Advertisement
kofany

blo-w-job-man

Sep 16th, 2021
119
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.53 KB | None | 0 0
 1. Biega blo po internecie
 2. i na #koza siedzi - wiecie
 3. Strasznie go to irytuje
 4. gdy ktoś inny go strofuje
 5. jak już nie wie co powiedzieć
 6. da Ci bana, musisz wiedzieć
 7. I on myśli, że na świecie
 8. tylko #koza jest w ircnecie.
 9. Więc jak księciu dziś podpadniesz
 10. i z kanału szybko spadniesz
 11. On w zaciszu swego domu
 12. Zwali konia do kondomu
 13. Bo go strasznie tak podnieca
 14. Infantylna taka checa
 15. Nie dyskutuj więc z Baranem
 16. bo Ci bana da nad ranem
 17. Później szybko w toalecie
 18. Zwali konia na gazecie.
 19.  
 20. Ciąg dalszy może nastąpi :P
 21.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement