsce:
 86.     vector<wspolrzedne> dostepne_pola;
 87.     wspolrzedne nowe;
 88.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::puste)
 89.     {
 90.         nowe.i = przeciwnicy[x].i - 1;
 91.         nowe.j = przeciwnicy[x].j - 1;
 92.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 93.     }
 94.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j] == pole::puste)
 95.     {
 96.         nowe.i = przeciwnicy[x].i - 1;
 97.         nowe.j = przeciwnicy[x].j;
 98.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 99.     }
 100.     if(plansza[przeciwnicy[x].i - 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::puste)
 101.     {
 102.         nowe.i = przeciwnicy[x].i - 1;
 103.         nowe.j = przeciwnicy[x].j + 1;
 104.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 105.     }
 106.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::puste)
 107.     {
 108.         nowe.i = przeciwnicy[x].i;
 109.         nowe.j = przeciwnicy[x].j - 1;
 110.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 111.     }
 112.     if(plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::puste)
 113.     {
 114.         nowe.i = przeciwnicy[x].i;
 115.         nowe.j = przeciwnicy[x].j + 1;
 116.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 117.     }
 118.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j - 1] == pole::puste)
 119.     {
 120.         nowe.i = przeciwnicy[x].i + 1;
 121.         nowe.j = przeciwnicy[x].j - 1;
 122.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 123.     }
 124.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j] == pole::puste)
 125.     {
 126.         nowe.i = przeciwnicy[x].i + 1;
 127.         nowe.j = przeciwnicy[x].j;
 128.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 129.     }
 130.     if(plansza[przeciwnicy[x].i + 1][przeciwnicy[x].j + 1] == pole::puste)
 131.     {
 132.         nowe.i = przeciwnicy[x].i + 1;
 133.         nowe.j = przeciwnicy[x].j + 1;
 134.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 135.     }
 136.     if(dostepne_pola.size() > 0)
 137.     {
 138.         // losujemy na które pole ma pójść przeciwnik
 139.         srand(time(nullptr));
 140.         nowe = dostepne_pola[rand() % dostepne_pola.size()];
 141.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j] = pole::puste;
 142.         przeciwnicy[x].i = nowe.i;
 143.         przeciwnicy[x].j = nowe.j;
 144.         plansza[przeciwnicy[x].i][przeciwnicy[x].j] = pole::przeciwnik;
 145.     }
 146. }
 147.  
 148. void ruch_przeciwnikow()
 149. {
 150.     for(short i = 0; i < 10; ++i)
 151.         ruch_przeciwnikiem(i);
 152. }
 153.  
 154. void uzupelnij_plansze()
 155. {
 156.     srand(time(nullptr));
 157.     vector<wspolrzedne> puste_pola;
 158.     wspolrzedne nowe;
 159.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 160.         for(short j = 0; j < N; ++j)
 161.             if(i == 0 || i == N - 1 || j == 0 || j == N - 1 || ((i-1) * (j-1)) % 2 != 0)
 162.                 plansza[i][j] = pole::mur;
 163.             else
 164.             {
 165.                 plansza[i][j] = pole::puste;
 166.                 nowe.i = i;
 167.                 nowe.j = j;
 168.                 nowe.los = rand();
 169.                 puste_pola.push_back(nowe);
 170.             }
 171.     unsigned n = puste_pola.size();
 172.     for(unsigned i = 0; i < n - 1; ++i)
 173.         for(unsigned j = 0; j < n - i - 1; ++j)
 174.             if(puste_pola[j].los > puste_pola[j + 1].los)
 175.                 swap(puste_pola[j], puste_pola[j + 1]);
 176.     for(unsigned i = 0; i < 10; ++i)
 177.     {
 178.         plansza[puste_pola[i].i][puste_pola[i].j] = pole::przeciwnik;
 179.         przeciwnicy[i].i = puste_pola[i].i;
 180.         przeciwnicy[i].j = puste_pola[i].j;
 181.     }
 182.     plansza[puste_pola[10].i][puste_pola[10].j] = pole::poszukiwacz;
 183.     bohater.i = puste_pola[10].i;
 184.     bohater.j = puste_pola[10].j;
 185.     plansza[puste_pola[11].i][puste_pola[11].j] = pole::skarb;
 186. }
 187.  
 188. void ruch_bohaterem()
 189. {
 190.     // sprawdzamy czy bohater ma siê gdzie ruszyæ:
 191.     vector<wspolrzedne> dostepne_pola;
 192.     wspolrzedne nowe;
 193.     if(plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::puste || plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::skarb)
 194.     {
 195.         nowe.i = bohater.i - 1;
 196.         nowe.j = bohater.j;
 197.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 198.     }
 199.     if(plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::puste || plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::skarb)
 200.     {
 201.         nowe.i = bohater.i + 1;
 202.         nowe.j = bohater.j;
 203.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 204.     }
 205.     if(plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::puste || plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::skarb)
 206.     {
 207.         nowe.i = bohater.i;
 208.         nowe.j = bohater.j - 1;
 209.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 210.     }
 211.     if(plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::puste || plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::skarb)
 212.     {
 213.         nowe.i = bohater.i;
 214.         nowe.j = bohater.j + 1;
 215.         dostepne_pola.push_back(nowe);
 216.     }
 217.     if(dostepne_pola.size() == 0)
 218.     {
 219.         stan = stan_gry::porazka;
 220.         return;
 221.     }
 222.  
 223.     // w³aœciwy ruch:
 224.     char direction;
 225.     while(true)
 226.     {
 227.         do
 228.         {
 229.             direction = getch();
 230.             direction = toupper(direction);
 231.         }
 232.         while(direction != 'J' && direction != 'K' && direction != 'L' && direction != 'I');
 233.         switch(direction)
 234.         {
 235.         case 'J':   // ruch w lewo
 236.             if(plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::puste)
 237.             {
 238.                 plansza[bohater.i][bohater.j - 1] = pole::poszukiwacz;
 239.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 240.                 bohater.j--;
 241.                 return;
 242.             }
 243.             if(plansza[bohater.i][bohater.j - 1] == pole::skarb)
 244.             {
 245.                 plansza[bohater.i][bohater.j - 1] = pole::poszukiwacz;
 246.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 247.                 bohater.j--;
 248.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 249.                 return;
 250.             }
 251.             break;
 252.         case 'K':   // ruch w dol
 253.             if(plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::puste)
 254.             {
 255.                 plansza[bohater.i + 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 256.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 257.                 bohater.i++;
 258.                 return;
 259.             }
 260.             if(plansza[bohater.i + 1][bohater.j] == pole::skarb)
 261.             {
 262.                 plansza[bohater.i + 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 263.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 264.                 bohater.i++;
 265.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 266.                 return;
 267.             }
 268.             break;
 269.         case 'I':   // ruch w gore
 270.             if(plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::puste)
 271.             {
 272.                 plansza[bohater.i - 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 273.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 274.                 bohater.i--;
 275.                 return;
 276.             }
 277.             if(plansza[bohater.i - 1][bohater.j] == pole::skarb)
 278.             {
 279.                 plansza[bohater.i - 1][bohater.j] = pole::poszukiwacz;
 280.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 281.                 bohater.i--;
 282.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 283.                 return;
 284.             }
 285.             break;
 286.         case 'L':   // ruch w prawo
 287.             if(plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::puste)
 288.             {
 289.                 plansza[bohater.i][bohater.j + 1] = pole::poszukiwacz;
 290.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 291.                 bohater.j++;
 292.                 return;
 293.             }
 294.             if(plansza[bohater.i][bohater.j + 1] == pole::skarb)
 295.             {
 296.                 plansza[bohater.i][bohater.j + 1] = pole::poszukiwacz;
 297.                 plansza[bohater.i][bohater.j] = pole::mur;
 298.                 bohater.j++;
 299.                 stan = stan_gry::zwyciestwo;
 300.                 return;
 301.             }
 302.             break;
 303.         }
 304.     }
 305. }
 306.  
 307. void wypisz_plansze()
 308. {
 309.     for(short i = 0; i < N; ++i)
 310.     {
 311.         for(short j = 0; j < N; ++j)
 312.         {
 313.             switch(plansza[i][j])
 314.             {
 315.             case pole::puste:
 316.                 cout << ' ';
 317.                 break;
 318.             case pole::mur:
 319.                 cout << '#';
 320.                 break;
 321.             case pole::poszukiwacz:
 322.                 cout << 'O';
 323.                 break;
 324.             case pole::skarb:
 325.                 cout << 'X';
 326.                 break;
 327.             case pole::przeciwnik:
 328.                 cout << '@';
 329.                 break;
 330.             }
 331.             cout << ' ';
 332.         }
 333.         cout << endl;
 334.     }
 335. }
 336.  
 337. int main()
 338. {
 339.     uzupelnij_plansze();
 340.     wypisz_plansze();
 341.     while(stan == stan_gry::otwarta)
 342.     {
 343.         ruch_bohaterem();
 344.         ruch_przeciwnikow();
 345.         system("cls");      // wyzerowanie konsoli
 346.         wypisz_plansze();
 347.     }
 348.     if(stan == stan_gry::zwyciestwo)
 349.         cout << "Gratulacje! Wygrales/wygralas!\n";
 350.     else
 351.         cout << "Niestety, porazka :(\n";
 352.     return 0;
 353. }
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×