Advertisement
S_Madanska

препитка_2

Oct 30th, 2021 (edited)
470
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -------------------  Задачи за препитване и самопрепитване --------------------------
 2.         --ЗАД 1.
 3.         --Изведи клиентите, които са поръчали само веднъж сортирани по малко име във възходящ ред.
 4.  
 5.  
 6.         --ЗАД 2.
 7.         --Изведи минималната заплата на длъжностите, в които има назначени повече от 10 служителя.
 8.  
 9.  
 10.         --ЗАД 3.
 11.         --Изведи длънжостите, на които няма назначени служители.
 12.  
 13.  
 14.         --ЗАД 4.
 15.         --В кой град се намира отдела, чийто служители получават най-голяма средна заплата.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement