Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Sep 28th, 2021
163
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 3.49 KB | None | 0 0
 1. <?php
 2. /**
 3. *
 4. * @ This file is created by http://DeZender.Net
 5. * @ deZender (PHP7 Decoder for ionCube Encoder)
 6. *
 7. * @ Version : 4.1.0.1
 8. * @ Author : DeZender
 9. * @ Release on : 29.08.2020
 10. * @ Official site : http://DeZender.Net
 11. *
 12. */
 13.  
 14. function birazcik_namuslu_ol()
 15. {
 16. $HIRSIZ_0 = 'Bu script www.sahiplen.com tarafından koruma altına alınmıştır. izinsiz kullanılması kanunen suç teşkil etmektedir. Aksi taktirde yasal haklarımız işletilecektir. ';
 17. $HIRSIZ_1 = 'EĞER BİRAZCIK KARAKTERLİ İNSAN OLSAYDINIZ BÖYLE EMEK HIRSIZLIĞI YAPMAK İÇİN UĞRAŞMAZDINIZ. ' . "\r\n\r\n" . ' MAALESEF SİZLE İLGİLİ HAYSİYET VE ŞEREFTEN BAHSEDEMEYİZ. ÇALMAYI VE KUL HAKKI YEMEĞİ BİR MESLEK HALİNE GETİRMİŞSİNİZ.' . "\r\n\r\n" . ' BU ŞEKİLDE HIRSIZLIK YAPMANIZA RIZA GÖSTERMİYORUM VE HAKKIMIDA HELAL ETMİYORUM !!!!!';
 18. $HIRSIZ_2 = ' KUL HAKKI NE DEMEK?' . "\r\n\r\n" . ' Yüce Rabbimiz kendisine karşı işlenen hatâ ve günahları affettiği hâlde kul hakkını bunun dışında tutmuştur. ' . "\r\n\r\n" . ' Kul hakkını affetmeyi, zulme uğrayan kulunun irâdesine bırakmıştır. ' . "\r\n\r\n" . ' Dolayısıyla, herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin, evvelâ hakkını yediği kimseden helâllik alması şart koşulmuştur.';
 19. $HIRSIZ_3 = 'KUL HAKKI YEMENİN AKIBETİ' . "\r\n\r\n" . ' Kul hakkı yemenin, Âhiretteki acıklı âkıbetini haber veren Allah Resûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:' . "\r\n\r\n" . ' “Bir kısım insanlar, Allâh’ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler. ' . "\r\n\r\n" . ' Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil.” (Buhârî, Humus, 7)' . "\r\n\r\n" . ' “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, nâmusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyâmet günü gelmeden evvel o kimseyle helâlleşsin. ' . "\r\n\r\n" . ' Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktârınca sevaplarından alınır, (hak sâhibine verilir.)' . "\r\n\r\n" . ' Şayet iyilikleri yoksa, zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikâk 48)';
 20. }
 21.  
 22. include 'inc/header-top.php';
 23. $metasor = $db->prepare('SELECT meta_title_ana,meta_description_ana,meta_keywords_ana from meta where meta_dil=:meta_dil');
 24. $metasor->execute(['meta_dil' => $_SESSION['language']]);
 25. $metacek = $metasor->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
 26. $metadeger = $metasor->rowCount();
 27. echo '<title>';
 28. echo trim($metacek['meta_title_ana']);
 29. echo '</title>' . "\r\n" . '<meta name="keywords" content="';
 30. echo trim($metacek['meta_keywords_ana']);
 31. echo '" >' . "\r\n" . '<meta name="description" content="';
 32. echo trim($metacek['meta_description_ana']);
 33. echo '" >' . "\r\n" . '<meta name="robots" content="index, follow">' . "\r\n" . '<!-- REVOLUTION STYLE SHEETS -->' . "\r\n" . '<link href="revolution/css/settings.css" rel="stylesheet" type="text/css">' . "\r\n" . '<!-- ADD-ONS CSS FILES -->' . "\r\n" . '<link href="revolution/css/revolution.addon.particles.css" rel="stylesheet" type="text/css">' . "\r\n";
 34. include 'inc/header-bottom.php';
 35.  
 36. if ($ayarcek['ayar_slider_tip'] == 1) {
 37. include 'inc/slider-1.php';
 38. }
 39. else if ($ayarcek['ayar_slider_tip'] == 2) {
 40. include 'inc/slider-2.php';
 41. .........................................................................
 42. ........................................
 43. ................
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement