SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2020 81 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. //ZESTAW 7, ZADANIE 14 - Indywidualne
 3. #include <GL/glut.h>
 4. #include "math.h"
 5. #include "materials.h"
 6. #include <stdio.h>
 7.  
 8.  
 9.  
 10. // Definicja stalych
 11. #define DLUGOSC_BOKU            10.0
 12. #define OBSERWATOR_ODLEGLOSC    20.0
 13. #define OBSERWATOR_OBROT_X      20.0
 14. #define OBSERWATOR_OBROT_Y      20.0
 15. #define OBSERWATOR_FOV_Y        30.0  
 16. int zmienna = 5;
 17. int zmienna2 = 5;
 18. int smooth = 1;
 19. int fill = 1;
 20. int zrodlo1 = 1;
 21. int zrodlo2 = 1;
 22. int obecnymaterial = 0;
 23. int normalne = 1;
 24. int promien = 10;
 25. float v = 10;
 26. float v1, v2, v3;
 27. float kat;
 28. int zmien = 1;
 29.  
 30. float material1[5][4] = {
 31.     {0.174500, 0.011750, 0.011750, 0.550000},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 32.     {0.614240, 0.041360, 0.041360, 0.550000},  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 33.     {0.727811, 0.626959, 0.626959, 0.550000},  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 34.     {76.8, 0.0, 0.0, 0.0}, // [3] polysk
 35.     {0.0, 0.0, 0.0, 1.0} }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 36.   // Tablica parametrow materialu nr 2
 37. float material2[5][4] = {
 38.   {1, 1, 1, 1.000000},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 39.   {1, 1, 1, 1.000000},  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 40.   {1, 1, 1, 1.000000},  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 41.   {0, 0.0, 0.0, 0.0},  // [3] polysk
 42.   {0.0, 0.0, 0.0, 1.0} }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 43. float material3[5][4] = {
 44.     {0.174500, 0.011750, 0.011750, 0.550000},  // [0] wspolczynnik odbicia swiatla otoczenia
 45.     {0.614240, 0.041360, 0.041360, 0.550000},  // [1] wspolczynnik odbicia swiatla rozproszonego
 46.     {0.727811, 0.626959, 0.626959, 0.550000},  // [2] wspolczynnik odbicia swiatla lustrzanego
 47.     {76.8, 0.0, 0.0, 0.0}, // [3] polysk
 48.     {0.0, 0.0, 0.0, 1.0} }; // [4] kolor swiatla emitowanego
 49. // Tablica parametrow zrodla swiatla nr 1
 50. GLfloat swiatlo1[5][4] =
 51. {
 52.   {0.8, 0.8, 0, 1.0},   // [0] otoczenie
 53.   {0.1, 0.2, 0.3, 1.0},   // [1] rozproszenie
 54.   {0.2, 0.8, 1, 1.0},   // [2] lustrzane
 55.   {5, 10, 0, 1.0},// [3] polozenie
 56.   {1.0, 1.0, 1.0, 0.0}// [4] kierunek swiecenia
 57. };
 58.  
 59.  
 60.  
 61. // Tablica parametrow zrodla swiatla nr 2
 62. GLfloat swiatlo2[5][4] = {
 63.   {0, 1, 1, 1.0},   // [0] otoczenie
 64.   {0, 0.2, 0.5, 1.0},   // [1] rozproszenie
 65.   {0, 18, 1, 1.0},   // [2] lustrzane
 66.   {10.0, -10.0, 10.0, 1.0},// [3] polozenie
 67.   {-1.0, -1.0, -1.0, 0.0}// [4] kierunek swiecenia
 68. };
 69.  
 70.  
 71.  
 72. // Zmienne globalne
 73. double  bok = DLUGOSC_BOKU; // Dlugosc boku szescianu
 74. int     szerokoscOkna = 800;
 75. int     wysokoscOkna = 600;
 76. int zm1 = 1;
 77. int a = 5;
 78. float length;
 79. GLfloat minOdl = -10.0;
 80. GLfloat maxOdl = -200.0;
 81. GLfloat obsOdl = -30.0;
 82. GLfloat rotObsY = 40.0;
 83. GLfloat rotObsX = 40.0;
 84. GLfloat rotObsZ = 0.0;
 85.  
 86. // Prototypy funkcji
 87. void RysujSzescian(int N);
 88. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys);
 89. void WyswietlObraz(void);
 90. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y);
 91. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y);
 92.  
 93. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 94. // Funkcja rysujaca szescian o boku "a" w trybie GL_QUAD_STRIP.
 95. // Srodek szescianu znajduje siÄ™ w punkcie (0,0,0).
 96.  
 97.  
 98. void PoliczNormal(float x1, float x2, float x3, float y1, float y2, float y3, float z1, float z2, float z3, float* normal)
 99. {
 100.     float xa = x2 - x1;
 101.     float ya = y2 - y1;
 102.     float za = z2 - z1;
 103.  
 104.     float xb = x3 - x1;
 105.     float yb = y3 - y1;
 106.     float zb = z3 - z1;
 107.  
 108.     normal[0] = ya * zb - za * yb;
 109.     normal[1] = za * xb - xa * zb;
 110.     normal[2] = xa * yb - ya * xb;
 111.     //normalizacja
 112.     length = sqrtf(normal[0] * normal[0] + normal[1] * normal[1] + normal[2] * normal[2]);
 113.  
 114.     normal[0] /= length;
 115.     normal[1] /= length;
 116.     normal[2] /= length;
 117. }
 118. void UstawSwiatlaIMaterialy()
 119. {
 120.     glEnable(GL_LIGHTING);
 121.     // Odblokowanie zrodla swiatla nr 1
 122.     if (zrodlo1 == 1) {
 123.         glEnable(GL_LIGHT0);
 124.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, swiatlo1[0]);
 125.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, swiatlo1[1]);
 126.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, swiatlo1[2]);
 127.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, swiatlo1[3]);
 128.         glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPOT_DIRECTION, swiatlo1[4]);
 129.  
 130.     }
 131.     else {
 132.         //wylaczenie zrodla swiatla nr 1
 133.         glDisable(GL_LIGHT0);
 134.     }
 135.     // Odblokowanie zrodla swiatla nr 2
 136.     if (zrodlo2 == 1) {
 137.         glEnable(GL_LIGHT1);
 138.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_AMBIENT, swiatlo2[0]);
 139.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, swiatlo2[1]);
 140.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPECULAR, swiatlo2[2]);
 141.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, swiatlo2[3]);
 142.         glLightfv(GL_LIGHT1, GL_SPOT_DIRECTION, swiatlo2[4]);
 143.  
 144.     }
 145.     else {
 146.         //wylaczenie zrodla swiatla nr 2
 147.         glDisable(GL_LIGHT1);
 148.     }
 149.  
 150.     switch (obecnymaterial)
 151.     {
 152.     case 0:
 153.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material1[0]);
 154.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material1[1]);
 155.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material1[2]);
 156.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material1[3]);
 157.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material1[4]);
 158.         break;
 159.     case 1:
 160.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material2[0]);
 161.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material2[1]);
 162.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material2[2]);
 163.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material2[3]);
 164.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material2[4]);
 165.         break;
 166.     case 2:
 167.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material3[0]);
 168.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material3[1]);
 169.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material3[2]);
 170.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material3[3]);
 171.         glMaterialfv(GL_FRONT, GL_EMISSION, material3[4]);
 172.         break;
 173.     default:
 174.         break;
 175.     }
 176. }
 177.  
 178. void RysujTekstRastrowy(void* font, char* tekst)
 179. {
 180.     int i = 0;
 181.     while (tekst[i] != '\0')
 182.     {
 183.         glutBitmapCharacter(font, tekst[i]);
 184.         i++;
 185.     }
 186. }
 187.  
 188.  
 189.  
 190.  
 191. void RysujNakladke(void)
 192. {
 193.     char tab[13][50] =
 194.     { "+ - Oddalenie",
 195.      "- - Przyblizenie",
 196.      "p - Zmiana materialu stozka",
 197.      "o - Sterowanie swiatlem nr. 1",
 198.      "u - Sterowanie swiatlem nr. 2",
 199.      "i - Widocznosc wektorow normalnych",
 200.      "7 - Zmiana cienia (GL_SMOOTH i GL_FLAT)",
 201.      "6 ^ - Zmiana wypelnienia (GL_FILL, GL_LINE)",
 202.      "1 - Zmniejszanie ilosci podzialow pionowych",
 203.      "2 - Zwiekszanie ilosci podzialow pionowych ",
 204.      "4- Zmniejszanie ilosci podzialow poziomych",
 205.      "5- Zwiekszenie ilosci podzialow poziomych",
 206.      "Strzałki + zx  - Sterowanie kamera",
 207.     };
 208.     int i;
 209.  
 210.     // Zmiana typu rzutu z perspektywicznego na ortogonalny
 211.     glDisable(GL_LIGHTING);
 212.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 213.     glPushMatrix();
 214.     glLoadIdentity();
 215.     glOrtho(0.0, szerokoscOkna, 0.0, wysokoscOkna, -100.0, 100.0);
 216.  
 217.     // Modelowanie sceny 2D (zawartosci nakladki)
 218.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 219.     glPushMatrix();
 220.     glLoadIdentity();
 221.  
 222.  
 223.  
 224.     // Okreslenie koloru tekstu
 225.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 226.  
 227.     // RYSOWANIE MENU PARAMETROW ZRODLA SWIATLA
 228.  
 229.     for (i = 0;i < 13;i++)
 230.     {
 231.         glRasterPos2i(10, 10 + i * 13);
 232.         RysujTekstRastrowy(GLUT_BITMAP_8_BY_13, tab[13 - i - 1]);
 233.     }
 234.  
 235.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 236.     glPopMatrix();
 237.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 238.     glPopMatrix();
 239.     glEnable(GL_LIGHTING);
 240. }
 241.  
 242. void RysujStozekBezPodstaw(float R, float r, float y, float h, int n)
 243. {
 244.     float alfa;
 245.     int i;
 246.     float x;
 247.     float z;
 248.  
 249.     float normal[3];
 250.     float x1, x2, x3, z1, z2, z3, y1, y2, y3, xa, za;
 251.  
 252.  
 253.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 254.  
 255.     alfa = 90.0 / n;   //kat
 256.     for (i = 0; i <= n; i++)
 257.     {
 258.  
 259.         x = cos(0.0174532925f * i * alfa);
 260.         z = sin(0.0174532925f * i * alfa);
 261.         xa = cos(0.0174532925f * (i + 1) * alfa);
 262.         za = sin(0.0174532925f * (i + 1) * alfa);
 263.  
 264.         glVertex3f(x * R, y + 0, z * R);
 265.         glVertex3f(x * r, y + h, z * r);
 266.  
 267.  
 268.  
 269.     }
 270.  
 271.  
 272.     x = cos(0.0);
 273.     z = sin(0.0);
 274.  
 275.     // glVertex3f(R, y + 0, 0);  
 276.     // glVertex3f(r, y + h, 0);    
 277.  
 278.     glEnd();
 279.  
 280. }
 281.  
 282.  
 283.  
 284. void RysujKolo(float R, float y, int n)
 285. {
 286.     float alfa;
 287.     int i;
 288.     float x;
 289.     float z;
 290.  
 291.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 292.     glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
 293.  
 294.     glVertex3f(0, y, 0);
 295.  
 296.     alfa = 90.0f / n;
 297.     for (i = 0; i <= n; i++)
 298.     {
 299.         x = cos(0.0174532925f * i * alfa);
 300.         z = sin(0.0174532925f * i * alfa);
 301.  
 302.         glVertex3f(x * R, y + 0, z * R);
 303.     }
 304.  
 305.  
 306.     x = cos(0.0);
 307.     z = sin(0.0);
 308.  
 309.     glVertex3f(x * R, y + 0, z * R);
 310.  
 311.     glEnd();
 312. }
 313.  
 314.  
 315. void ScianaBoczna(float R, float h)
 316. {
 317.     glColor3f(1, 0.0, 0.5);   // sciana boczna
 318.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 319.     glVertex3f(R, 0, 0);
 320.     glVertex3f(R, h, 0);
 321.     glVertex3f(0, 0, 0);
 322.     glVertex3f(0, h, 0);
 323.     glVertex3f(0, 0, R);
 324.     glVertex3f(0, h, R);
 325.    
 326.  
 327.     glEnd();
 328.  
 329. }
 330.  
 331. void RysujWektory(float R, float r, float y, float h, int n)
 332. {
 333.     float alfa;
 334.     int i;
 335.     float x;
 336.     float z;
 337.     float normal[3];
 338.     float x1, x2, x3, z1, z2, z3, y1, y2, y3, xa, za;
 339.  
 340.  
 341.  
 342.  
 343.     alfa = 90.0 / n;   //kat
 344.     for (i = 0; i <= n; i++)
 345.     {
 346.  
 347.         x = cos(0.0174532925f * i * alfa);
 348.         z = sin(0.0174532925f * i * alfa);
 349.         xa = cos(0.0174532925f * (i + 1) * alfa);
 350.         za = sin(0.0174532925f * (i + 1) * alfa);
 351.  
 352.         x1 = x * R;
 353.         x2 = x * r;
 354.         x3 = xa * R;
 355.         y1 = y;
 356.         y2 = y + h;
 357.         y3 = y;
 358.         z1 = z * R;
 359.         z2 = z * r;
 360.         z3 = za * R;
 361.  
 362.         PoliczNormal(x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, normal);
 363.  
 364.         if (normalne)
 365.         {
 366.             glBegin(GL_LINES);
 367.  
 368.             glVertex3f(x * R, y + 0, z * R);
 369.             glVertex3f(x1 + normal[0], y1 + normal[1], z1 + normal[2]);
 370.             glVertex3f(x * r, y + h, z * r);
 371.             glVertex3f(x2 + normal[0], y2 + normal[1], z2 + normal[2]);
 372.  
 373.             glEnd();
 374.         }
 375.     }
 376.  
 377.  
 378.  
 379.  
 380. }
 381.  
 382.  
 383.  
 384. void RysujStozekZPodzialami(float R, float r, float h, int n, int m)
 385. {
 386.     int i;
 387.     float dR, dr, dh, y, tmp1, tmp2;
 388.     dh = h / m;   // wysokosc nowego stozka
 389.     for (i = 0; i < m; i++)
 390.     {
 391.  
 392.         y = dh * i;   // poczatkowa wysokosc
 393.         tmp1 = y / h;
 394.         tmp2 = (y + dh) / h;
 395.         dR = R + (r - R) * tmp1;        // promien dolnej podstawy nowego stozka
 396.         dr = R + (r - R) * tmp2;        // promien gornej podstawy nowego stozka
 397.         if (i % 2 == 0)
 398.             glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
 399.         else
 400.             glColor3f(1.0, 0.0, 1.0);
 401.         RysujStozekBezPodstaw(dR, dr, y, dh, n);
 402.         RysujWektory(dR, dr, y, dh, n);
 403.     }
 404.     RysujKolo(R, 0, n);
 405.     RysujKolo(r, h, n);
 406.     ScianaBoczna(R, h);
 407. }
 408.  
 409.  
 410. void RysujSzescian()
 411. {
 412.  
 413.     // Pocztaek tworzenia ukladu wspolrzednych
 414.     glBegin(GL_LINES);
 415.  
 416.     // Os X
 417.     glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
 418.  
 419.     glVertex3f(-25.0, 0.0, 0.0);
 420.     glVertex3f(25.0, 0.0, 0.0);
 421.  
 422.     // Os Y
 423.     glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
 424.     glVertex3f(0.0, -25.0, 0.0);
 425.     glVertex3f(0.0, 25.0, 0.0);
 426.  
 427.     // Os Z
 428.     glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
 429.     glVertex3f(0.0, 0.0, -25.0);
 430.     glVertex3f(0.0, 0.0, 25.0);
 431.  
 432.     // Koniec tworzenia ukladu wspolrzednych
 433.     glEnd();
 434.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 435.     glShadeModel(GL_FLAT);
 436.     // Sciany boczne
 437.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 438.     glColor3f(1.0, 0, 0);
 439.     glVertex3f(a / 2.0, a / 2.0, a / 2.0);
 440.     glVertex3f(a / 2.0, -a / 2.0, a / 2.0);
 441.     glVertex3f(a / 2.0, a / 2.0, -a / 2.0);
 442.     glVertex3f(a / 2.0, -a / 2.0, -a / 2.0);
 443.  
 444.     glColor3f(1.0, 0.5, 0.5);
 445.     glVertex3f(-a / 2.0, a / 2.0, -a / 2.0);
 446.     glVertex3f(-a / 2.0, -a / 2.0, -a / 2.0);
 447.     glColor3f(0.0, 1.0, 0);
 448.     glVertex3f(-a / 2.0, a / 2.0, a / 2.0);
 449.     glVertex3f(-a / 2.0, -a / 2.0, a / 2.0);
 450.     glColor3f(0.0, 0, 1.0);
 451.     glVertex3f(a / 2.0, a / 2.0, a / 2.0);
 452.     glVertex3f(a / 2.0, -a / 2.0, a / 2.0);
 453.     glEnd();
 454.  
 455.     // Gorna sciana
 456.     glColor3f(0.5, 0.5, 1.0);
 457.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 458.     glVertex3f(-a / 2.0, a / 2.0, a / 2.0);
 459.     glVertex3f(a / 2.0, a / 2.0, a / 2.0);
 460.     glVertex3f(-a / 2.0, a / 2.0, -a / 2.0);
 461.     glVertex3f(a / 2.0, a / 2.0, -a / 2.0);
 462.     glEnd();
 463.  
 464.     // Dolna sciana
 465.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 466.     glColor3f(0.5, 0, 0.5);
 467.     glVertex3f(-a / 2.0, -a / 2.0, a / 2.0);
 468.     glVertex3f(a / 2.0, -a / 2.0, a / 2.0);
 469.     glVertex3f(-a / 2.0, -a / 2.0, -a / 2.0);
 470.     glVertex3f(a / 2.0, -a / 2.0, -a / 2.0);
 471.     glEnd();
 472.  
 473.  
 474.  
 475. }
 476.  
 477.  
 478.  
 479. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 480. // Funkcja ustawiajaca parametry rzutu perspektywicznego i rozmiary viewportu. Powinna
 481. // być wywolywana kazdorazowo po zmianie rozmiarow okna programu.
 482. void UstawParametryWidoku(int szer, int wys)
 483. {
 484.     // Zapamietanie wielkosci widoku
 485.     szerokoscOkna = szer;
 486.     wysokoscOkna = wys;
 487.  
 488.     // Ustawienie parametrow viewportu
 489.     glViewport(0, 0, szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 490.  
 491.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy rzutowania
 492.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 493.     glLoadIdentity();
 494.     gluPerspective(OBSERWATOR_FOV_Y, (float)szerokoscOkna / (float)wysokoscOkna, 1.0, 1000.0);
 495. }
 496.  
 497. void SwapLineFill(int zm1)
 498. {
 499.     if (zm1 == 1)
 500.         glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 501.     else
 502.         glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_FILL);
 503.  
 504. }
 505.  
 506. void SyncSmooth()
 507. {
 508.     if (smooth)
 509.         glShadeModel(GL_SMOOTH);
 510.     else
 511.         glShadeModel(GL_FLAT);
 512. }
 513. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 514. // Funkcja wyswietlajaca pojedyncza klatke animacji
 515. void WyswietlObraz(void)
 516. {
 517.     // Wyczyszczenie bufora koloru i bufora glebokosci
 518.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 519.  
 520.     // Przejscie w tryb modyfikacji macierzy przeksztalcen geometrycznych
 521.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 522.  
 523.     // Zastapienie aktywnej macierzy macierza jednostkowa
 524.     glLoadIdentity();
 525.  
 526.     // Ustalenie polozenia obserwatora
 527.     glTranslatef(0, 0, obsOdl);
 528.     glRotatef(rotObsX, 1, 0, 0);
 529.     glRotatef(rotObsY, 0, 1, 0);
 530.     glRotatef(rotObsZ, 0, 0, 1);
 531.     // Narysowanie szescianu
 532.    // RysujSzescian();
 533.     glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
 534.  
 535.     RysujStozekZPodzialami(2, 2, 3, zmienna, zmienna2);
 536.     SwapLineFill(zm1);
 537.     UstawSwiatlaIMaterialy();
 538.     RysujNakladke();
 539.     // Przelaczenie buforow ramki
 540.     glutSwapBuffers();
 541. }
 542.  
 543.  
 544. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 545. // Funkcja obslugi klawiatury
 546. void ObslugaKlawiatury(unsigned char klawisz, int x, int y)
 547. {
 548.     switch (klawisz)
 549.     {
 550.     case '+':
 551.         if (obsOdl < minOdl)
 552.             obsOdl++;
 553.         break;
 554.  
 555.     case '-':
 556.         if (obsOdl > maxOdl)
 557.             obsOdl--;
 558.         break;
 559.  
 560.     case 'z':
 561.         rotObsZ++;
 562.         break;
 563.  
 564.     case 'x':
 565.         rotObsZ--;
 566.         break;
 567.  
 568.     case '1':
 569.         zmienna = (zmienna > 4) ? zmienna - 1 : zmienna;
 570.         break;
 571.     case '2':
 572.         zmienna = (zmienna < 64) ? zmienna + 1 : zmienna;
 573.         break;
 574.     case '4':
 575.         zmienna2 = (zmienna2 > 4) ? zmienna2 - 1 : zmienna2;
 576.         break;
 577.     case '5':
 578.         zmienna2 = (zmienna2 < 64) ? zmienna2 + 1 : zmienna2;
 579.         break;
 580.     case '^':
 581.         zm1 = 0;
 582.         break;
 583.     case '6':
 584.         zm1 = 1;
 585.         break;
 586.     case '7':
 587.         smooth = !smooth;
 588.         SyncSmooth();
 589.         break;
 590.  
 591.     case 'p':
 592.         obecnymaterial++;
 593.         if (obecnymaterial > 2)
 594.             obecnymaterial = 0;
 595.         break;
 596.     case 'o':
 597.         zrodlo1 = !zrodlo1;
 598.         break;
 599.     case 'u':
 600.         zrodlo2 = !zrodlo2;
 601.         break;
 602.     case 'i':
 603.         normalne = !normalne;
 604.         break;
 605.  
 606.     }
 607. }
 608.  
 609. void ObslugaKlawiszySpecjalnych(int klawisz, int x, int y)
 610. {
 611.     switch (klawisz)
 612.     {
 613.     case GLUT_KEY_UP:
 614.         rotObsX++;
 615.         break;
 616.  
 617.     case GLUT_KEY_DOWN:
 618.         rotObsX--;
 619.         break;
 620.  
 621.     case GLUT_KEY_LEFT:
 622.         rotObsY++;
 623.         break;
 624.  
 625.     case GLUT_KEY_RIGHT:
 626.         rotObsY--;
 627.         break;
 628.     }
 629. }
 630.  
 631. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 632. // Glowna funkcja programu
 633. int  main(int argc, char** argv)
 634. {
 635.  
 636.     // Zainicjowanie biblioteki GLUT
 637.     glutInit(&argc, argv);
 638.  
 639.     // Ustawienie trybu wyswietlania
 640.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 641.  
 642.     // Ustawienie polozenia dolenego lewego rogu okna
 643.     glutInitWindowPosition(100, 100);
 644.  
 645.     // Ustawienie rozmiarow okna
 646.     glutInitWindowSize(szerokoscOkna, wysokoscOkna);
 647.  
 648.     // Utworzenie okna
 649.     glutCreateWindow("Szescian");
 650.  
 651.     // Odblokowanie bufora glebokosci
 652.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 653.  
 654.     // Ustawienie wartosci czyszczacej zawartosc bufora glebokosci
 655.     glClearDepth(1000.0);
 656.  
 657.     // Ustawienie koloru czyszczenia bufora ramki
 658.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
 659.  
 660.     // Wlaczenie wyswietlania wielokatow w postaci obrysow (przydatne w celach diagnostycznych).
 661.  
 662.     //glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
 663.  
 664.  
 665.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) odpowiedzialnej za
 666.     glutDisplayFunc(WyswietlObraz);
 667.  
 668.     // Zarejestrowanie funkcji (callback) wywolywanej za kazdym razem kiedy
 669.     // zmieniane sa rozmiary okna
 670.     glutReshapeFunc(UstawParametryWidoku);
 671.  
 672.     // Zarejestrowanie funkcji wykonywanej gdy okno nie obsluguje
 673.     // zadnych zadan
 674.     glutIdleFunc(WyswietlObraz);
 675.  
 676.     // Zarejestrowanie funkcji obslugi klawiatury
 677.     glutKeyboardFunc(ObslugaKlawiatury);
 678.  
 679.     //DOPISANE
 680.     glutSpecialFunc(ObslugaKlawiszySpecjalnych);
 681.  
 682.     // Obsluga glownej petli programu (wywolywanie zarejestrowanych callbackow
 683.     // w odpowiedzi na odbierane zdarzenia lub obsluga stanu bezczynnosci)
 684.     glutMainLoop();
 685.  
 686.     return 0;
 687. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top