Advertisement
myrdok123

P05_SuppliesForSchool

Jan 8th, 2023
688
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 1.53 KB | None | 0 0
 1. package L01_Exercises;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class P05_SuppliesForSchool {
 6.  
 7.     public static void main(String[] args) {
 8.  
 9.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 10.  
 11.         /*•   Пакет химикали - 5.80 лв.
 12.           •   Пакет маркери - 7.20 лв.
 13.           •   Препарат - 1.20 лв (за литър)*/
 14.  
 15.         //1. Прочитаме потребилския вход
 16.         //2. Пресмятаме цената за съответните материали
 17.         //3. Пресмятаме общата сума за всички материали
 18.         //4. Пресмятаме отстъпката
 19.         //5. Общата сума след отстъпката
 20.         //6. Принтираме ресултата
 21.  
 22.         int penPackages = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 23.         int highlighterPackages = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 24.         int cleaningAgent = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 25.         int percentDiscount = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 26.  
 27.         double priceForPenPackages = penPackages * 5.80;
 28.         double priceForHighlighters = highlighterPackages * 7.20;
 29.         double priceForCleaningAgent = cleaningAgent * 1.20;
 30.  
 31.         double sumWithoutDiscount = priceForHighlighters + priceForPenPackages + priceForCleaningAgent;
 32.  
 33.         double discount = sumWithoutDiscount * (percentDiscount / 100.0);
 34.  
 35.         double finalSum = sumWithoutDiscount - discount;
 36.  
 37.         System.out.println(finalSum);
 38.  
 39.  
 40.     }
 41. }
 42.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement