Advertisement
S_Madanska

COLUMN_TABLE_RENAME

Oct 11th, 2021 (edited)
564
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --ЗАБЕЛЕЖКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪХРАНЕНА ПРОЦЕДУРА sp_rename
 2. --Промяната, на която и да е част от името на обект може да наруши скриптове и съхранени процедури.
 3.  
 4. --ПРЕИМЕНУВАНЕ НА КОЛОНА
 5. ----------------ТАБЛИЦА.КОЛОНА      , НОВО ИМЕ НАКОЛОНА ,    'COLUMN';
 6. EXEC sp_rename 'REGIONS.REGION_IDDDD', 'REGION_ID', 'COLUMN';
 7.  
 8.  
 9. --ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ТАБЛИЦА
 10. ---------------'dbo.ТАБЛИЦА' ,  НОВО ИМЕ НА ТАБЛИЦА
 11. EXEC sp_rename 'dbo.REGIONSSS' ,  'REGIONS'
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement