Kribo

Fenotyp-kompakt

Apr 2nd, 2020
1,725
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #La brukeren skrive inn genotypene til foreldrene og gjør om disse til gener.
 2. Mor = str(input("Hva er genotypen til mor? (To bokstaver uten mellomrom) "))
 3. Mor1 = Mor[0]
 4. Mor2 = Mor[1]
 5.  
 6. Far = str(input("Hva er genotypen til far? (To bokstaver uten mellomrom) "))
 7. Far1 = Far[0]
 8. Far2 = Far[1]
 9.  
 10. #Gå gjennom alle mulige kryssninger og beregn sjansen for hver fenotype.
 11. MorktH = 0
 12. BlondtH = 0
 13.  
 14. Kryssninger =[Mor[0]+Far[0], Mor[0]+Far[1], Mor[1]+Far[0], Mor[1]+Far[1]]
 15. for i in range(len(Kryssninger)):
 16.     if (Kryssninger[i] == "hh"):
 17.         BlondtH = BlondtH +25
 18.     else:
 19.         MorktH= MorktH + 25
 20.  
 21. #Skriv ut sjansene for hver fenotype.
 22. print("Sjanse for mørkt hår: ",MorktH,"%")
 23. print("Sjanse for blondt hår: ",BlondtH,"%")
RAW Paste Data