datafile

Chờ Một Ngày Em Đến Chờ Một Ngày Em Đến - Vũ Aka | HoatHinh.tv | 1HLGLlzHYGbn

Jul 28th, 2021
1,518
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Chờ Một Ngày Em Đến  Chờ Một Ngày Em Đến - Vũ Aka  | HoatHinh.tv | 1HLGLlzHYGbn Lyrics up by vnflix.com Nơi nào giờ em ở nơi nào
 2. Người yêu ơi có biết anh đang chờ mong e đến đây
 3. Nơi nào dừng chân ở nơi nào
 4. Mùa đông mang buốt giá con tim mồ côi không có em
 5.  
 6. Lạnh lùng sương đêm rơi nhẹ ướt đôi vai
 7. A cứ đừng một mình để đợi mong em từng ngày
 8. Từng ngày trôi qua tuyết phủ trắng lối đi về
 9. Lê thê anh bước chân mỏi mòn chẳng thấy bóng em đâu
 10. ...
 11. Nếu biết trước yêu em chẳng dễ dàng
 12. Nếu biết trước yêu đương dở dang
 13. Chắc có lẽ tim anh chẳng ngỡ ngàng
 14. Dù chẳng muốn đón đông sang
 15.  
 16. Nơi nào giờ em ở nơi nào
 17. Người yêu ơi có biết anh đang chờ mong e đến đây
 18. Nơi nào dừng chân ở nơi nào
 19. Mùa đông mang buốt giá con tim mồ côi không có em
RAW Paste Data