Advertisement
linjaaho

Huippuluokan kurssikirja yhdessä viikonlopussa!

Aug 22nd, 2012
1,508
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.82 KB | None | 0 0
 1. LEHDISTÖTIEDOTE 22.8.2012
 2. JULKAISUVAPAA: HETI
 3.  
 4. *** Huippuluokan kurssikirja yhdessä viikonlopussa! ***
 5. http://www.facebook.com/oppikirjamaraton/
 6.  
 7. Oppikirjamaratoniksi nimetyssä tapahtumassa ryhmä matematiikan osaajia yhdistää voimansa tavoitteenaan tuottaa laadukas lukion matematiikan oppikirja yhdessä viikonlopussa.
 8.  
 9. Ryhmä matematiikan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita kokoontuu syyskuun viimeisenä viikonloppuna Helsinkiin ja kirjoittaa yhteistyönä lukiomatematiikan oppikirjan.
 10.  
 11. Mukana on väkeä Helsingin yliopistolta, Metropolia-ammattikorkeakoulusta, Opetus.tv:stä sekä lukioista. ”Vapaaehtoisia on tällä hetkellä koossa vajaa kaksikymmentä, vaikka tapahtumaa on markkinoitu vain muutamalla Facebook- ja Twitter-päivityksellä”, kertoo projektin vetäjä Vesa Linja-aho Metropolia-ammattikorkeakoulusta.
 12.  
 13. Idea maratoniin syntyi puolivahingossa kesälomalla. Vastaavanlainen tuotantotapa, Hackathon [1] on jo vanha juttu muun muassa avointen tietokoneohjelmien tuotannossa ja niiden ohjekirjojen kirjoittamisessa, mutta oppikirjan tekemiseen sitä ei ole vielä sovellettu – ainakaan Suomessa.
 14.  
 15. ** Saa kopioida ja muokata vapaasti **
 16.  
 17. Kirja julkaistaan avoimella lisenssillä, mikä tarkoittaa, että kenellä tahansa on oikeus kopioida ja muokata kirjaa vapaasti - myös kaupalliseen käyttöön. ”Valitsimme lisenssiksi mahdollisimman vapaan Creative Commons -lisenssin [2], jotta kynnys materiaalin käyttöön ja eteenpäin kehittämiseen olisi mahdollisimman matala”, kertoo Joonas Mäkinen tekijäryhmästä. Lisenssin mukaan käytännössä ainoa rajoitus on se, että alkuperäisten tekijöiden nimet on mainittava. Teknisesti kirjan muokattavuus mahdollistetaan ilmaisen GitHub-versionhallintapalvelun kautta. Näin kenellä tahansa on juridisen oikeuden lisäksi myös tekninen mahdollisuus luoda kirjasta omiin tarpeisiinsa hienosäädetty versio. Muutoksiaan voi myös ehdottaa kirjan pääversioon liitettäviksi.
 18.  
 19. Avoimista oppimateriaaleista on puhuttu paljon, mutta varsinkin suomenkielistä materiaalia on tarjolla hyvin vähän. Oppikirjamaratonin lähestymistavasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että työ, joka perinteisesti voi viedä vuosia yhdeltä tai muutamalta tekijältä, tehdään nyt yhdessä viikonlopussa isommalla porukalla – ja täysin vapaaehtoistyönä.
 20.  
 21. "Kohteeksi valitsimme lukion pitkän matematiikan kirjan, koska sen avulla voimme tarjota lisäarvoa mahdollisimman laajalle kohderyhmälle. Ohut lukiokirja on pituutensa puolesta otollinen kohde yhden viikonlopun projektille. Mikään ei kuitenkaan estä soveltamasta lähestymistapaa myös korkeakoulujen ja yliopistojen oppikirjoihin – isommalla porukalla ja hieman väljemmällä aikataululla", Linja-aho kertoo. ”Haluamme kannustaa opettajia ottamaan kirjan heti koekäyttöön. Palautteen perusteella kirjaa on mahdollista kehittää edelleen, ja jos kokonaisuus toimii hyvin, teemme lisää kirjoja.”
 22.  
 23. ** Omakustanteesta avoimeen lisenssiin **
 24. Oppikirjojen kustantaminen on tuottoisaa liiketoimintaa, ja perinteiset kustantamot suhtautuvat nihkeästi niin sähkökirjoihin, omakustanteisiin kuin avoimiin lisensseihinkin. ”Avoimet lisenssit ovat kirja-alalla todella harvinainen juttu. Pidän tätä kuitenkin luontevana jatkumona koko ajan yleistyvälle omakustannejulkaisemiselle”, Mäkinen jatkaa.
 25.  
 26. Kirjailijalle jää yleensä vain todella pieni siivu kirjan tuotosta. Taloudellisesti kannattavaa on käytännössä vain suurilevikkisen kaunokirjallisuuden kirjoittaminen. Yhä useampi asiantuntija julkaiseekin kirjansa ilman kustantajaa. ”Muutama Aalto-yliopiston professori on julkaissut kurssikirjansa ilman välikäsiä”, sanoo Linja-aho. ”Opiskelijoille tämä tarkoittaa halvempaa hintaa ja tekijällekin jää enemmän käteen”. Esimerkiksi 40 euroa maksavasta tietokirjasta tekijälle jää tyypillisesti vain muutama euro. Omakustanteena julkaistavan kirjan myyntihinta voi puolittua ja tekijälle jäävä osuus kaksinkertaistua. [3]
 27.  
 28. Omakustanteen tapauksessakin tekijälle jäävä rahasumma on joskus niin mitätön, että kirjan helppo saatavuus voi olla monin verroin arvokkaampaa. Linja-ahon mukaan opettaja säästää paljon vaivaa, kun käytetty kirja on täysin varmasti hänen oppilaittensa saatavilla. "Ei sitten tarvitse monistella tukimateriaaleja", hän toteaa.
 29.  
 30.  
 31. LISÄTIETOJA ANTAVAT
 32. Vesa Linja-aho, lehtori Joonas Mäkinen, opettaja
 33. 040 487 0869 040 700 5190
 34. etunimi.sukunimi@metropolia.fi http://joonasmakinen.com/contact/
 35.  
 36.  
 37. [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
 38. [2] http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/
 39. [3] Omakustannejulkaisemisesta ks. esim. http://www.mercurynews.com/books/ci_21313128/self-publishing-or-vanity-press-answer-may-surprise ja http://techcrunch.com/2012/01/28/why-every-entrepreneur-should-self-publish-a-book/
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement